Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Рефлексия и способы ее развития
Введение---------------------------------------------------------------------------------3-5 1.Общее понятие рефлексии---------------------------------------------------------6-9 2.Рефлексия и ее ро...
Подробнее...


Рефлекторно-отражательная природа психики
Понятие о психике. Рефлекторно-отражательная природа психики Психика возникла и формировалась как способность живых организмов активно взаимодействовать с окружающим миром на основе нейрофизиологичес...
Подробнее...


Речевая манипуляция в переговорах
Содержание Введение 1. Переговоры как коммуникативная деятельность 1.1 Определение понятия «переговоры». 1.2 Структура переговорного процесса. 1.3 Виды переговоров. 1.4 Психологические механизмы...
Подробнее...


Речь в межличностных и общественных отношениях
Содержание Введение Глава 1. Языковое общение как средство коммуникации 1.1 Речь как средство коммуникации 1.2 Виды речевых коммуникаций Глава 2. Особенности речи в межличностных и общественных о...
Подробнее...


Рисуночный тест-как метод психоанализа
Глава 1. Рисуночный тест – как метод психоанализа. 6 1.1. Выделенная деталь рисунка. 6 1.2. Пространство в рисунке. 8 1.3. Линия в рисунке. 9 Глава 2. Интерпретация рисунков на примере теста «Дом...
Подробнее...


Робота психолога у виправній системі
Вступ 1. Написати батарею методик для профвідбора працівників юридичної сфери. Обґрунтувати чому саме ці методики застосовуються 2. Скласти схему первинної і вторинної профілактики по криміналізації...
Подробнее...


Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування батьківської сфери у період юності і дорослості 1.1 Системний підхід у формуванні готовності молоді до майбутнього батьківства у психологічній теорії та ...
Подробнее...


Розвиток і самоактуалізація особистості
У цей час уважається, що при нормальному розвитку здорової дитини вона, якщо йому буде надана реальна можливість вільного вибору, як правило, буде вибирати те, що корисно для розвитку. Робити це буде ...
Подробнее...


Розвиток мовлення молодших школярів
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи проблеми розвитку мовлення у молодшому шкільному віці 1.1 Поняття мовлення. Загальні засади 1.2 Психофізіологічні основи мовлення 1.3 Види мовлення 1.4 Ос...
Подробнее...


Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть
До кінця XIX сторіччя еволюційна доктрина й функціональна психологія, що опиралася на неї, швидко завоювали міцні позиції в Сполучених Штатах. Американську психологію надихали скоріше ідеї Дарвіна й Г...
Подробнее...


Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення
План Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти психомоторики 1.1 Значення рухової діяльності у житті людини 1.2 Особливості формування психомоторних здібностей у дітей молодшого шкільного віку 1.3 Психо...
Подробнее...


Розділи та методи практичної психології
Перш ніж приступитися до розгляду теоретичної психології й використовуваних у ній методів дослідження, ми зупинимося на тій категорії психологів, з якої найчастіше можна зустрітися в повсякденному жит...
Подробнее...


Розподіл ролей в сім'ї як фактор тривалого шлюбу
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади соціального домінування та ролевої структури сім’ї 1.1 Загальні відомості шлюбу 1.2 Динаміка ролевої структури сім’ї в історії 1.3 Мотиви визнання чо...
Подробнее...


Ролевой конфликт в организации
Вступление...…………………………………….... ……………………………...4 1. Роль работника в организации………………………… ………………….....6 2. Ролевой конфликт как вид внутриорганизационного конфликта. Типы ролевых конфликтов……………...
Подробнее...


Ролевые игры и социально-психологический тип личности - участника ролевой игры
Введение Глава 1Теоретическая часть 1.1 Теории игры 1.1.1 Теория игры К. Грооса 1.1.2 Теория игры Бойтендайка 1.1.3 Игрушка в психосоциальном развитии ребенка 1.1.4 Е.А. Аркин 1.1.5 П.А. Рудик ...
Подробнее...


Роль аналитического сеттинга в психоаналитическом процессе
Некоторые основные аспекты аналитических отношений часто происходит молча как само собой разумеющееся во время ранней, но продолжительной фазы анализа. Однако это не является второстепенным. С некотор...
Подробнее...


Роль временного фактора в организации профессиональной деятельности гражданских служащих
Одним из основных измеримых показателей эффективности деятельности как государственного органа в целом, так и отдельных гражданских служащих является соблюдение контрольных сроков и отсутствие «просро...
Подробнее...


Роль деятельности в психическом развитии ребенка в теории А.Н. Леонтьева
Содержание Введение……………………………………………………………………..…….3 Развитие психики ребенка………………………………………………………..5 Учение А.Н. Леонтьева…………………………………………………………...6 Заключение……………………………………………………………………….16 Литер...
Подробнее...


Роль и значение научной школы Л.С. Выготского для психологии
Введение Исследования Выготского тесно связывал с проблемой обучения и его воздействия на умственное развитие ребенка, охватывая широкий круг проблем, имеющий большое практическое значение. Среди выдв...
Подробнее...


Роль игровой деятельности в психическом развитии дошкольника
1.Как появляется игра?…………………………………………….3 2.Психологическое значение игры ……………………………….4 3.Психологические вопросы дошкольной игры ………………..5 4.Игра как ведущая деятельность у дошкольника……………..7 5...
Подробнее...


Роль игры в развитии ребенка в дошкольном возрасте
СОДЕРЖАНИЕ Введение..................................................................................................... 2 Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте............................
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Роль индивидуально-психологических особенностей в формировании реакции на здоровье-заболевание
Введение. 3 I. Роль индивидуально-психологических особенностей в формировании реакций на здоровье-заболевание. 4 1. Личные особенности и здоровье. 4 2. Типы отношения людей к своей болезни. 6 Закл...
Подробнее...


Роль міжособистісних стосунків в становленні трудового колективу
1. Психологічна характеристика трудового колективу 1.1 поняття зрілості; 1.2 поняття психологічної структури. 2. Міжособистісні стосунки в трудовому колективі 2.1 горизонтальні й вертикальні рів...
Подробнее...


Роль отца в развитии и социализации ребенка
. Влияние отца на психическое развитие ребенка 2. Последствия невыраженной роли отца в семье 3. Роль отца в социализации детей 1. Влияние отца на психическое развитие ребенка Особенности отцовс...
Подробнее...


Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні
План Вступ. 1. Основна частина 2.1.Причини виникнення груп. 2.2. Причини виникнення підліткових груп. 2.3. Причини виникнення юнацьких груп. 2.4. Позитивна роль груп у вихованні. 2.5.Негативна ...
Подробнее...


Роль подвижных игр в жизни школьника младшего возраста
1. Введение..............................................................................................................3 2. Игра и возрастные особенности детей младшего школьного возраста.........4...
Подробнее...


Роль природной и социальной сферы в формировании потребностей человека
Содержание 1. Определение понятия «потребности»; классификация потребностей 3 2. Формирование потребности в процессе становления личности 10 3. Потребности человека: морально-этический аспект 12...
Подробнее...


Роль психолога-консультанта в разрешении конфликтов управленческой деятельности на предприятии
1. Введение 2. Столкновение мотиваций: конфликт 3. Худой мир лучше доброй войны 4. Принятие решений управленца в конфликте. «Z- модель» 5. Определение стратегии поведения в...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Роль семьи в формировании потребности в самоутверждении у сельского школьника
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В САМОУТВЕРЖДЕНИИ СЕЛЬСКОГО ШКОЛЬНИКА 1.1 Особенности развития потребностей в самоутверждении ...
Подробнее...


Роль сценария брачных отношений в семье в формировании личности подростка
В современном обществе происходит трансформация традиционных моделей поведения, идет переоценка ценностей, которые дети и подростки могут фиксировать в своем сознании, что проявляется в изменении пове...
Подробнее...

Страницы: 140 41 42 43 4490 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!