Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психическое здоровье, как психолого–педагогическая проблема
Психическое и психологическое здоровье как психолого-педагогическая проблема 1.1 Психологические аспекты психического здоровья детей Проблема психического здоровья привлекала и привлекает внимание м...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психічний розвиток дитини-дошкільника в інтернатних закладах
Вступ 1. Загальні основи психологічних особливостей розвитку особистості дошкільника 2. Етапи психологічного розвитку дітей, що виховуються не в сім’ї 3. Особливості соціальної дезадаптації дітей і...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психічні розлади у зв'язку із загальними соматичними й інфекційними захворюваннями
Соматичні й інфекційні психічні захворювання являють собою різнорідну по етіології, патогенезу, клінічній картині й плину групу хвороб. Об'єднання її в єдиний комплекс хворобливих розладів обумовлено ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психічні стани безробітних
У житті виникає багато труднощів, і це природно. Справа не в наявності проблем, а в умінні адекватно їх розв'язувати. Депресія не сприяє розв'язанню жодних проблем - чи то проблем, пов'язаних із втра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психо-медична типологія особистості та здоров'я
План: Вступ 1. Людина - психосоматична система 2. Психо-медична типологія особистості та здоров'я Література Людина як біологічна істота у своєму розвитку підкоряється законам біології, завдяки я...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку
ПЛАН 1. Анатомо-фізіологічні особливості віку. а) Ріст і вага б) Мозок і нервова система в) Кістки г) М'язи і жирова тканина 2. Особливості навчальної діяльності 3.Розвиток пізнавальних процесі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психоанализ Зигмунда Фрейда
З. Фрейд и появление психоанализа............................................................................................... 2 Основные идеи психоанализа.............................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психоаналитическая концепция детского развития (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер)
Содержание 1. Введение…………………………………………………………………...2 2. Теория З. Фрейда………………………………………………………....3 3. Аналитическая психология К. Юнга…………………………………...12 4. Инди...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психоаналитически-ориентированная терапия
Содержание Введение Основная часть 1. Психоаналитически-ориентированная терапия 2. Технические приемы в психоаналитически-ориентированной терапии 3. Первая Встреча в психо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психоаналитические концепции лидерства
Содержание Введение 1 Понятие лидерства 1.1 Власть и авторитет лидера 1.2 Лидеры 3-х уровней 2. Политический лидер и его функции 3. Психологические особенности лидера 3.1 Я-концепция 3.2 Много...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психоаналитический концепт взгляда
Порнографическое имаго: видение, власть, субъект Концепт взгляда, который структурирует пространство видимого, по-разному функционирует в теории кино и в психоанализе Жака Лакана. В теории кино (кото...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психоаналіз - один з найважливіших і дискусійних напрямів ХХ століття
Вступ. 1. Філософія і психоаналіз. 2. Психоаналіз З. Фрейда. 3. Особливості поглядів наступників З. Фрейда. Висновки. Література. Поділ психіки на свідоме і несв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психоаналітичний підхід в психотерапії
Психоаналітичний підхід в психотерапії План 1. Психоаналітична психотерапія. Загальний огляд. 2. Позиція психолога. Вимоги та очікування від пацієнта. 3. Основні стадії психоаналізу. 4. Техніки ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психогенетические исследования психического дизонтогенеза
Введение 1. Аутизм (от греч. сам) 2. Основные признаки детского аутизма 3. Генетические модели наследуемости аутизма 4. Гетерогенность этиологии аутизма 5. Синдром дефицита внимания и гиперактивн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психогенетический подход в изучении интегральной индивидуальности
В рамках теории интегральной индивидуальности вопрос о соотношении генетических и средовых влияниях не подвергался систематическому изучению, и целостной концепции участия одно и разноуровневых свойст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психогігієна реабілітаційної взаємодії
Психологічні особливості пацієнта в умовах лікувальної взаємодії і взаємовідносин безперечно стикаються з психологічними особливостями працівників лікувальних закладів. Метою контактів між цими людьми...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психогігієна та психологія старіння та довголіття
План 1. Поняття про психічне старіння. Психічний занепад. Щаслива старість 2. Психологія довголіття 3. Психогігієна довголіття Використана література 1. Поняття про психічне старіння. Психічни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психограмма и профессиограмма государственного служащего
Содержание Введение 1 Психологическая классификация профессий 1.1 Классификация по Д. Холланду 1.2.Классификация профессий по Е.А. Климову 3 Сущность профессиографии 4 Методы профессиографически...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психодиагностика и коррекция межличностных отношений в группе
Введение. 3 Глава 1. Сущность психодиагностики межличностных отношений. 7 1.1 Понятие и объект психодиагностики. 7 2.2 Методы психодиагностики. 11 1.3 Процедуры исследования межличностных отношени...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Психодиагностика и психокоррекция как направления деятельности психолога
Психодиагностика как сфера практики опирается на психодиагностику как науку. Л.Ф. Бурлачук, автор учебника по данной дисциплине, определяет психодиагностику как область психологической науки, разрабат...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психодиагностическое поле потребителя и компетентность в общении с клиентами специалиста в сфере сервиса и туризма
Содержание Введение 1. Психодиагностическое поле потребителя 1.1 Потребности, мотивы и интересы потребителя услуг 1.2 Личностные особенности клиента 2. Коммуникативные умения специалиста сферы се...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психодиагностические методы исследования личности
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ. 3 1.Метод исследования личности. 4 (тест «Мотивация педагогической деятельности») 4 2.Метод исследования личности ( Т.Дембо-С.Я.Рубинштейн) 6 3.Метод исследования личности (м...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психодіагностика в роботі соматичних лікувальних закладів
ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАПРЯМКИ РОБОТИ СОМАТИЧНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 1.1 Діагностика захворювань 1.2 Лікування захворювань 1.3 Психокорекція РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ З РІЗНИМИ СОМАТИЧ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів
Найактуальнішою проблемою сьогодення є зростання агресивності дітей, підлітків та молоді. Це пов’язано передусім із загальною соціальною напруженістю, психологічною неврівноваженістю всього суспільств...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів
Вступ Розділ 1. Творчі здібності школярів як психологічна проблема 1.1 Теоретичні засади розвитку творчих здібностей молодших школярів 1.2 Зміст та форми поняття "творчі здібності" 1.3 Вікові особ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психокоррекционная программа на развитие внимания для старшего дошкольного возраста
Пояснительная записка 1. Занятие № 1 «В гостях у мышки» 2. Занятие № 2 «В гостях у белки» 3. Занятие № 3 «В гостях у птички» 4. Занятие № 4 «В гостях у собачки» 5....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Психологические аспекты алкогольной (наркотической) зависимости
Введение. 3 Глава 1. Влияние вредных привычек на здоровье человека. 4 § 1.1. Наркомания. 4 § 1.2. Алкоголизм. 6 Глава 2. Психологические аспекты алкогольной зависимости. 9 Глава 3. Репродуктивное...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Психологические аспекты борьбы с организованной преступностью
Организованная преступность – это общественно опасное социальное явление, характеризующееся тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами, создающее с помощью коррупции систем...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Психологические аспекты деятельности страхового агента
Введение 1. Особенности психологии страхования 2. Психологический портрет успешного агента 2.1 Профессиограмма страхового агента 2.2 Ведущие профессиональные качества и личностные характерис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологические аспекты лидерства и руководства в группе
ПЛАН Введение 1. Психологические аспекты лидерства и руководства в группе. 1.1. Соотношение понятий «лидерство» и «руководство» 1.2. Признаки и функции лидерства в теориях лидерства 1.3...
Подробнее...

Страницы: 181 82 83 84 8590 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!