Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Психологічні вимоги до особистості майбутнього вчителя трудового навчання
ЗМІСТ вступ………………………………………………………………..……...…...…3 розділ I.особистість вчителя трудового навчання з погляду психології 1.1. Сучасні поняття про особистість вчителя…………….………..…...….…...5 1.2. Стру...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні основи застосування комп'ютерів у процесі навчання
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 1.1 Проблема комп'ютеризації освіти в літературі з психології й педагогіки 1.2 Психолого-педагогічн...
Подробнее...


Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку
На сучасному етапі розвитку суспільства, незважаючи на велику кількість експериментальних, емпіричних і теоретичних досліджень стану агресивності, концептуальна розробка даного поняття в психологічній...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Затримка психічного розвитку дітей різного віку як психологічна проблема 1.1 Затримка психічного розвитку як одна з форм дизонтогенезу 1.2 Психолого-педагогічна характеристика дітей із ...
Подробнее...


Психологічні особливості спілкування підлітків
Зміст Вступ Розділ 1. Загальна характеристика спілкування 1.1 Поняття спілкування та його структура 1.2 Види та функції спілкування 1.3 Труднощі спілкування Розділ 2. Сприймання й розуміння в пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці
Вступ Проблема вивчення психологічних особливостей спілкування в підлітковому віці обумовлена рядом важливих обставин. Перш за все, вона визначається особливостями самого підліткового віку, який опис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження
Вступ Розділ 1. Психічні особливості дітей в період новонародженості та раннього дитинства 1.1. Психічні особливості дітей в період новонародженості 1.2. Психічні особливості дітей раннього віку Р...
Подробнее...


Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади розвитку пізнавальної активності молодших школярів 1.1 Пізнавальна активність як психологічна проблема 1.2 Взаємозв’язок формування пізнавальних здібн...
Подробнее...


Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі
зміст вступ розділ 1. психологічні Особливості явища інтернет-аддикції 1.1 Проблема Інтернет-аддикції в сучасній психологічній науці 1.2 Особливості спілкування в мережі Інтернет 1.3 Поняття адди...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника
Зміст Вступ 1. Історія розвитку і зміст поняття «імідж керівника» 1.1. Етапи формування уявлень про імідж керівника 1.2. Фактори і стадії утворення соціально-психологічного імідж...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми дезадаптації молодих підлітків 1.1 Характеристика психологічних особливостей підліткового періоду 1.2 Міжособистісні стосунки підлітків 1.2.1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні проблеми сімейного подружжя
План Вступ 1. Стратегії ведення сімейної суперечки (методичні рекомендації) 1.1 Подружні взаємини і психологічна допомога молодому подружжю 2. Батьківські стосунки і психологічні проблеми у вихова...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників
Введення Тема педагогічного проекту присвячена дослідженню проблематики психологічного профконсультировання учнів ПТУ №14. Актуальність пропонованого дослідження обумовлена теоретичним і практичним ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади дослідження політичної культури студентської молоді 1.1. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти. 1.2. Формування полі...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту
Керівництво спільною діяльністю людей відбувається в системі міжособистісних відносин, яким властиві взаємозалежність, доцільність, упорядкованість, підпорядкованість, результативність, комунікативніс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологія людини в епоху технічного прогресу
Ускладнення відносин взаємної залежності, негативним проявом чого є ріст коефіцієнта в'язкості соціального середовища, спричиняє необхідність постійної зміни соціальних ролей. У простій виробничій сис...
Подробнее...


Психологія особистості терориста
Вступ 1. Феномен і реалії сучасного тероризму 2. Психологічний портрет терориста 3. Психологічні основи агресії по Фрейду Висновок Список використаних джерел Вступ Тероризм і психологія в їх су...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса
Вступ Тема курсової роботи «Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса». Психологія релігії сформувалась завдяки зусиллям представників філософії, релігієзнавства, психології, соціоло...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність
Психологія свідомості. Питання про природу душі; душа як особлива сутність Психологія зародилася в надрах філософії, і перші уявлення про її предмет зв'язувалися з поняттям «душа». Практично всі древ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогическая адаптация школьников
Глава I. Аспекты психолого-педагогической адаптации 1.1 Проблема психолого-педагогической адаптации как особенность возрастного периода младших школьников 1.2 Особенности младшего школьног...
Подробнее...


Психолого-педагогическая помощь семьям, имеющих детей с нарушениеми в развитии
Содержание Введение 1. Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии роль семьи в ее реализации 2. Система организации помощи семьям, имеющим детей с отклонениями в разв...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталого ребенка
Введение Психология умственно отсталых детей - одно из направлений специальной психологии, рассматривающее динамику познавательной деятельности и личности умственно отсталых детей дошкольного и школь...
Подробнее...


Психолого-педагогическая характеристика учащихся с нарушениями интеллекта
ПСИХОЛОГИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛОГО РЕБЕНКА Оглавление: ВВЕДЕНИЕ.. 3 ПРИЧИНЫ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. 5 КЛАССИФИКАЦИЯ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ.. 8 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ... 10 ОСОБЕННОС...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями речи
Введение 2. Классификация речевых нарушений 3. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 4. Система логопедической помощи 5. Основные задачи обучения и воспитания...
Подробнее...


Психолого-педагогические особенности общения ребенка с матерью в разные возрастные периоды
ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ РЕБЕНКА С РОДИТЕЛЯМИ В МЛАДЕНЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ И В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ РЕБЕНКА С РОДИТЕЛЯМИ В ДОШКОЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ОБЩ...
Подробнее...


Психолого-педагогические особенности преодоления конфликтных ситуаций в педагогическом общении
Оглавление Введение Глава 1. Понятие «конфликта» в педагогическом общении 1.1 Феномен понятия «конфликт» в педагогической литературе 1.2 Возникновение конфликтов в ходе обучения подростков Глава ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психолого-педагогические условия коррекции аутичного ребенка
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Обобщенный теоретический анализ проблемы раннего детского аутизма 1.1 Причины, механизмы возникновения РДА, существенные признаки РДА 1.2 Особенности развити...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психолого-педагогические условия преодоления эмоционального неблагополучия у дошкольников
Содержание Ведение 1. Эмоциональное неблагополучие у детей дошкольного возраста. 1.1 Общая характеристика эмоций и чувств. 1.2 Особенности эмоционального развития детей дошкольного возраста...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические условия развития внимания у детей 5-6 лет с нарушением речи
Введение Глава 1. Теоретические аспекты проблемы изучения психолого-педагогических условий развития внимания у детей старшего школьного возраста с нарушением речи 1.1 Современное состояние проблемы ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психолого-педагогические условия развития эмоционально-творческой культуры младшего школьника
Глава I. Теоретические основы проблемы психолого-педагогических условий развития эмоционально-творческой культуры младшего школьника §1. Эмоционально-чувственный мир и его значение в жизни человека ...
Подробнее...

Страницы: 165 66 67 68 6990 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!