Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування батьківської сфери у період юності і дорослості 1.1 Системний підхід у формуванні готовності молоді до майбутнього батьківства у психологічній теорії та ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Розвиток і самоактуалізація особистості
У цей час уважається, що при нормальному розвитку здорової дитини вона, якщо йому буде надана реальна можливість вільного вибору, як правило, буде вибирати те, що корисно для розвитку. Робити це буде ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Розвиток мовлення молодших школярів
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні основи проблеми розвитку мовлення у молодшому шкільному віці 1.1 Поняття мовлення. Загальні засади 1.2 Психофізіологічні основи мовлення 1.3 Види мовлення 1.4 Ос...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Розвиток психології в Сполучених Штатах на рубежі ХІХ-ХХ століть
До кінця XIX сторіччя еволюційна доктрина й функціональна психологія, що опиралася на неї, швидко завоювали міцні позиції в Сполучених Штатах. Американську психологію надихали скоріше ідеї Дарвіна й Г...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення
План Вступ Розділ І. Теоретичні аспекти психомоторики 1.1 Значення рухової діяльності у житті людини 1.2 Особливості формування психомоторних здібностей у дітей молодшого шкільного віку 1.3 Психо...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Розділи та методи практичної психології
Перш ніж приступитися до розгляду теоретичної психології й використовуваних у ній методів дослідження, ми зупинимося на тій категорії психологів, з якої найчастіше можна зустрітися в повсякденному жит...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Розподіл ролей в сім'ї як фактор тривалого шлюбу
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні засади соціального домінування та ролевої структури сім’ї 1.1 Загальні відомості шлюбу 1.2 Динаміка ролевої структури сім’ї в історії 1.3 Мотиви визнання чо...
Подробнее...         Сейчас качают: 2

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Ролевой конфликт в организации
Вступление...…………………………………….... ……………………………...4 1. Роль работника в организации………………………… ………………….....6 2. Ролевой конфликт как вид внутриорганизационного конфликта. Типы ролевых конфликтов……………...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Ролевые игры и социально-психологический тип личности - участника ролевой игры
Введение Глава 1Теоретическая часть 1.1 Теории игры 1.1.1 Теория игры К. Грооса 1.1.2 Теория игры Бойтендайка 1.1.3 Игрушка в психосоциальном развитии ребенка 1.1.4 Е.А. Аркин 1.1.5 П.А. Рудик ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль аналитического сеттинга в психоаналитическом процессе
Некоторые основные аспекты аналитических отношений часто происходит молча как само собой разумеющееся во время ранней, но продолжительной фазы анализа. Однако это не является второстепенным. С некотор...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль временного фактора в организации профессиональной деятельности гражданских служащих
Одним из основных измеримых показателей эффективности деятельности как государственного органа в целом, так и отдельных гражданских служащих является соблюдение контрольных сроков и отсутствие «просро...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль деятельности в психическом развитии ребенка в теории А.Н. Леонтьева
Содержание Введение……………………………………………………………………..…….3 Развитие психики ребенка………………………………………………………..5 Учение А.Н. Леонтьева…………………………………………………………...6 Заключение……………………………………………………………………….16 Литер...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль и значение научной школы Л.С. Выготского для психологии
Введение Исследования Выготского тесно связывал с проблемой обучения и его воздействия на умственное развитие ребенка, охватывая широкий круг проблем, имеющий большое практическое значение. Среди выдв...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль игровой деятельности в психическом развитии дошкольника
1.Как появляется игра?…………………………………………….3 2.Психологическое значение игры ……………………………….4 3.Психологические вопросы дошкольной игры ………………..5 4.Игра как ведущая деятельность у дошкольника……………..7 5...
Подробнее...         Сейчас качают: 2
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Роль игры в развитии ребенка в дошкольном возрасте
СОДЕРЖАНИЕ Введение..................................................................................................... 2 Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте............................
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль индивидуально-психологических особенностей в формировании реакции на здоровье-заболевание
Введение. 3 I. Роль индивидуально-психологических особенностей в формировании реакций на здоровье-заболевание. 4 1. Личные особенности и здоровье. 4 2. Типы отношения людей к своей болезни. 6 Закл...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль міжособистісних стосунків в становленні трудового колективу
1. Психологічна характеристика трудового колективу 1.1 поняття зрілості; 1.2 поняття психологічної структури. 2. Міжособистісні стосунки в трудовому колективі 2.1 горизонтальні й вертикальні рів...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль отца в развитии и социализации ребенка
. Влияние отца на психическое развитие ребенка 2. Последствия невыраженной роли отца в семье 3. Роль отца в социализации детей 1. Влияние отца на психическое развитие ребенка Особенности отцовс...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні
План Вступ. 1. Основна частина 2.1.Причини виникнення груп. 2.2. Причини виникнення підліткових груп. 2.3. Причини виникнення юнацьких груп. 2.4. Позитивна роль груп у вихованні. 2.5.Негативна ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль подвижных игр в жизни школьника младшего возраста
1. Введение..............................................................................................................3 2. Игра и возрастные особенности детей младшего школьного возраста.........4...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль природной и социальной сферы в формировании потребностей человека
Содержание 1. Определение понятия «потребности»; классификация потребностей 3 2. Формирование потребности в процессе становления личности 10 3. Потребности человека: морально-этический аспект 12...
Подробнее...         Сейчас качают: 2
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Роль психолога в формировании межличностных отношений в школе
Содержание Введение 1. Работа психолога в школе 2. Межличностные отношения в школе 2.1 Обеспечение позитивных межличностных отношений в школьном классе 2.2 Место и природа межличностных отношений...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль психолога-консультанта в разрешении конфликтов управленческой деятельности на предприятии
1. Введение 2. Столкновение мотиваций: конфликт 3. Худой мир лучше доброй войны 4. Принятие решений управленца в конфликте. «Z- модель» 5. Определение стратегии поведения в...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль семьи в формировании потребности в самоутверждении у сельского школьника
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1 ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В САМОУТВЕРЖДЕНИИ СЕЛЬСКОГО ШКОЛЬНИКА 1.1 Особенности развития потребностей в самоутверждении ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль сценария брачных отношений в семье в формировании личности подростка
В современном обществе происходит трансформация традиционных моделей поведения, идет переоценка ценностей, которые дети и подростки могут фиксировать в своем сознании, что проявляется в изменении пове...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль телефона доверия в эффективном разрешении личностных проблем
Введение 1906 год. Нью-Йорк. Глубокая ночь. В доме протестантского священника Гарри Уоррена раздался телефонный звонок: «Умоляю о встрече! У меня безвыходная ситуация!». «Завтра, - ответил священник ...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi
Вступ........................................................................................................... Розділ I. Теоретична частина............................................................
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Роль трудовой деятельности в коррекции личности школьника с нарушением интеллекта
Оглавление Введение 3 1. Теоретические аспекты роли труда в коррекции нарушений у младших школьников с нарушением интеллекта 6 1.1 Психолого-педагогические особенности младших школьников с наруше...
Подробнее...         Сейчас качают: 2
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Роль эмоции страха в развитии отношений между мужчиной и женщиной
Трудно представить себе жизнь, лишенную эмоций и чувств. Эмоции расцвечивают наши жизненные впечатления. Они сообщают нам о том, кто мы, в каком состоянии наши взаимоотношения с другими людьми, подска...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Российская ментальность в сказках современной молодежи
Введение. Глава 1. История развития понятий менталитет и ментальность. Глава 2. Условия, сформировавшие национально-психологические особенности русского народа. Глава 3. Философские смыслы и русс...
Подробнее...         Сейчас качают: 2

Страницы: 138 39 40 41 4290 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!