Все разделы / Психология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психология формирования показаний
ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ СВИДЕТЕЛЯ, ПОТЕРПЕВШЕГО, ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО Каждый человек, выступающий в уголовном деле в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Психология формирования профессионализма
В современной психологии организаций и управления персоналом все большую актуальность приобретают проблемы профессионализма. Все, что связано с профессионализмом, вызывает живой интерес у специалис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психология человеческих взаимоотношений
ПРОЦЕСС ОБЩЕHИЯ Процесс общения между людьми мы предлагаем очень кратко рассмотреть в следующем направлении. Известно, что младенцы, лишенные в течение длительного времени физического контакта с люд...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психология эмоциональных состояний
План Введение 1. Психология эмоциональных состояний человека 1.1. Виды и роль эмоций в жизни человека 1.2. Психологические теории эмоций 1.3 Эмоциональные состояния Заключение Список литературы...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи
План Вступ Розділ 1. Девіантна поведінка як психологічна проблема 1.1 Стан досліджуваної проблеми в психологічній теорії та вихованій практиці 1.2 Девіантна поведінка особистості як соціально-псих...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні аспекти сприйняття США і Росії українцями
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичний аналіз сприйняття українцями взаємодії України з Росією і США 1.1 Психологічні аспекти взаємодії українців з росіянами та американцями 1.2 Якості етнічної психіки...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні основи застосування комп'ютерів у процесі навчання
ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ 1.1 Проблема комп'ютеризації освіти в літературі з психології й педагогіки 1.2 Психолого-педагогічн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку
ВСТУП РОЗДІЛ 1 Затримка психічного розвитку дітей різного віку як психологічна проблема 1.1 Затримка психічного розвитку як одна з форм дизонтогенезу 1.2 Психолого-педагогічна характеристика дітей із ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці
Вступ Проблема вивчення психологічних особливостей спілкування в підлітковому віці обумовлена рядом важливих обставин. Перш за все, вона визначається особливостями самого підліткового віку, який опис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження
Вступ Розділ 1. Психічні особливості дітей в період новонародженості та раннього дитинства 1.1. Психічні особливості дітей в період новонародженості 1.2. Психічні особливості дітей раннього віку Р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Психологічні передумови створення позитивного іміджу керівника
Зміст Вступ 1. Історія розвитку і зміст поняття «імідж керівника» 1.1. Етапи формування уявлень про імідж керівника 1.2. Фактори і стадії утворення соціально-психологічного імідж...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні причини дезадаптації молодих підлітків у міжособистісних стосунках
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження проблеми дезадаптації молодих підлітків 1.1 Характеристика психологічних особливостей підліткового періоду 1.2 Міжособистісні стосунки підлітків 1.2.1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні проблеми сімейного подружжя
План Вступ 1. Стратегії ведення сімейної суперечки (методичні рекомендації) 1.1 Подружні взаємини і психологічна допомога молодому подружжю 2. Батьківські стосунки і психологічні проблеми у вихова...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників
Введення Тема педагогічного проекту присвячена дослідженню проблематики психологічного профконсультировання учнів ПТУ №14. Актуальність пропонованого дослідження обумовлена теоретичним і практичним ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психологічні чинники прояву політичної культури студентської молоді
Вступ. Розділ 1. Теоретичні засади дослідження політичної культури студентської молоді 1.1. Формування політичної культури молоді на сучасному етапі та її психологічні аспекти. 1.2. Формування полі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту
Керівництво спільною діяльністю людей відбувається в системі міжособистісних відносин, яким властиві взаємозалежність, доцільність, упорядкованість, підпорядкованість, результативність, комунікативніс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологія людини в епоху технічного прогресу
Ускладнення відносин взаємної залежності, негативним проявом чого є ріст коефіцієнта в'язкості соціального середовища, спричиняє необхідність постійної зміни соціальних ролей. У простій виробничій сис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса
Вступ Тема курсової роботи «Психологія релігії у концептуальному осмисленні В. Джемса». Психологія релігії сформувалась завдяки зусиллям представників філософії, релігієзнавства, психології, соціоло...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність
Психологія свідомості. Питання про природу душі; душа як особлива сутність Психологія зародилася в надрах філософії, і перші уявлення про її предмет зв'язувалися з поняттям «душа». Практично всі древ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогическая адаптация школьников
Глава I. Аспекты психолого-педагогической адаптации 1.1 Проблема психолого-педагогической адаптации как особенность возрастного периода младших школьников 1.2 Особенности младшего школьног...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталого ребенка
Введение Психология умственно отсталых детей - одно из направлений специальной психологии, рассматривающее динамику познавательной деятельности и личности умственно отсталых детей дошкольного и школь...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические особенности детей с нарушениями речи
Введение 2. Классификация речевых нарушений 3. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с речевыми нарушениями 4. Система логопедической помощи 5. Основные задачи обучения и воспитания...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психолого-педагогические условия коррекции аутичного ребенка
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. Обобщенный теоретический анализ проблемы раннего детского аутизма 1.1 Причины, механизмы возникновения РДА, существенные признаки РДА 1.2 Особенности развити...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психолого-педагогические условия преодоления эмоционального неблагополучия у дошкольников
Содержание Ведение 1. Эмоциональное неблагополучие у детей дошкольного возраста. 1.1 Общая характеристика эмоций и чувств. 1.2 Особенности эмоционального развития детей дошкольного возраста...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические условия развития внимания у детей 5-6 лет с нарушением речи
Введение Глава 1. Теоретические аспекты проблемы изучения психолого-педагогических условий развития внимания у детей старшего школьного возраста с нарушением речи 1.1 Современное состояние проблемы ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Психолого-педагогические условия развития эмоционально-творческой культуры младшего школьника
Глава I. Теоретические основы проблемы психолого-педагогических условий развития эмоционально-творческой культуры младшего школьника §1. Эмоционально-чувственный мир и его значение в жизни человека ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические условия формирования социально–психологического типа личности подростка
Содержание Введение …………………………………………………………………………. 3 Глава 1. Формирование социально-психологического типа личности подростка как психолого-педагогическая проблема …………………………. 4 1.1 Понятие социаль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогические факторы возникновения конфликтов в юношеском возрасте
СОДЕРЖАНИЕ Введение ГЛАВА 1. Теоретическая часть Понятие конфликта в отечественной и зарубежной психологии 1.2. Сущность конфликта, объект и предмет конфликтологии 1.3. Исследование конфликто...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогический анализ проблемы внимания в младшем школьном возрасте
Введение 1. Внимание как психический феномен 1.1 Физиологические основы внимания 1.2 Функции внимания 1.3 Свойства внимания 1.4 Виды внимания 2. Особенности внимания младших школьников 3. Трудн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Психолого-педагогический эксперимент, его сущность и основные виды
1. Эксперимент – как метод научного познания. 2. Переменная. Виды переменных. 3. Гипотеза. Виды гипотез. 4. Виды эксперимента. а) Лабораторный. б) Естественный. в) Валентность эксперимент...
Подробнее...

Страницы: 178 79 80 81 8290 |
  Cодержание / Психология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!