Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства
Низька ефективність політики управління оборотними активами сільськогосподарських підприємств спостерігається також і на регіональному рівні. Зокрема, дані аналізу фінансово-економічного розвитку сіль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика
Зміст Вступ Розділ 1 Податкові системи країн світу та України 1.1. Сучасні податкові системи країн світу 1.1.1. Податкова система США 1.1.2. Податкова система Великобританії 1.1.3. Податкова система...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Особливості оподаткування суб’єктів господарювання
Зміст Вступ Розділ 1. Сутність податків і податкової системи 1.1 Податки як система суспільних відносин перерозподілу створеного продукту 1.2 Принципи та функції оподаткування Розділ 2. Ан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства
В умовах ринкової економіки метою господарської діяльності підприємства є отримання прибутку та забезпечення резервів його зростання. Стримуючим фактором зростання прибутку підприємства є система опод...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні
Необхідність в існуванні державного бюджету обумовлюється природою держави, яка за своїм призначенням покликана виконувати загальносуспільні завдання і функції, а також об'єктивно існуючим законом вар...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Особливості справляння податку з транспортних засобів
Згідно зі ст.1 Закону про податок з власників транспортних засобів фізична (в тому числі іноземець або особа без громадянства) або юридична особа (в тому числі іноземець) визначається платником податк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Осуществление финансового контроля в Российской Федерации
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1 Финансовый контроль §1.1Понятие и значение финансового контроля §1.2 Виды финансового контроля §1.3 Методы финансового контроля Глава 2 Органы, осуществляющие финансовый ко...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Ответственность налоговых органов и налогоплательщиков по результатам налоговых проверок
Содержание Введение 1. Акт налоговой проверки 2. Решение по результатам рассмотрения материалов проверки. Привлечение к ответственности налогоплательщика 3. Проведение дополнительных мероприятий налог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей и получателей в органах Федерального казначейства
ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ В ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 1.1 Порядок открытия лицевых счетов 1.2 Ведение лицевых счетов ГЛАВА 2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ И ОТ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Оформление долговых отношений и погашение государственного долга РФ
Содержание Введение 1 Долговые отношения: понятие, сущность, виды, необходимость заимствования 1.1 Общее понятие государственного долга 1.2 Необходимость государственных заимствований 1.3 Классификаци...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Оффшоры: основные понятия и преимущества
Оглавление Введение 1. Оффшоры 1.1 Понятие оффшоров 1.2 Преимущества оффшоров 2. Статистика по оффшорным компаниям, их связь с российским бизнесом и будущее оффшорных услуг 2.1 Статистика по оффшорным...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Оценка и реализация инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на примере деятельности предприятий ЖКХ Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа)
Введение Глава 1. Проблемы жилищно-хозяйственного комплекса России 1.1 Основные характеристики жилищно-коммунальной сферы России 1.2 Проблемы 100 %-ой оплаты услуг ЖКХ и создания конкурентной среды в ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Оценка действующей системы взаимодействия бухгалтерского и налогового учета платежей по налогу на прибыль
СОДЕРЖАНИЕ Введение.................................................................................................... 4 1. Теоретические аспекты определения налога на прибыль предприятий и организац...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Роль инноваций в финансовом оздоровлении предприятия
Актуальность проблемы исследования связана с существующими экономическими условиями хозяйствования предприятий в России и необходимостью осуществления не столько реформирования промышленных предприят...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Фінансове забезпечення підприємства. Відтворення основних засобів
1. Матеріально-речові цінності, що використовуються (у виробництві або невиробничій сфері) як засоби праці протягом тривалого часу і мірою зносу частинами переносять свою вартість на вартість вироблюв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Финансовый анализ филиала ТЭЦ-6 ОАО "Иркутскэнерго"
ВВЕДЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 1.1. Понятие, задачи, принципы и виды анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 1.2 Методика комплексного анализа хозяйственной...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Финансовое планирование и прогнозирование на государственных предприятиях
Введение 3 Финансовое планирование План доходов и расходов предприятия 4 План поступления и расходования денежных средств 5 Балансовый план 7 План формирования и использования финансовых ресурсов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Региональная инвестиционная стратегия на примере Свердловской области
Содержание 1.1 Понятие и сущность инвестиционной стратегии 5 1.2 Состав и виды инвестиционных стратегий 5 1.3 Разработка инвестиционной стратегии 6 2.1 Особенности инвестиционной стратегии на уров...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Достоинства и недостатки финансового рынка в Российской Федерации
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение 4 Часть 1. Финансовые рынки РФ: основные понятия и классификация 5 1.1 Основные понятия относительно финансовых рынков 5 1.2 Классификация финансовых рынков 6 Часть 2. Развит...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності фірми
ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності 4 1.1.Економічний зміст та порядок здійснення інвестиційної діяльності 4 1.2.Джерела фінансового забезпечення і...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Особенности преодоления финансового кризиса в социальной сфере
Сложность и масштабы решения задач переходного периода в России сопряжены с немалыми издержками и потерями для народа. В отличие от других бывших социалистических стран социальная цена радикальных эк...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Анализ финансового состояния предприятия ООО "Автосервис 2"
Введение На современном этапе развития нашей экономики вопрос анализа финансового состояния предприятия является очень актуальным. От финансового состояния предприятия зависит во многом успех его дея...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Процесс формирования инвестиционной политики на примере Хабаровского края
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 33 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 36 1.1 Понятие инвестиционной политики 36 1.2 Государственное регулирование инвестиционной деятельности в России...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Кредит як соціально економічне явище
Кредит і кредитні відносини відіграють важливу роль у житті людини. Може здаватися, що такі поняття специфічні й характерні лише для окремої сфери людської діяльності, тобто до економіки, та кредит п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Финансовые результаты хозяйственной деятельности организации
В условиях рыночной экономики эффективность производственной, инвестиционной и финансовой деятельности выражается в финансовых результатах. В условиях рынка каждый хозяйствующий субъект выступает ка...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Финансовые результаты расчет, анализ и оценка
Введение 3 Финансовые результаты деятельности предприятия: Определение финансовых результатов 4 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 6 Финансовая отчетность 7 Показатели рентаб...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Особливості функціонування позичкового капіталу Ринок позичкових капіталів
Як відомо, в процесі обігу капітал виступає у грошовій, продуктивній і товарній формах. Позичковий капітал постійно знаходиться у грошовій формі, однак його поняття значно вужче за змістом від понятт...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Сравнение статических и динамических моделей оценки инвестиций
1. Сравнение статических и динамических моделей оценки инвестиций……1 1.1 Применение статических методов инвестиционных расчетов……………2 1.1.1. Метод сравнения по затратам…………………………………………......3 1.1.2...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Поліпшення фінансових показників функціонування ВАТ ПБК Славутич в місті Запоріжжя
ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Сутність і роль фінансових показників та їх аналізу в діяльності підприємства Теоретична база та проб...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Анализ затрат на производство и реализацию продукции животноводства на примере СПК Племзавод Ст
Содержание Введение 3 Глава 1. Анализ условий хозяйствования и результатов деятельности предприятия 5 1.1. Краткая характеристика природных и организационно-экономических условий деятельности предп...
Подробнее...

Страницы: 158 59 60 61 6299 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!