Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці
Вступ Проблема вивчення психологічних особливостей спілкування в підлітковому віці обумовлена рядом важливих обставин. Перш за все, вона визначається особливостями самого підліткового віку, який опис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження
Вступ Розділ 1. Психічні особливості дітей в період новонародженості та раннього дитинства 1.1. Психічні особливості дітей в період новонародженості 1.2. Психічні особливості дітей раннього віку Р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника
Зміст Вступ 1. Історія розвитку і зміст поняття «імідж керівника» 1.1. Етапи формування уявлень про імідж керівника 1.2. Фактори і стадії утворення соціально-психологічного імідж...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми дезадаптації молодих підлітків 1.1 Характеристика психологічних особливостей підліткового періоду 1.2 Міжособистісні стосунки підлітків 1.2.1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні проблеми сімейного подружжя
План Вступ 1. Стратегії ведення сімейної суперечки (методичні рекомендації) 1.1 Подружні взаємини і психологічна допомога молодому подружжю 2. Батьківські стосунки і психологічні проблеми у вихова...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників
Введення Тема педагогічного проекту присвячена дослідженню проблематики психологічного профконсультировання учнів ПТУ №14. Актуальність пропонованого дослідження обумовлена теоретичним і практичним ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади дослідження політичної культури студентської молоді 1.1. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти. 1.2. Формування полі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту
Керівництво спільною діяльністю людей відбувається в системі міжособистісних відносин, яким властиві взаємозалежність, доцільність, упорядкованість, підпорядкованість, результативність, комунікативніс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологія людини в епоху технічного прогресу
Ускладнення відносин взаємної залежності, негативним проявом чого є ріст коефіцієнта в'язкості соціального середовища, спричиняє необхідність постійної зміни соціальних ролей. У простій виробничій сис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса
Вступ Тема курсової роботи «Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса». Психологія релігії сформувалась завдяки зусиллям представників філософії, релігієзнавства, психології, соціоло...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність
Психологія свідомості. Питання про природу душі; душа як особлива сутність Психологія зародилася в надрах філософії, і перші уявлення про її предмет зв'язувалися з поняттям «душа». Практично всі древ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогическая адаптация школьников
Глава I. Аспекты психолого-педагогической адаптации 1.1 Проблема психолого-педагогической адаптации как особенность возрастного периода младших школьников 1.2 Особенности младшего школьног...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталого ребенка
Введение Психология умственно отсталых детей - одно из направлений специальной психологии, рассматривающее динамику познавательной деятельности и личности умственно отсталых детей дошкольного и школь...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями речи
Введение 2. Классификация речевых нарушений 3. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 4. Система логопедической помощи 5. Основные задачи обучения и воспитания...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психолого-педагогические условия коррекции аутичного ребенка
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Обобщенный теоретический анализ проблемы раннего детского аутизма 1.1 Причины, механизмы возникновения РДА, существенные признаки РДА 1.2 Особенности развити...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психолого-педагогические условия преодоления эмоционального неблагополучия у дошкольников
Содержание Ведение 1. Эмоциональное неблагополучие у детей дошкольного возраста. 1.1 Общая характеристика эмоций и чувств. 1.2 Особенности эмоционального развития детей дошкольного возраста...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические условия развития внимания у детей 5-6 лет с нарушением речи
Введение Глава 1. Теоретические аспекты проблемы изучения психолого-педагогических условий развития внимания у детей старшего школьного возраста с нарушением речи 1.1 Современное состояние проблемы ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психолого-педагогические условия развития эмоционально-творческой культуры младшего школьника
Глава I. Теоретические основы проблемы психолого-педагогических условий развития эмоционально-творческой культуры младшего школьника §1. Эмоционально-чувственный мир и его значение в жизни человека ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические условия формирования социально–психологического типа личности подростка
Содержание Введение …………………………………………………………………………. 3 Глава 1. Формирование социально-психологического типа личности подростка как психолого-педагогическая проблема …………………………. 4 1.1 Понятие социаль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические факторы возникновения конфликтов в юношеском возрасте
СОДЕРЖАНИЕ Введение ГЛАВА 1. Теоретическая часть Понятие конфликта в отечественной и зарубежной психологии 1.2. Сущность конфликта, объект и предмет конфликтологии 1.3. Исследование конфликто...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогический анализ проблемы внимания в младшем школьном возрасте
Введение 1. Внимание как психический феномен 1.1 Физиологические основы внимания 1.2 Функции внимания 1.3 Свойства внимания 1.4 Виды внимания 2. Особенности внимания младших школьников 3. Трудн...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогический эксперимент, его сущность и основные виды
1. Эксперимент – как метод научного познания. 2. Переменная. Виды переменных. 3. Гипотеза. Виды гипотез. 4. Виды эксперимента. а) Лабораторный. б) Естественный. в) Валентность эксперимент...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогическое изучение страхов у детей старшего дошкольного возраста
Оглавление Введение Глава I. Теоретический анализ проблемы. 1.1. Понятие страх в психолого-педагогической литературе. 1.2. Характеристика страхов у детей дошкольного возраста 1.3. Технологи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в период адаптации к дошкольному учреждению
Оглавление Введение Глава I. Теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста в период адаптации к дошкольному учреждению 1.1 Социальная адаптация в раннем детст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Пути формирования имиджа современной семьи
Содержание Введение 1. Понятие "имидж семьи" 2. Основные составляющие имиджа семьи 2.1 Влияние имиджа на семейно-брачные отношения 2. Проблематика имиджа семьи Заключение Список литературы Вве...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Отчет по практике: Работа психолога в Детском саду №26 "Детская академия "Эрудит" г. Зеленогорска
Введение Внедрение психолога в образовательные учреждения в нашей стране началось в 1988 г., когда ставка «психолога» была введена в учебно-воспитательные учреждения. Основной целью как детского псих...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Отчет по практике: Работа психолога в детском дошкольном учреждении
Содержание 1. Общие сведения об учебном учреждении 2. Работа психолога в ДОУ 3. Особенности психодиагностики дошкольников (рисуночный тест «Кинетический рисунок семьи», методика «Выбери ну...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Развитие внимания как один из факторов успешности обучения детей с ЗПР
ВВЕДЕНИЕ Глава 1 1.1 Успешное обучение и факторы на него влияющие 1.2 Особенности внимания младших школьников с ЗПР 1.3 Пути развития внимания младших школьников с ЗПР Выводы Глава 2. Эксперимен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Развитие европейской психологии в IV–XI веках
I. Развитие европейской психологии в IV-XI веках Теория римского ученого Августина Аврелия (354-430), который вошел в историю науки под именем Августина Блаженного, ознаменовала переход от а...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Развитие общения старших дошкольников со сверстниками
Содержание Введение Глава 1. Анализ проблемы развития общения старших дошкольников со сверстниками в современной психологии 1.1 Понятие общения, его виды и значение для развития детей дошкольного в...
Подробнее...

Страницы: 178 79 80 81 8290 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!