Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Психологічна структура особистості
У нашому буденному житті ми досить широко використовуємо слова «психологію», «психолог», «психологічний» і їм родинні, не завжди замислюючись над їх змістом. Тим часом слово «психологія», що виникло ...
Подробнее...


Психологічна сутність психопатії
Кожен з нас володіє характером – неповторним, унікальним набором індивідуальних особистісних рис. У більшості з нас він не є патологічним. Розцінювати кого-небудь як особистість, що має патологічний х...
Подробнее...


Психологічне консультування при розлученні
Розрізняють поняття сім'ї в соціологічному та юридичному розумінні. В соціологічному розумінні сім'я - це об'єднання осіб, що ґрунтується на шлюбі чи спорідненості, пов'язане особистими чи майновими ...
Подробнее...


Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні питання вивчення мотивації професійної діяльності 1.1 Поняття мотивації, структура та фактори формування 1.2 Професійна діяльність та професійна мотивація 1.3 Змі...
Подробнее...


Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Розвиток особистості дитини в освітній організації, як проблема діяльності практичного психолога 1.1 Сутність поняття особистості 1.2 Основні ознаки особистості дитини в віці ...
Подробнее...


Доверие как предмет социально-психологического исследования
90-е годы – это годы стремительного роста интереса к доверию как социальному и психологическому явлению. «Доверие называют «социальным капиталом», «скрепами общества», указывая на исключительную важно...
Подробнее...


Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл
Вступ 1. Девіантне поводження: основні підходи до поняття 2. Вивчення причин девіантного поводження школярів 3. Форми прояву девіантного поводження в дітей 4. Взаємодія родини і школи 5. Форми і ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Дослідження групової згуртованості учнівських груп
Зміст Вступ 1. Поняття малої групи 2. Рівневий аналіз групової структури 3. Класифікація малих груп 4. Групова згуртованість 5. Розвиток особистості дитини у шкільному віці 6. Особл...
Подробнее...


Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації
Щодня, включаючи телевізор, ми стаємо мимовільними свідками того, що в світі відбуваються війни, теракти, авіакатастрофи, природні катаклізми. Завдяки сучасним інформаційним технологіям, вони одержуют...
Подробнее...


Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 1.1 Поняття про мотивацію в вітчизняних та зарубіжних концепціях 1.2 Характеристика ціннісно-мотиваці...
Подробнее...


Психологічні особливості мотиваційної готовності до школи дитини старшого дошкільного віку
Коли ми говоримо про свідомість в контексті психодіагностики, то маємо на увазі довільність, внутрішній вольовий контроль і володіння мовою основних пізнавальних процесів дитини, його сприйняття, уваг...
Подробнее...


Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості
Людина не лише пізнає світ в процесах сприймання, уяви та мислення, але разом з тим і відноситься так чи інакше до певних фактів життя. Різноманітні реакції психіки на об’єкт або ситуацію пов’язуються...
Подробнее...


Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку
ПЛАН Вступ Розділ 1. Цінності як складова психосоціального розвитку індивіда Розділ 2. Трансформація цінностей та ціннісних орієнтацій у свідомість особистості 2.1 Класифікація цінностей особистос...
Подробнее...


Дети индиго - они пришли, чтобы изменить мир!
Содержание Введение Кто такие «Дети индиго»? Признаки «Детей индиго» Всемирный день индиго Школьное обучение индиго Изучение «Детей индиго» Интуиция индиго Их предназначение Новые дети – дети...
Подробнее...


Дети Индиго в вашем доме
Построить новые отношения с детьми нам помогают ДЕТИ ИНДИГО. Термин «Дети Индиго» появился в мире в конце 70-х годов, когда родители и специалисты, работающие с детьми, в один голос заговорили, что ...
Подробнее...


Дети индиго. Новая генерация людей современного социума
План 1. Феномен детей индиго 2. Личность детей индиго, их характер, мировоззрение 3. Причины и возможные последствия появления «новой генерации людей» С недавних пор много ...
Подробнее...


Духовное развитие младших школьников в процессе ознакомления их с историей родного края
Глава I. Духовное развитие дошкольников как психолого-педагогическая проблема §1.1 Понятие и сущность духовного развития дошкольников §1.2 Структура и механизм педагогического процесса духовного раз...
Подробнее...


Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном исследовании
1. Контроль за выводом как завершающий этап экспериментальной психологической гипотезы 1.1 Основные источники артефактных выводов 1.2 Оценка валидности эксперимента как условие достоверных выводов ...
Подробнее...


Детско-родительские отношения и их взаимосвязь с личностными качествами ребёнка дошкольного возраста
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….….3 Глава 1. ПРОБЛЕМА ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ……….………………………………………………6 1.1. Психологическая характеристика личности дошкольника…………….…6...
Подробнее...


Детско-родительские конфликты
План Введение 1. Понятие конфликта 2. Структура и функция конфликта 3. Особенности конфликтов в семье 4. Роль возрастных кризисов на конфликтные ситуации в семье Заключение Список литературы В...
Подробнее...


Детский психолог в физкультурной деятельности дошкольника
СОДЕРЖАНИЕ введение. 3 ГЛАВА I. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА. 6 1.1. Особенности развития организма дошкольника, 6 1.2. Основы гармоничного психофизического раз...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Детский рисунок как метод изучения межличностных отношений детей в дошкольном возрасте
1. Игра как средство изучения особенностей детского общения……………...5 2. Изучение межличностных отношений в группе при помощи детского рисунка…………………………………………………………………………….9 3. Исследование исп...
Подробнее...


Детские страхи и способы их коррекции у детей дошкольного возраста
СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………...……………………3 Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКИХ СТРАХОВ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ………………………………………...............6 1.1. Проблема фо...
Подробнее...


Детская проституция как форма проявления девиантного поведения детей
Введение........................................................................................................... 3 I. Школьники с девиантным поведением: особенности воспитания.............. 5 1. ...
Подробнее...


Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
Введение Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контр...
Подробнее...


Единая концепция стиля как объединение позиции когнитивного, деятельного и личностного подходов
1. Единая концепция стиля как объединение позиции когнитивного, деятельного и личностного подходов 2. Дифференциальная психология и психотерапия 3. Социальная идентификация в кризисном обществе ...
Подробнее...


Екстатичні (змінені) стани свідомості як сторона культури
Дослідження змінених станів свідомості в XIX - середині XX століття Одним з перших змінені стани свідомості досліджував Ф. Ніцше. Він виділив у людській культурі два початки: аполлонівське й діониськ...
Подробнее...


Емоції в політичному дискурсі
Вступ 1. Види емоцій і їх загальна характеристика 2. Відчуття і настрій як вид емоційного стану 3. Роль емоцій в політичній свідомості 4. Емоції в політичному дискурсі Висновки Список використан...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Емоційна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічне дослідження ролі емоцій у психічному розвитку дитини 1.1 Природа, сутність та функції емоцій 1.2 Емоційна сфера дитини-дошкільника, її розвиток та особливост...
Подробнее...


Емоційне самопочуття підлітків в групі однолітків
Вступ Розділ 1. Емоційні механізми і труднощі спілкування підлітків 1.1 Теоретико-методологічний аналіз індивідуально-типових особливостей емоційності підлітків 1.2 Вікові особливості розвитку емоц...
Подробнее...

Страницы: 123 24 25 26 2790 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!