Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Пенсионная система Российской Федерации и пути ее дальнейшего совершенствования
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.1 Краткая характеристика Пенсионного фонда Российской Федерации 1.2 Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь на примере Свислочского отдела социальной защиты
ВВЕДЕНИЕ 1. Экономическая сущность пенсионного обеспечения. 1.1 Понятие социального обеспечения, история образования фонда социальной защиты населения, его задачи, функции, расходование средств фонда....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Пенсионный рынок Республики Казахстан: проблемы и перспективы развития на примере АО НПФ "Республика"
Прошло, казалось бы, всего 11 лет с момента проведения в Казахстане пенсионной реформы. Однако сегодня казахстанцы уже и не помнят, что пенсионная система была когда-то иной. Прежняя система, поддержи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Перспективи розвитку фінансового права
Зміст Вступ 1 Роль і місце фінансового права за ринкових умов 2 Перспективи розвитку фінансового права Висновки Список використаної літератури Вступ Здійснення фінансової діяльності держави потребує ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Перспективы и дальнейшее развитие налога на имущество
Содержание Введение 1. Общая характеристика налога на имущество 1.1 Понятие налогов на имущество 1.2 Объекты налогообложения и налоговая база 1.3 Налогоплательщики - физические и юридические лица. Льг...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Перспективы развития форм государственной финансовой поддержки малого бизнеса. Особенности функционирования финансов субъектов хозяйствования без образования юридического лица
Введение Основополагающими целями экономической политики России являются: достижение экономического роста и полной занятости; улучшение жизненных стандартов широких слоев населения; стабильность уровн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ 1.1 Пенсійні системи в розвинутих ринкових країнах світу 1.2 Система державного обов’язкового пенсі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Планування доходів та витрат в комерційному банку
Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні основи регулювання доходів та витрат комерційного банку. 1.1 Характеристика джерел формування валового доходу 1.1. Управління умовно-постійними і змінними вит...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Податкове стимулювання підприємства і зарубіжний досвід
Вступ 4 1. Податкове планування на підприємстві 1.1 Методи податкового планування ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Податковий аудит в сучасних економічних умовах
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи податкового аудиту у процесі взаємодії контролюючих органів у податковій системі 1.1 Види податкового аудиту та організація його проведення 1.2 Основні методи т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (13 руб.)

Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення
План Податковий борг Особливості податкової заборгованості в Україні Список джерел Податковий борг Як свідчать статистичні дані, одним з найбільш агресивних кредиторів в Україні є державні податкові ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами
ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 1.1 Податкова політика як елемент державного регулювання економіки 1.2 Податковий контроль як складова державного р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Податок з власників транспортних засобів
Зміст Вступ 1. Платники податку 2. Об’єкти оподаткування 3. Ставки і зарахування податку 4. Пільги щодо податку 5. Строки сплату податку 6. Відповідальність платників 7. Звітність з власників транспор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Податок з доходів фізичних осіб (на матеріалах ДПІ у Святошинському районі м. Києва)
ВСТУП Розділ 1. СУТНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ З ФІЗИЧНИХ ОСІБ 1.1 Сутність, види та класифікація податків 1.2 Сутність та структурна класифікація оподатковуємих доходів фізичних осіб 1.3 Досвід зарубіжни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Податок з транспорту: порядок його розрахунку та сплати до бюджету
Вступ Розділ1.Загальна характеристики ЗАТ”Житомирпромспецбуд” 1.1.Організаційно-економічна характеристика ЗАТ”Житомирпромспецбуд” 1.2.Фінансова діяльність ЗАТ”Житомирпромспецбуд”: зміст та характерист...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб
Розділ 1. Перелік податків та обов’язкових платежів що сплачуються юридичними особами платниками податків Розділ 2. Вимоги до складання декларації з податку на прибуток підприємства. Розділ 3. Порядок...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення
Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам. Саме податково –бюджетна й кредитно – грошова політика є ефективними методами державног...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Подготовка бизнес–плана реконструкции предприятия
Введение 1. Роль и значение бизнес – плана в предпринимательской деятельности 2. Состав, структура и объем бизнес – плана 3. Методика составления бизнес – плана реконструкции предприятия «Шина» 3.1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Показатели и коэффициенты в системе управления инвестиционными проектами
Без капиталовложений невозможно длительное существование никакого предприятия: тот, кто не делает инвестиций, не увеличивает и не совершенствует свои активы, не имеет будущего. От инвестиций, их объём...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Показатели и методы анализа инвестиционной привлекательности предприятия
Содержание Введение 1. Общая информация о предприятии ОАО "Нижнекамскшина" 1.1 Краткая характеристика ОАО "Нижнекамскшина" 1.2 Задачи и функции финансово-экономического отдела 2. Теоретические основы ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Показатели и оценка финансовой устойчивости предприятия. Меры по укреплению финансовой устойчивости
Введение Теоретические аспекты оценки финансовой устойчивости предприятия 1.1. Сущность и содержание финансовой устойчивости 1.2. Характеристика показателей финансовой устойчивости 2. Оценка финансово...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Показатели прибыли. Финансовые риски и их классификация
Как экономическая категория прибыль характеризует результат любой предпринимательской деятельности. Прибыль - один из основных финансовых показателей плана и оценки хозяйственной деятельности предприя...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Показатели состояния и эффективности использования основных средств
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 1.1 Экономическая сущность и состав основных средств 1.2 Система показателей ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Показники стану і використання оборотних засобів
Зміст Вступ 1. Економічна суть поняття оборотних засобів та їх ефективного використання 1.1 Сутність оборотних засобів та їх класифікація 1.2 Джерела утворення оборотних засобів 1.3 Ефективність вико...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Покупка и реализация доли в обществах с ограниченной ответственностью: бухгалтерский учет и налогообложение
В соответствии со ст. 87 ГК РФ и п. 1 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" обществом признается учрежденное одним или несколькими лицами хозяй...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Политика улучшения кредитоспособности в организации
СОДЕРЖАНИЕ Введение. 3 1 Теоретические основы оценки кредитоспособности предприятия. 5 1.1 Сущность понятия «кредитоспособность». 5 1.2 Показатели кредитоспособности и методика их анализа. 7 2 Анализ ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Политика управления оборотными активами
Вопрос 1. Изменением каких показателей обусловлен резкий рост оборотных активов? Для того чтобы определить, какими показателями обусловлен рост оборотных активов необходимо посмотреть структуру оборот...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Порядок исчисления НДС переработчиком давальческого сырья (материалов)
Ситуация 1. Резидент Российской Федерации передает сырье на давальческую переработку резиденту Республики Беларусь. Продукт переработки вывозится в Российскую Федерацию. Часть сырья ввозится из Россий...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Порядок исчисления уплата единого социального налога
Введение 1. Плательщики единого социального налога 2. Объект налогообложения 3.Налоговая база 4.Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога 5. Исчисление и уплата налога налогоплательщиками – ра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь
Введение 1. Становление и развитие малого предпринимательства в Республике Беларусь 1.1 Порядок ведения предпринимательской деятельности на территории Республики Беларусь 1.2 Порядок учета индивидуаль...
Подробнее...

Страницы: 130 31 32 33 3499 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!