Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Введение Единого государственного реестра налогоплательщиков и юридических лиц
Содержание Введение 1. Цель и задачи единого государственного реестра налогоплательщиков и единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРН, ЕГРЮЛ) 1.1 Понятие ЕГРН и ЕГРЮЛ 1.2 Порядок ведения Е...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Вдосконалення міжнародних розрахунків ВАТ "Коломийське АТП"
Розвиток зовнішньоекономічної діяльності в Україні пов’язаний з докорінною зміною їх форм і методів, які використовувалися раніше. Десятки тисяч підприємств, незалежно від їх приналежності до державно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Вдосконалення систем формування прогнозів доходів місцевого бюджету на прикладі Петропавлівського району Дніпропетровської області
Зміст Вступ Розділ 1. Управління виконанням місцевих бюджетів на основі положень бюджетного кодексу України 1.1 Сутність місцевих бюджетів та їх структура 1.2 Джерела та порядок формування доходів міс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Внебюджетные фонды Российской Федерации
Содержание Введение 1. Социальные внебюджетные фонды 1.1 Пенсионный фонд Российской Федерации 1.2 Фонд социального страхования Российской Федерации 1.3 Фонд обязательного медицинского страхования Росс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Внутригодовые процентные начисления. Механизмы финансового и операционного рычагов
Содержание 1. Внутригодовые процентные начисления 2. Оценка взаимодействия финансового и операционного рычагов 3. Задача Список использованных источников 1. Внутригодовые процентные начисления В прак...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Государственный долг РФ: проблемы и перспективы
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….3 1. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА……...5 1.1. Экономическое содержание государственного долга……………………..5 1.2. Государство как гарант и кр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Государственный долг субъекта РФ, его динамика и структура (на примере республики Башкортостан)
Содержание Введение Глава 1. Государственный долг субъекта Российской Федерации как объект управления 1.1 Сущность, формы и структура государственного долга субъектов Российской Федерации, его основны...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Государственный долг: понятие, структура, проблемы и пути их решения
Оглавление. Введение………………………………………………………………………………………….2 Глава 1. Государственный долг: понятие, структура и современное состояние. 1.1 Правовой статус……………………………………………………………………………..3 1.2 История и ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Государственный кредит, его сущность и формы
Содержание Введение 1. Экономическое содержание, функции и формы государственного кредита 1.1 Сущность и значение государственного кредита 1.2 Функции государственного кредита 1.3 Формы государственно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Государственный финансовый контроль в Московской области
Содержание Введение…………………………………………………………………………...3 1. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура…………4 2. Контрольно-ревизионный аппарат в Московской области………………...11 2.1. Финансовый ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Государственный финансовый контроль и его роль в рыночной экономике
Введение Глава 1. Теоретические основы государственного финансового контроля 1.1 История развития государственного финансового контроля в России 1.2 Понятие и сущность государственного финансового кон...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Государственный финансовый контроль и пути его совершенствования
Содержание Введение 1. Организация финансового контроля в Российской Федерации 1.1 Сущность финансового контроля, виды и методы 1.2 Система государственного финансового контроля ее институты 1.3 Бюдже...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Громадянський фінансовий контроль та його значення
Реалізація державних програм розвитку та реформування економіки України потребує ефективної системи фінансового контролю. Від того, наскільки достовірною та дієвою є інформація, яка надається цією сис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Гроші і їх роль у товарному виробництві
Вступ. 1.Виникнення та суть товарного виробництва. 1.1.Натуральне господарство. 1.2.Товарне виробництво. 2.Просте та розвинене товарне виробництво. 2.1.Просте товарне виробництво. 2.2.Капі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті
Наприкінці XVIII століття більшість українських земель потрапила під владу Російської імперії. Поза російським кордоном залишилися тільки західні землі - Галичина, Буковина й Закарпаття, що належали м...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд
1. Суть грошового ринку. Гроші як об’єкт купівлі-продажу. Структура грошового ринку Оборот грошей у процесі виробництва, розподілу й обміну суспільного продукту й перерозподілу національного доходу ор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз
Вступ Розділ І . Сутність і функції грошового ринку в ринковій економіці 1.1. Роль, значення і структура грошового ринку 1.2. Особливості попиту на грошовому ринку 1.3. Особливості пропозиції на грош...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Грошові та кредитні системи Хорватії i Словенії
Грошові реформи диктувалися потребами незалежності, самостійного економічного розвитку Словенії і Хорватії. Але вони були прискорені діями Сербії. Нацбанк колишньої Югославії розцінив кроки до суверен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку
Зміст Вступ……………………………………………………………………….………3 1. Сутність грошово-кредитної політики та її механізми……………….……...5 1.1 Сутність грошово-кредитної політики………………………………………5 1.2 Інструменти та механізм реал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Грошово-кредитна система Великобританії
Розвиток грошової системи Банківська система країни Спеціальні фінансово-кредитні інститути Список використаної літератури Розвиток грошової системи Фунт стерлінгів використовувався на Британських ос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Грошово-кредитна система Німеччини
Зміст 1. Еволюція грошової системи 2. Валютне регулювання 3. Банківська система 4. Спеціальні фінансово-кредитні інститути 5. Регулювання грошово-кредитної системи Список використаної літератури 1. Е...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Грошово-кредитна система Франції
До Першої світової війни у Франції, як і в інших країнах, існував золотий монометалізм у його класичній формі, який був упроваджений законом у 1873 р. На початку війни золотий монометалізм зазнав крах...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Дебиторская задолженность
Введение. 2 1. Организационно - экономическая характеристика предприятия 4 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.. 5 РЫНКИ СБЫТА ПРОДУКЦИИ.. 12 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА.. 13 КАРАМЕЛЕ-МАРМЕЛАДНЫЙ ЦЕХ.. 13 ШОК...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Денежная масса и ее роль в денежно-кредитной политике
Денежное обращение – это движение денег во внутреннем экономическом обороте страны, в системе внешнеэкономических связей в наличной и безналичной форме, обслуживающее реализацию товаров и услуг, а так...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Денежная реформа 1947 года и дальнейшие изменения в денежной системе СССР
Содержание Введение 1. Подготовка реформы 2. Денежная реформа 1947 года 3. Реакция народа 4. Изменения в денежной системе СССР после проведения денежной реформы Заключение Список использованной литера...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Денежная система Российской Федерации
ВВЕДЕНИЕ Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ §1. Предпосылки формирования институтов денежной системы §2. Понятие и правовые основы денежной системы Российской Федерац...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Денежная система Украины: развитие и становление
введение. 3 глава 1. исследование сущности денежной системы.. 5 1.1. Методологические подходы к определению сущности денег и денежной системы 5 1.2. Классификация денежных систем.. 13 1.3. Понятие и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Денежная система, сущность и функции денег
Сущность и функции денег Деньги - это средство обмена. Сущность денег заключается в том, что они служат необходимым активным элементом и составной частью экономической деятельности общества, отношений...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Денежно-кредитная политика в Республике Беларусь
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава 1. Содержание, цели и задачи денежно-кредитной политики 1.1 Понятие, правовые основы, цели и задачи денежно-кредитной политики 1.2 Типы денежно-кредитной политики Глава 2. Ин...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Денежно-кредитная политика НБУ как составная часть финансовой политики государства
Введение Глава 1. Центральный банк Украины 1.1.Становление центрального банка Украины 1.2.Функции НБУ 1.3.Органы управления и структура НБУ Глава 2. Денежно-кредитная политика НБУ 2.1.Сущность денежно...
Подробнее...

Страницы: 179 80 81 82 8399 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!