Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Анализ наличия и использования основных фондов на примере предприятия Молодечненский завод
Состояние производственного потенциала – важнейший фактор эффективности основной деятельности предприятий, а следовательно его финансовой устойчивости. Бухгалтерская отчетность позволяет достаточно п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Экономическая сущность и методика калькулирования себестоимости
СОДЕРЖАНИЕ: ВВЕДЕНИЕ …3 1. Экономическая сущность и методика калькулирования себестоимости …5 1.1. Понятие и сущность себестоимости как основного элемента цены …5 1.2. Классификация себестоимости ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Высшие органы государственной власти управления финансами
Оглавление.............................................................................................................1 1. 1. Высшие органы государственной власти управления финансами....2 1.2. Мин...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка
В условиях стабильной экономики банки, как правило, способствуют нормальному состоянию денежного обращения и устойчивому развитию производства в соответствии с правилами банковской деятельности, закл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Управление финансовой деятельностью предприятия анализ и пути улучшения
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ, ЛИКВИДНОСТЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, АКТИВЫ, ПАССИВЫ, ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ, ПУТИ У...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Место и роль налогового кодекса в системе российского законодательства
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….. 3 ГЛАВА I. НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ…………… 4 1.1. Понятие и состав налогового законодательства………………. 4 1.2. Принятие Налогового кодекса: множест...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Анализ эффективности использования оборотных средств и пути ее повышения на примере ООО Славгородский
Содержание 1.1 Сущность и задачи анализа оборотных средств 4 1.2 Методика анализа эффективности использования оборотных средств 8 2.1 Общая характеристика предприятия 15 2.2 Анализ основных техник...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Финансы коммерческих организаций, денежный оборот и система расчетов фирмы
Финансы коммерческих организаций (предприятий) занимают ведущее место в системе общественного воспроизводства, формировании собственных денежных средств и централизованных финансовых ресурсов государ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Расчет экономического эффекта инвестиции в производство материалов для малоэтажных жилых домов
Независимо от формы собственности одной из важнейших сфер деятельности любой из организаций являются инвестиционные операции, связанные с вложением денежных средств в реализацию проектов, которые буд...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Формування та оптимізація капіталу підприємства ВАТ Городоцька молочна компанія Біла росаqu
Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно – правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його стру...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Фінансовий аналіз ВАТ Стахановський вагонобудівний завод
У цьому розділі за даними балансу визначаються зміни загальної суми балансу (валюти балансу), зміни окремих розділів і статей активу та пасиву протягом звітного року, визначається питома вага окремих ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Оцінка методів аналітичної роботи приватного підприємства
Бакалаврська кваліфікаційна робота передбачена освітньо-професійною програмою напрямку “Економіка і підприємництво” як одна із завершальних форм державної атестації випускника з базовою вищою освітою....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Управління оборотним капіталом підприємства на прикладі ВАТ Південний ГЗК
В умовах України перехід до ринку супроводжується для багатьох підприємств влученням до зони господарської невизначеності і високого ризику. А тому, більшість підприємств стоїть перед необхідністю об...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Податок на промисел спеціальний торговий патент фіксований сільськогосподарський податок
Платниками податку на промисел є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, як ті, що мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні, якщо вони не зареєстров...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Права, обов`язки і відповідальність платників податків РФ
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3 1. Права та обов'язки платників податків ... ... ... ... ... ... ... ... .....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Еволюція міжбанківських розрахунків в Україні
Щоб краще зрозуміти нинішній стан платіжної системи України як екс-радянської республіки, важливо розглянути її історичне ко­ріння. З 1930 р. до недавніх реформ єдина банківська система обс­луговувал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Основы финансовой системы Российской Федерации
Введение...................................................................................................................3 1. Понятие финансовой системы РФ. Ее состав и структура......................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ денежных форм обращения в России
Введение ........................................................................................... 3 1. Платежная система России .......................................................... 4 1.1 О...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Акцизы: действенный механизм и проблемы его совершенствования
Одной из наиболее важных статей в налоговых доходах Республики Казахстан выступают акцизы. Фискальное значение данной группы налогов для бюджетов всех уровней трудно переоценить. С одной стороны акциз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетно-налоговая политика
Введение………………………………………………………………………. 4-5 Ι. Бюджетно-налоговая политика 1. Понятие фискальной политики……………………………………………..6 1.1. Цели бюджетно-налоговой политики…………………………………7 1.2. Инструменты бю...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Бюджетно-фискальная политика государства
Введение………………………………………………………………………….3 Глава I. Бюджетно-фискальная политика 1.1 Понятие бюджетно-фискальной политики и ее основные виды.……….....4 1.2 Цели бюджетно-фискальной политики…………………………………….....
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетно-налоговая политика в Республике Беларусь
Содержание Введение 1.Цели и формы реализации бюджетно-налоговой политики 1.1 Сущность, виды и формы бюджетно-налоговой политики 1.2 Эффективность бюджетно-налоговой политики. Её измерение 2.Монетариз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетное законодательство Российской Федерации
Введение 1. Структура бюджетного законодательства РФ 2. Правоотношения, регулируемые БК РФ 3. Бюджетное законодательство субъектов РФ 4. Местное бюджетное законодательство 5. Виды наруш...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетное планирование и прогнозирование
Содержание Введение 1. Бюджетный процесс 1.1 Понятие и организация бюджетного процесса 1.2 Характеристика стадий бюджетного процесса 1.3 Характеристика участников бюджетного процесса 2. Бюджетное план...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетное планирование ипотечного кредитования
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Сущность ипотечного кредитования и его государственная поддержка 1.1. Ипотека в России сегодня 1.2. Предпосылки развития ипотечного кредитования в России 1.3. Государствен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетное прогнозирование и планирование: сущность, методы и роль в организации бюджетного процесса
Содержание Введение 1. Теоретические основы бюджетного прогнозирования и планирования 2. Система бюджетного прогнозирования и планирования РФ 3. Совершенствование системы бюджетного планирования и про...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Бюджетное регулирование в Астраханской области
Введение Глава 1. Место и роль межбюджетных отношений. 1.1.Формирование бюджетных отношений в России. 1.2 Механизм межбюджетных отношений. Глава2. Правовая характеристика бюджетного регулирования в Ас...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетное регулирование экономики Республики Казахстан
ВВЕДЕНИЕ 1 ХАРАКТИЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСА И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РК 1.1 Понятие бюджетного устройства и бюджетной политики 1.2 Принципы построения бюджетной системы и методы бюджетного регулирования ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюджетный процесс – регламентированная законодательством деятельность органов власти по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению центрального и региональных (местных) бюджетов. Его содержан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бюджетное устройство Республики Беларусь и характеристика его звеньев
Государственный бюджет обеспечивает выполнение функций соответствующих представительных органов государственной власти. Органы государственной власти и государственного управления составляют, рассматр...
Подробнее...

Страницы: 178 79 80 81 8299 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!