Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оптимизация структуры капитала
Введение 3 Глава 1. Теоретические аспекты оптимизации структуры капитала предприятия 4 1.1. Понятие капитала и способы его формирования 4 1.2. Процесс оптимизации структуры капитала 12 1.3. Механ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Валютні відносини та валютні системи
1. Міжнародні валютні відносини є невідємною складовою ланкою світової економіки. Їх функціонування й розвиток повязані з обслуговуванням всього комплексу економічних звязків,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Финансовое прогнозирование и планирование в современной системе финансов
Введение…………………………………………………………………………….3 Глава 1. Сущность и методы финансового планирования и прогнозирования Понятие финансового планирования………………………………………….5 Разновидности финансового планирова...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Обрунтування проекту підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутнісна характеристика потенціалу підприємства та його структура 1.2 Характеристики рівня ресурсного пот...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Государственный бюджет как главное звено финансовой системы
Введение…………………………………………………………………………3 I глава. Теоретические аспекты государственного бюджета ………………..6 1.1. Сущность государственного бюджета…………………………….6 1.2. Бюджетная система и устройство……………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розвиток факторингових послуг в Україні
Фінансовий ринок України перебуває на стадії становлення, що супроводжується запровадженням нових видів фінансових послуг. Однією з таких послуг, що потребує вивчення та розвитку на фінансовому ринк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ринок фінансових послуг України
ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Світовий ринок фінансових послуг 5 1.1.Структура світового фінансового ринку та класифікація фінансових послуг 5 1.2.Чинники глобалізації світових фінансів 10 1.3.Наслідк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Облік податку на прибуток та ПДВ
Вступ Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та податку на додану вартість (ПДВ) Розділ 2. Облік податку на прибуток та податку на додану вартість (ПДВ) на ПП «Рушничок...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Суть податку на додану вартість
Загальна характеристика податку на додану вартість Додана вартість як об'єкт оподаткування ПДВ Переваги і недоліки податку на додану вартість Принципи побудови і аналіз механізму справляння податк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сутність бюджету як економічної категорії
Зміст Вступ Розділ 1. Сутність бюджету як економічної категорії Розділ 2. Стан досліджуваного явища на Україні Сутність та призначення Платник і ставки Об‘єкт оподаткування Визначення оподатко...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Стан та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Вступ Основи діяльності та функціонування кредитних спілок в Україні; Особливості кредитування кредитними спілками; Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні. Вис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Перспективи розвитку та удосконалення податкової системи
ВСТУП РОЗДІЛ І. Історичні аспекти розвитку податкової системи РОЗДІЛ ІІ. Система оподаткування підприємств в Україні 2.1 Види податків 2.2 Прибуткове оподаткування підприємств в Україні РОЗДІЛ І...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Финансовое планирование в организации ООО СтройДорМашЛизинг
В наше время в России в условиях рыночной экономики и большом уровне неопределенности, нестабильности для любого предприятия финансовое планирование является одним из самых важных элементов его деяте...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Порядок исчисления и уплаты акцизного сбора
1 Акцизный сбор ………………………………………………………………………………...3 1.1 Порядок исчисления акцизного сбора……………………………………………………. 3 1.2 Порядок и срок уплаты акцизного сбора и предоставления расчетов………………….. 4 2 За...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Фінансова система України становлення та розвиток
ПЛАН Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи побудови фінансової системи України 5 1.1. Поняття та сутність фінансової системи 5 1.2. Структура фінансової системи 7 Розділ 2.Особливості функціонуван...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Денежный поток, его виды и способы оценки
Ответьте на теоретические вопросы: 1 Денежный поток, его виды и способы оценки. 2 Статистические методы оценки рисков. 3 Защитная и наступательная политика при слиянии и поглощении предприятия. 1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ Галактон
В сучасних умовах переходу України до ринкових відносин підвищуються вимоги до економічної підготовки спеціалістів. Це вимагає нових підходів в організації аналітичної роботи в Україні в цілому та на...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування доходів місцевих бюджетів
План 1. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору. 2. Фінансове вирівнювання за кордоном. 1. Сучасні проблеми розвитку комунального сектору У комунальній сфері нині нагромадилося багато скла...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Введение в основы научных исследований
План 1.1. Понятие науки. Наука как социальная система. 1.2. История науки и ее роль в жизни общества. 1.3. Организация научной деятельности в России. 1.4. Подготовка научных кадров в России 1.5....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Структурне місце бізнес-планування в системі планування діяльності підприємства 1.2 Оцінка механізму бізнес-плану...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державне регулювання фінансового ринку України
Адміністративне регулювання фондового ринку, зокрема ринку цінних паперів, здійснюється на основі Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Цей закон визначає правові з...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Банковская система Республики Беларусь, её структура
Введение……………………..…………………………………………………….3 1. Банковская система и ее структура……………………………………………4 1.1. Функционирование центрального банка………………………………4 1.2. Роль центрального банка в проведении дене...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Развитие телефонной компании Космос
Бизнес-план Развитие телефонной компании "Космос" Резюме Реализация данного проекта позволит телефонизировать с помощью проводной связи зону поселка Северный и прилегающие промышленные зоны. Остат...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Понятие коммерческого векселя
Вопрос № 1: Что такое коммерческий вексель? Что такое финансовый вексель? Что такое учет векселя? Что такое акцептование векселя? Что такое авалирование векселя? Что такое инкассирование векселя? Что...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ технической оснащенности производства и использования основных фондов
Ведение…………………………………………………………………………………………..3 I. Основные фонды 1.1. Понятие основных фондов, их классификация, учет и амортизация………………7 1.2. Проблемы эффективности использования потенциального ре...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль бюджету в фінансовому забезпеченні охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки
Зміст Вступ Сучасний стан навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища Фонди охорони навколишнього середовищ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Фінансовий стан підприємства та шляхи його покращення
ВСТУП 6 1. Теоретичні основи фінансового стану підприємства 10 1.1 Сутність та функції фінансів підприємства. 10 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства 15 1.3 Нормати...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особливості фінансування видатків на соціальний захист населення і соціальну сферу в ринкових
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади фінансового забезпечення соціальних гарантій населення та соціальної сфери 1.1 Соціальний захист населення: суть, форми, складові та джерела його фінансування 1.2...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Суть та види податків принципи побудови системи оподаткування в Україні
Податкова система відіграє провідну роль у формуванні державних доходів, відчутно впливає на доходи юридичних та фізичних осіб. Історичними передумовами виникнення в суспільстві податків були перева...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Администрирование транспортного налога в Курской области
Транспортный налог относится к региональным налогам. Он регулируется главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации. Согласно статье 356 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) тр...
Подробнее...

Страницы: 141 42 43 44 4599 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!