Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Соціальна установка дослідження конкретного об'єкта
Дослідження соціальної установки (або атитюду) - мініатюрна копія американської соціальної психології й тому - саме той об'єкт, на якому можна простежити й піддати аналізу майже всі проблеми, що виник...
Подробнее...


Соціальне середовище та соціалізація особистості
Кожна дитина з появою на світ потрапляє у свою сім’ю, де в оточенні своїх батьків і рідних робить перші кроки, промовляє перші слова, де батьки піклуються про неї, оточують своєю любов’ю, турботою, ла...
Подробнее...


Соціальний психолог як суб'єкт соціальних перетворень
В американському суспільстві соціальний психолог виконував дві основні ролі: академічного вченого, що добуває наукові істини; соціального технолога (маніпулятора), що вирішує практичні завдання, як пр...
Подробнее...


Соціальний психолог як учасник соціальних змін
Дискусії про кризу західної соціальної психології, що розгорнулися в 70-ті роки, були викликані не тільки внутрішніми протиріччями розвитку самої науки. Важливу й, бути може, головну роль зіграли труд...
Подробнее...


Соціальні ролі та особистість
Вступ Вивчення теми «Соціальні ролі та особистість» актуальне, тому що, зрозумівши значення та місце особистості у суспільстві, її роль не лише в сім'ї та родині, у будь-якому колективі, на робочому ...
Подробнее...


Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини
Зміст Вступ 1. Соціальний стереотип як психологічне явище. 1.1 Визначення поняття. 1.2 Властивості, функції і види стереотипів. 2. Роль соціальних стереотипів у сприйнятті людиною людини. 2.1 Ха...
Подробнее...


Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу
План: Вступ. 1. Соціально-психологічний тренінг, як засіб підвищення комунікативної компетентності. 1.1 Теоретичне підгрунтя комунікативного соціально-психологічного навчання. 1.2 Зміст та характерист...
Подробнее...


Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі
Зміст Вступ Насильство над дітьми: його види Механізми психологічної адаптації дитини до тривалого сексуального насильства Значення тренінгу в соціально-психологічній адаптації дитини, що постражд...
Подробнее...


Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації
Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти формування соціально-психологічного клімату в колективі 1.1 Суть понять психологічного клімату 1.2 Організаційні та соціально-психологічні детермінанти пси...
Подробнее...


Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів
ЗМІСТ Вступ Розділ I Подружній конфлікт як соціально – психологічний феномен 1.1 Поняття подружніх конфліктів та їх особливості 1.2 Види та причини подружніх конфліктів 1.3 Попередження та рішенн...
Подробнее...


Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків
ВСТУП Розділ 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ВИДИ АДИКЦІЇ 1.1. Підходи до визначення понять «адикція» і «адиктивна поведінка» 1.2. Види адитивної реалізації, механізм розвитку і деструктивна сутність ади...
Подробнее...


Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації
1. Сутність соціометрії та її можливості Усю сукупність взаємин в організації можна розділити на формальні стосунки (офіційні) та неформальні (неофіційні). Вони будуються на основі вимог низки юридич...
Подробнее...


Специальная дошкольная педагогика и психология
1. Определение понятия "дефект" и "компенсация". Врожденные и приобретенные дефекты развития. Теория компенсации Дефект - это физический или психический недостаток, влекущий за собой отклонения от но...
Подробнее...


Специальная психология
Ведущая роль обучения в развитии аномального ребенка. Положение о ведущей роли обучения в развитии аномального ребенка является одним из основных положений дефектологии. Своеобразие вышеописанных гр...
Подробнее...


Специфика активного и пассивного словаря детей младшего школьного возраста
Введение Глава 1 Ø Этапы развития лексики в норме Ø Рекомендации для родителей по обогащению словаря ребенка Глава 2 Ø Изучение активного и пассивного словаря младшего школьн...
Подробнее...


Специфика анализа Интернет-контента
Окружающий нас мир меняется, в 2006 году число пользователей Интернета в мире превысило миллиард человек[1], а в России в 2009 году составило около 47 миллионов[2]. Люди общаются в виртуальном простра...
Подробнее...


Специфика взаимоотношений с матерью как условие агрессивности в подростковом возрасте
Оглавление ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 1.1 Теории агрессии и агрессивного поведения 1.2 Факторы и условия, влияющие на формирование агрессивного поведен...
Подробнее...


Специфика восприятия самого себя и других людей младшими школьниками с умственной отсталостью
Оглавление Введение Глава 1. Теоретические аспекты изучения восприятия себя и другого человека детьми с умственной отсталостью 1.1. Процесс восприятия себя и другого 1.2. Невербальные средс...
Подробнее...


Специфика патологии познавательной деятельности при шизофрении
Шизофрения - хронически текущее психическое заболевание, характеризующиеся сочетанием специфических изменений личности (аутизм, эмоциональное уплощение, снижение активности - редукция энергетического ...
Подробнее...


Специфика понимания группы в социальной прихологии
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Подходы к определению социальной группы 2 Классификация групп 2.2 Понятие малой социальной группы 3 Параметры анализа группы в социальной психологии 3.1 Композиция группы ...
Подробнее...


Специфика работы психологической службы "Центра социальной помощи семье и детям Михайловского района"
Содержание Введение Глава 1.Характеристика учреждения 1.1 Структурные подразделения центра Глава 2.Профессиональные функции психолога Глава 3. Специфика работы психолога в учреждении социального ...
Подробнее...


Специфика рекламной этики
Реклама представляет собой динамичный общественный процесс, на котором встречаются интересы бизнеса, творчество, нужды потребителей и правительственное правовое регулирование. Реклама убеждает потреб...
Подробнее...


Специфика ценностных ориентаций молодежи
Содержание Введение Глава I. Теоретический анализ проблемы ценностных ориентаций в психологии 1.1 Понятие ценностных ориентаций 1.2 Определение личностных смыслов личности 1.3 Формирование ценнос...
Подробнее...


Специфика профессиональной деятельности психолога, этические и квалификационные требования к нему
ВВЕДЕНИЕ. 3 1.Психологическая помощь как основной род деятельности. 4 специалиста-психолога. 4 2.Этический кодекс профессионального психолога. 5 3.Квалификационные требования к специалистам-психол...
Подробнее...


Специфика проявления агрессивных состояний человека в невербальных компонентах коммуникации
План 1. Феномен агрессии. Роль агрессии в обществе. 2 2. Эмоции “триады враждебности” и их отношение к агрессии. 16 1. Феномен агрессии. Роль агрессии в обществе Многозначность слова “агрессия” вс...
Подробнее...


Способы формирования толерантности у подростков
Введение. В последнее время проблема толерантности стала широко освещаться в средствах массовой информации, на государственном и международном уровне. Это связано с учащающимися случаями нетерпимости...
Подробнее...


Сравнение научных концепций Ж. Пиаже и Л.С. Выготского
Содержание Введение 1. Основные научные достижения Ж. Пиаже 2. Основные научные достижения Л.С. Выготского 3. Сходство и различия концепций Ж. Пиаже и Л.С. Выготского Заключение С...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Способы предупреждения конфликтов
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 КОНФЛИКТ: ЕГО ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 2 СТРУКТУРА КОНФЛИКТА 3 СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 3.1 Профилактика и прогнозирование конфликтов 3.2 Технология предупреждения конфл...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Сравнение понятия психологические защиты в концепциях Фрейда и Роджерса
Введение 1. Психологические защиты в концепции Зигмунда Фрейда . . . . . . . . . . . . . . 6 2. Психологические защиты в концепции Карла Роджерса . . . . . . . . . . . . . . .12 3. Сравнение поняти...
Подробнее...


Сравнительная характеристика аффективных расстройств
Аффективные расстройства представляют собой группу клинических состояний, характеризующихся нарушением настроения, потерей способности контролировать свои аффекты и субъективным ощущением тяжелых стра...
Подробнее...

Страницы: 134 35 36 37 3890 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!