Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)
ЗМІСТ ВСТУП 1. Джерела та порядок формування доходів місцевих бюджетів в Україні 2. Організація і структура фінансового управління м. Дніпропетровська 3. Структура доходів місцевого бюджету м.Дніпропе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Диагностика банкротства и механизм финансовой стабилизации
Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы прогнозирования банкротства и разработки мероприятий по его предотвращению 1.1 Понятие банкротства: основные критерии и процедуры проведения 1.2 Фор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Дивидендная политика предприятия ОАО "РЖД"
Введение Глава 1. Теоретические аспекты дивидендной политики 1.1 Сущность и теории дивидендной политики 1.2 Основные типы дивидендной политики организаций 1.3 Факторы, влияющие на дивидендную политику...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Дивидентная политика предприятия
1.1 Дивидендная политика предприятия. Распределение прибыли предприятия и определение размеров дивидендов. Процедуры выплаты дивидендов, ее основные этапы. Цена акций Дивиденды представляют собой дене...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій
1. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА Інвестиційна політика підприємства вимагає визначення і проведення підприємством дивідендної політики. Підвищена увага вітчизняних і зарубіжних авторів до різних ас...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отчет по практике: Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм
Вступ Актуальність теми дослідження. У ринкових умовах господарювання кожне підприємство у своїй діяльності стикається з невизначеністю щодо розвитку подій та непередбачуваним впливом зовнішнього сере...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отчет по практике: Діяльність державної податкової інспекції
Значне зростання практичного досвіду пов’язане з необхідністю прискорення прийняття альтернативніших рішень в умовах ринкової економіки. Практика для студентів є складовою частиною підготовки магістрі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області
Послідовна політика Уряду, спрямована на підвищення розмірів пенсійних виплат, доведення мінімального розміру пенсії до рівня прожиткового мінімуму вимагає активізації роботи щодо наповнення бюджету Ф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доверительное управление портфелем ценных бумаг клиентов
Содержание Введение 1. Основы деятельности по доверительному управлению ценными бумагами 1.1 Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами как один из видов профессиональной деятельности ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Договор об оказании консультационных услуг
Содержание Введение Основные положения Нормативно-правовая база Права налогового консультанта Ответственность налогового консультанта Виды договоров Список литературы Приложение Введение "Консалтинг"...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Договор финансовой аренды (лизинг)
Введение 1. Общая характеристика лизинга 1.1 История развития лизинга 1.2 Понятие договора финансовой аренды (лизинга) 1.3 Лизинговая сделка и анализ ее эффективности 1.4 Лизинг за рубежом 2. Элементы...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Документы, регламентирующие ценообразование
Содержание 1. Основные документы по ценам и правила их формирования 2. Ситуация 3. Задача Список использованных источников 1. Основные документы по ценам и правила их формирования Все субъекты хоз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Долгосрочная финансовая политика
Капитал - это средства, которыми располагает субъект хозяйствования для осуществления своей деятельности с целью получения прибыли. Рост любой социально-экономической системы проявляется в росте предл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Должностные лица налоговых органов
Введение 1. Система и структура налоговых органов 2. Современные задачи налоговых органов и их должностных лиц 3. Права и обязанности должностных лиц Заключение Список литературы Введение Жизнедеятел...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo
Вступ Слово «інновація» буквально означає інвестиції в новації, вкладення засобів у розробку нової техніки, технології, наукові дослідження. Досить ємне пояснення терміна «інновація» дано в короткому ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Дослідження напрямків удосконалення механізму оперативного управління бюджетними коштами
Зміст Вступ 1. Ефективність використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів 2. Аналіз заборгованості бюджетних організацій 3. Висновки та пропозиції Список використаної літератури Вступ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходная база бюджета Тюмени и Тюменской области
Содержание Введение Бюджет города Тюмени на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов Формирование и использование бюджета Тюменской области Сравнение проблем, связанных с формированием доходных...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходная часть бюджетной системы Российской Федерации
В Бюджетном кодексе (Федеральный закон от 24 июля 1998 года №125-ФЗ) дано следующее определение бюджета: это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового об...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходность финансовых активов. Кругооборот оборотных средств
СОДЕРЖАНИЕ 1 Оценка будущей и текущей стоимости денег 2 Оценка доходности финансовых активов (на примере акции) 3 Оценка доходности финансовых активов (на примере облигации) 4 Составление плана пога...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходы и расходы бюджета субъекта Российской Федерации (на примере республиканского бюджета Республики Коми)
Содержание Введение 1. Бюджет и бюджетная система, функции, правовые положения 1.1 Понятие бюджета, его функции 1.2 Бюджетное устройство и бюджетная система Российской Федерации 1.3 Бюджетное право ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходы и расходы государственного бюджета Российской Федерации
Содержание 1.Введение 2.Доходы государственного бюджета 3.Расходы государственного бюджета 4.Бюджетный дефицит 5.Анализ динамики доходов и расходов федерального бюджета РФ 2005-2010 гг. 29 6.Федеральн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходы и расходы правительства муниципальных образований России на примере города Казань
План Введение 1. Доходы и расходы муниципального образования 2. О бюджете города Казань на 2005 год Заключение Список литературы Введение Доходы и расходы или бюджет муниципального образования (местн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходы региональных бюджетов. Налог на имущество организаций
План: Введение 1. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 2. Неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 3. Налог на имущество организаций Заключение Список использованной литера...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходы федерального бюджета
Содержание Задание 1 Задание 2. Особенности формирования доходов федерального бюджета. Состав и методология планирования налоговых доходов федерального бюджета Зарубежный опыт классификации доходов бю...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходы федерального бюджета и резервы их увеличения
Содержание Введение 1. Доходы федерального бюджета и их экономическая сущность 2. Структура доходов федерального бюджета 3. Оптимизация доходов федерального бюджета в современных условиях Заключение С...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ
План Введение 1. Понятие и сущность НДФЛ 2. Характеристика доходов не облагаемых НДФЛ Заключение Список литературы Введение В статью 217 "Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя
Вступ. 3 Розділ І. Розвиток міжнародної валютної системи. 5 1.1. Передумови формування сучасної міжнародної валютної системи. 5 1.2. Розвиток міжнародних валютних ринків. 8 1.3. Роль долара та євро в ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Содержание Введение 1. Теоретическая часть "Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности" 1.1 Основные положения, понятия и определения 1.2 Налогоплательщики и основные элементы...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Единый налог на вмененный доход как механизм стимулирования малого бизнеса
АННОТАЦИЯ Дипломная работа состоит из введения, трех разделов и заключения. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи дипломной работы, указан объект исследо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Единый налог на временный доход для отдельных видов деятельности
1. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности устанавливается настоящим Кодексом, вводится в действие нормативными правовыми актами представитель...
Подробнее...

Страницы: 166 67 68 69 7099 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!