Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні особливості конфліктів у молодшому шкільному віці
Актуальність дослідження. Перебудова сучасної системи педагогічної діяльності у плані забезпечення різнобічного і гармонійного розвитку особистості вимагає від вихователя особливої уваги до учня на пе...
Подробнее...


Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації
Щодня, включаючи телевізор, ми стаємо мимовільними свідками того, що в світі відбуваються війни, теракти, авіакатастрофи, природні катаклізми. Завдяки сучасним інформаційним технологіям, вони одержуют...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості міжособистісного спілкування підлітків
Актуальність теми. Для кожної епохи розвитку людства характерна певна культура спілкування, що відповідає загальнолюдським цінностям. Саме тепер важливо закласти у нашому суспільстві засади повноцінно...
Подробнее...


Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СФЕРИ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 1.1 Поняття про мотивацію в вітчизняних та зарубіжних концепціях 1.2 Характеристика ціннісно-мотиваці...
Подробнее...


Психологічні особливості мотиваційної готовності до школи дитини старшого дошкільного віку
Коли ми говоримо про свідомість в контексті психодіагностики, то маємо на увазі довільність, внутрішній вольовий контроль і володіння мовою основних пізнавальних процесів дитини, його сприйняття, уваг...
Подробнее...


Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості
Людина не лише пізнає світ в процесах сприймання, уяви та мислення, але разом з тим і відноситься так чи інакше до певних фактів життя. Різноманітні реакції психіки на об’єкт або ситуацію пов’язуються...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості мотиваційної сфери учнів
Актуальність дослідження. Інтенсивний розвиток українського суспільства, реформаційні процеси в усіх сферах його життєдіяльності і розширення інформаційного простору вимагають від підростаючого поколі...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку
ПЛАН Вступ Розділ 1. Цінності як складова психосоціального розвитку індивіда Розділ 2. Трансформація цінностей та ціннісних орієнтацій у свідомість особистості 2.1 Класифікація цінностей особистос...
Подробнее...


Дети индиго - они пришли, чтобы изменить мир!
Содержание Введение Кто такие «Дети индиго»? Признаки «Детей индиго» Всемирный день индиго Школьное обучение индиго Изучение «Детей индиго» Интуиция индиго Их предназначение Новые дети – дети...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості неформальних лідерів у групі дітей середнього шкільного віку
Серед проблем, зв'язаних з функціонуванням малих груп, у психолого-педагогічних і соціально-психологічних дослідженнях важливе місце займають питання організації і керування діяльністю і спілкуванням ...
Подробнее...


Дети Индиго в вашем доме
Построить новые отношения с детьми нам помогают ДЕТИ ИНДИГО. Термин «Дети Индиго» появился в мире в конце 70-х годов, когда родители и специалисты, работающие с детьми, в один голос заговорили, что ...
Подробнее...


Дети индиго. Новая генерация людей современного социума
План 1. Феномен детей индиго 2. Личность детей индиго, их характер, мировоззрение 3. Причины и возможные последствия появления «новой генерации людей» С недавних пор много ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості почуття провини батьків перед дітьми
Розвиток провини і становлення совісті – важливі етапи психологічного росту особистості. Провина є аналогом злості - це наша реакція на події в житті. Можна підкреслити - це наша особиста реакція на т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Психологічні особливості релігійних аддиктів
Актуальність теми дослідження. Перехід до нових форм державного керування в Україні виявив суперечливість правової бази, що регулює державно-релігійні відносини. Безмежна воля совісті й релігійних орг...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості розвитку особистості дитини дошкільного віку
Упродовж усього періоду дошкільного дитинства (від трьох до семи років) продовжується інтенсивне дозрівання організ­му дитини, що створює необхідні передумови для більшої самостійності, засвоєння нови...
Подробнее...


Духовное развитие младших школьников в процессе ознакомления их с историей родного края
Глава I. Духовное развитие дошкольников как психолого-педагогическая проблема §1.1 Понятие и сущность духовного развития дошкольников §1.2 Структура и механизм педагогического процесса духовного раз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічні особливості розвитку творчих здібностей у підлітковому віці
Актуальність роботи. Одним з найважливіших завдань психологічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми формування творчої особистості, адже розвиток у людей творчого способу мислення ...
Подробнее...


Достоверные и артефактные выводы в экспериментальном исследовании
1. Контроль за выводом как завершающий этап экспериментальной психологической гипотезы 1.1 Основные источники артефактных выводов 1.2 Оценка валидности эксперимента как условие достоверных выводов ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психологічна готовність до школи дітей дошкільного віку
Актуальність: на сучасному етапі розвитку педагогічної та психологічної думки у нашій країні однією з найбільш актуальних являється проблема готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі. Про...
Подробнее...


Детско-родительские отношения и их взаимосвязь с личностными качествами ребёнка дошкольного возраста
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….….3 Глава 1. ПРОБЛЕМА ДЕТСКО - РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ……….………………………………………………6 1.1. Психологическая характеристика личности дошкольника…………….…6...
Подробнее...


Детско-родительские конфликты
План Введение 1. Понятие конфликта 2. Структура и функция конфликта 3. Особенности конфликтов в семье 4. Роль возрастных кризисов на конфликтные ситуации в семье Заключение Список литературы В...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Детско-родительские отношения и их влияние на личность ребенка
Особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и личностной сферы, традиционно отводится фактору взаимодействия родителей и ребенка, как на ранних, так и на более поздних этапах развития. В процес...
Подробнее...


Детский психолог в физкультурной деятельности дошкольника
СОДЕРЖАНИЕ введение. 3 ГЛАВА I. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА. 6 1.1. Особенности развития организма дошкольника, 6 1.2. Основы гармоничного психофизического раз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Эмпатическое взаимодействие
Традиционно, литература, искусство и наша повседневная жизнь тесно связана с чувством сострадания, умением понять другого человека, оценить его радость и горе. В психологии эти важнейшие способности л...
Подробнее...


Детский рисунок как метод изучения межличностных отношений детей в дошкольном возрасте
1. Игра как средство изучения особенностей детского общения……………...5 2. Изучение межличностных отношений в группе при помощи детского рисунка…………………………………………………………………………….9 3. Исследование исп...
Подробнее...


Детские страхи и способы их коррекции у детей дошкольного возраста
СОДЕРЖАНИЕ Введение……………………………………………………...……………………3 Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕТСКИХ СТРАХОВ И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ………………………………………...............6 1.1. Проблема фо...
Подробнее...


Детская проституция как форма проявления девиантного поведения детей
Введение........................................................................................................... 3 I. Школьники с девиантным поведением: особенности воспитания.............. 5 1. ...
Подробнее...


Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата
Введение Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу двигательных расстройств, возникающих при поражении двигательных систем головного мозга и проявляющихся в недостатке или отсутствии контр...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Единая концепция стиля как объединение позиции когнитивного, деятельного и личностного подходов
1. Единая концепция стиля как объединение позиции когнитивного, деятельного и личностного подходов 2. Дифференциальная психология и психотерапия 3. Социальная идентификация в кризисном обществе ...
Подробнее...


Екстатичні (змінені) стани свідомості як сторона культури
Дослідження змінених станів свідомості в XIX - середині XX століття Одним з перших змінені стани свідомості досліджував Ф. Ніцше. Він виділив у людській культурі два початки: аполлонівське й діониськ...
Подробнее...

Страницы: 142 43 44 45 4690 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!