Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Социометрическое тестирование
Методика проведения социометрического опроса Проанализировать характер взаимоотношений в коллективе и принять меры по их оптимизации позволяет метод социометрии. Его основу составляет социометрически...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соционика: развитие теории интертипных отношений
1. Особая ниша соционики. Среди множества теорий личности соционика занимает особое место. Впервые предложена гипотеза о взаимосвязи между типами личности (в соционике их 16) и межличностными отношен...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності
Андрющенко Віктор Павлович кандидат педагогічних наук, доцент, кафедири теорії, історії музики і гри на музичних інструментах РВНЗ «Кримський гуманітарний університет». Постановка проблеми. Однiєю iз...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальна парадигма та її застосування в освіті
Зміст Вступ................................................................................................................ 3 1. Теоретичний аналіз сучасної соціальної парадигми в контексті освіти.....
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальна перцепція й повсякденна свідомість
Соціальна перцепція є сприйняття соціального об'єкта. Основний соціальний об'єкт - людина. Виходить, соціальна перцепція є сприйняття іншої людини. Така, наприклад, точка зору Хайдера: «Ми будемо гово...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальна психологія в СРСР. Марксизм
Парадигма перетворення свідомо орієнтується на конкретну соціально-філософську систему як єдину основу теорії, експерименту й практичного застосування. Її назва виражає суть філософії марксизму, сформ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя
Як показує історія формування парадигм у соціальній психології, вони явно або неявно пов'язані із загальними змінами у відповідному соціокультурному контексті. Кардинальна відмінність сучасної ситуаці...
Подробнее...         Сейчас качают: 2
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Соціальна психологія як наука
Вступ Одне з можливих визначень предмету соціальної психології може бути сформульоване таким чином: соціальна психологія - наука, що вивчає як люди думають один про одного, як вони впливають один на ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальна установка дослідження конкретного об'єкта
Дослідження соціальної установки (або атитюду) - мініатюрна копія американської соціальної психології й тому - саме той об'єкт, на якому можна простежити й піддати аналізу майже всі проблеми, що виник...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальне середовище та соціалізація особистості
Кожна дитина з появою на світ потрапляє у свою сім’ю, де в оточенні своїх батьків і рідних робить перші кроки, промовляє перші слова, де батьки піклуються про неї, оточують своєю любов’ю, турботою, ла...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальний психолог як суб'єкт соціальних перетворень
В американському суспільстві соціальний психолог виконував дві основні ролі: академічного вченого, що добуває наукові істини; соціального технолога (маніпулятора), що вирішує практичні завдання, як пр...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальний психолог як учасник соціальних змін
Дискусії про кризу західної соціальної психології, що розгорнулися в 70-ті роки, були викликані не тільки внутрішніми протиріччями розвитку самої науки. Важливу й, бути може, головну роль зіграли труд...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальні ролі та особистість
Вступ Вивчення теми «Соціальні ролі та особистість» актуальне, тому що, зрозумівши значення та місце особистості у суспільстві, її роль не лише в сім'ї та родині, у будь-якому колективі, на робочому ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини
Зміст Вступ 1. Соціальний стереотип як психологічне явище. 1.1 Визначення поняття. 1.2 Властивості, функції і види стереотипів. 2. Роль соціальних стереотипів у сприйнятті людиною людини. 2.1 Ха...
Подробнее...         Сейчас качают: 2
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу
План: Вступ. 1. Соціально-психологічний тренінг, як засіб підвищення комунікативної компетентності. 1.1 Теоретичне підгрунтя комунікативного соціально-психологічного навчання. 1.2 Зміст та характерист...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
Зміст Вступ Насильство над дітьми: його види Механізми психологічної адаптації дитини до тривалого сексуального насильства Значення тренінгу в соціально-психологічній адаптації дитини, що постражд...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти формування соціально-психологічного клімату в колективі 1.1 Суть понять психологічного клімату 1.2 Організаційні та соціально-психологічні детермінанти пси...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів
ЗМІСТ Вступ Розділ I Подружній конфлікт як соціально – психологічний феномен 1.1 Поняття подружніх конфліктів та їх особливості 1.2 Види та причини подружніх конфліктів 1.3 Попередження та рішенн...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків
ВСТУП Розділ 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ВИДИ АДИКЦІЇ 1.1. Підходи до визначення понять «адикція» і «адиктивна поведінка» 1.2. Види адитивної реалізації, механізм розвитку і деструктивна сутність ади...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації
1. Сутність соціометрії та її можливості Усю сукупність взаємин в організації можна розділити на формальні стосунки (офіційні) та неформальні (неофіційні). Вони будуються на основі вимог низки юридич...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Специальная дошкольная педагогика и психология
1. Определение понятия "дефект" и "компенсация". Врожденные и приобретенные дефекты развития. Теория компенсации Дефект - это физический или психический недостаток, влекущий за собой отклонения от но...
Подробнее...         Сейчас качают: 2

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Специальная психология
Ведущая роль обучения в развитии аномального ребенка. Положение о ведущей роли обучения в развитии аномального ребенка является одним из основных положений дефектологии. Своеобразие вышеописанных гр...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Специфика активного и пассивного словаря детей младшего школьного возраста
Введение Глава 1 Ø Этапы развития лексики в норме Ø Рекомендации для родителей по обогащению словаря ребенка Глава 2 Ø Изучение активного и пассивного словаря младшего школьн...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Специфика анализа Интернет-контента
Окружающий нас мир меняется, в 2006 году число пользователей Интернета в мире превысило миллиард человек[1], а в России в 2009 году составило около 47 миллионов[2]. Люди общаются в виртуальном простра...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Специфика взаимоотношений с матерью как условие агрессивности в подростковом возрасте
Оглавление ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 1.1 Теории агрессии и агрессивного поведения 1.2 Факторы и условия, влияющие на формирование агрессивного поведен...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Специфика восприятия самого себя и других людей младшими школьниками с умственной отсталостью
Оглавление Введение Глава 1. Теоретические аспекты изучения восприятия себя и другого человека детьми с умственной отсталостью 1.1. Процесс восприятия себя и другого 1.2. Невербальные средс...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Специфика патологии познавательной деятельности при шизофрении
Шизофрения - хронически текущее психическое заболевание, характеризующиеся сочетанием специфических изменений личности (аутизм, эмоциональное уплощение, снижение активности - редукция энергетического ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Специфика понимания группы в социальной прихологии
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Подходы к определению социальной группы 2 Классификация групп 2.2 Понятие малой социальной группы 3 Параметры анализа группы в социальной психологии 3.1 Композиция группы ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Специфика работы психологической службы "Центра социальной помощи семье и детям Михайловского района"
Содержание Введение Глава 1.Характеристика учреждения 1.1 Структурные подразделения центра Глава 2.Профессиональные функции психолога Глава 3. Специфика работы психолога в учреждении социального ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Специфика рекламной этики
Реклама представляет собой динамичный общественный процесс, на котором встречаются интересы бизнеса, творчество, нужды потребителей и правительственное правовое регулирование. Реклама убеждает потреб...
Подробнее...         Сейчас качают: 2

Страницы: 132 33 34 35 3690 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!