Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Единый сельскохозяйственный налог
Организации, являющиеся налогоплательщиками единого сельскохозяйственного налога, освобождаются от обязанности по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, единого социаль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Единый социальный налог и пенсионные взносы
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ И ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ 1. Налогоплательщики ЕСН Пунктом 1 статьи 235 Налогового кодекса РФ установлены две категории налогоплательщиков ЕСН (далее – налогоплательщики), а именно: ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Економічна оцінка пасиву балансу підприємства
Вступ Розділ 1. Порядок проведення економічної оцінки пасиву балансу 1.1 Значення та джерела економічної оцінки пасиву балансу 1.2 Мета та завдання аналізу пасиву балансу підприємства Розділ 2. Аналіз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна природа дефіциту бюджету
Питання 8. Розкрийте економічну природу дефіциту бюджету. Дефіцит державного бюджету — явище в економіці не нове. Пов­ною мірою бюджетний дефіцит є наслідком дискреційної бюджетно-податкової політики,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Економічна сутність ПДВ, його роль та значення
Зміст Вступ 1. Загальна характеристика податку на додану вартість та його роль у формуванні державного бюджету України 1.1 Додана вартість як об’єкт оподаткування ПДВ 1.2 Переваги і недоліки податку н...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Закон денежного обращения и его модификация в различных типах денежных систем
Содержание Введение…………………………………………………………………….…….3 Глава 1 Эмпирические законы денежного обращения………………….…….5 1.1 Закономерности эволюции денег в условиях нестабильного денежного обращения…………………………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Закон України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
План ВСТУП 1 Міжнародне валютне право 2 Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТОК А ВСТУП Постановка про...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку
Становлення ринкових відносин в Україні потребує подальшого розвитку і вдосконалення системи оподаткування. Система оподаткування - це нормативно визначенні платники податків, їхні обов'язки і права, ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту
З метою безперебійного фінансування суспільних потреб держава може залучати до покриття своїх видатків вільні фінансові ресурси господарських структур і кошти населення на засадах добровільності, плат...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Закономерности формирования российской модели финансового менеджмента
Существует несколько классификаций этапов развития управления финансами в России, но среди них нет ни одной, содержащей сравнение с эволюцией западного финансового менеджмента. Исследователями были вы...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Зарубежный опыт бюджетного планирования и прогнозирования
Содержание Введение 1. Становление планирования и прогнозирования в зарубежных странах 1.1 Возникновение и развитие прогнозирования и планирования в мировой практике 1.2 Методы, подходы и особенности ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Зарубежный опыт государственных и муниципальных заимствований
Содержание Введение 1. Общая характеристика государственных и муниципальных заимствований в зарубежных странах. 2. Особенности заемной деятельности и обслуживания государственного и муниципального дол...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Захист інноваційних фінансових послуг
Зміст Вступ 1. Використання авторського права 2. Використання патенту 3. Закон про неякісну конкуренцію 4. Сервісна марка для захисту цінних паперів 5. Задача Висновок Список використаної літерат...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Зачет и возврат излишне уплаченных налогов
В некоторых случаях налогоплательщик исполняет свою налоговую обязанность в несколько большем объеме, чем причитается в соответствии с действующим налоговым законодательством. Переплата налогов, сборо...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Здійснення лізингових операцій на підприємстві
Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на наших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, підходів до ведення справ, давно вже канонізованих в...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Земельный налог и его роль в формировании местного бюджета
Содержание Введение 3 1.Порядок уплаты налога 5 2.Уплата земельного налога в настоящее время 10 3.Сравнительная характеристика старой и новой систем налогообложения 17 Заключение 18 Список исполь...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Злочинні доходи як об’єкт оподаткування
Відповідно до пп. 4.2.16 п. 4.2 ст. 4 Закону України від 22 травня 2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі — Закон від 22 травня 2003 р.) до складу загального місячного оподаткову...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Значение и экономическая обусловленность финансов РФ в условиях рыночной экономики
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………4 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ…..6 1.1. Сущность и необходимость финансов……………………………………...6 1.2. Функции и признаки финансов…………………………………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Значение финансового контроля в рыночной экономике
1. Виды внешнего и внутреннего финансового контроля, его значение в рыночной экономике 2. Обязательное медицинское страхование: проблемы и перспективы развития Список литературы 1. Виды внешнего и вн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Значення бюджету для функціонування держави
Вступ Розділ 1. Державний бюджет України як головний фінансовий план країни 1.1 Бюджет як економіко-правова категорія, його суть, поняття та значення для функціонування держави 1.2 Структура бюджету 1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Значення та аналіз грошових потоків підприємства
Значення та аналіз грошових потоків Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів — їх надходження (приплив) і витрачання (ві...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Золото и его роль в финансовой системе общества
Оглавление Введение Глава 1. История золота и развитие золотодобывающей промышленности 1.1 История золота 1.2 Свойства золота 1.3 Сырьевая база золота в России 1.4 Проблемы развития золотодобывающей п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Зона критического риска потери платежеспособности
Актуальность темы. Предсказание возможной неплатежеспособности потенциального заемщика – давняя мечта кредиторов. Именно поэтому с появлением компьютеров неплатежеспособность стала предметом серьезных...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Изменение спроса и предложения под влиянием налогообложения. Дотации, фиксирование цен
Введение………………………………………………………………………...…2 1.Влияние налогообложения на величину спроса и предложения Влияние налогов на предложение производителя…………………………..4 Влияние налогообложения на спрос потре...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Изучение операций на рынке производных финансовых инструментов
Опишите фьючерсный контракт на примере краткосрочного процентного фьючерса. Дайте определение основных элементов его конструкции. Решение: Фьючерсным контрактом называется соглашение на выполнение в б...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Имитационное моделирование в анализе рисков инвестиционного проекта
Введение 1. Место метода Монте-Карло в количественном анализе рисков инвестиционного проекта 2. Схема реализации метода Монте-Карло в инвестиционных расчетах 2.1. Построение математической модели 2.2....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Инвентаризация имущества юридических лиц, проводимая налоговыми органами
Содержание. Введение 1 Инвентаризация имущества юридических лиц, проводимая налоговыми органами. 1.1 Правовое регулирование процесса инвентаризации, проводимой налоговыми органами. 1.2 Основные положе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Инвестиции в основные производственные фонды и другие внеоборотные активы организации
Инвестиции в основные фонды и другие внеоборотные активы организации формируют основной капитал организации (инвестиции в оборотные активы – оборотный капитал организации). Основным элементом внеоборо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Инвестиции в предприятия малого бизнеса на примере франчайзинга фирмы "Шоколадница"
Актуальность темы дипломного проекта обуславливается увеличением в России доли малого бизнеса, без которого не возможно ни формирование цивилизованного рынка, ни формирование «среднего класса», как ва...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Инвестиции в систему образования в РФ
Благодаря идеям, заложенным в теории человеческого капитала, изменилось отношение общества к вложениям в человека. В этих вложениях научились видеть инвестиции, обеспечивающие не только производственн...
Подробнее...

Страницы: 167 68 69 70 7199 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!