Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ финансового состояния организации ОАО «Гусинобродское» г. Новосибирск
Аннотация Данная курсовая работа по дисциплине «Экономический анализ» посвящена теме «Анализ финансового состояния организации». Анализ финансового состояния организации – это расчет, интерпретация и ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ финансового состояния ОАО "Транснефтепродукт"
Содержание Введение. 3 Глава 1. Сущность, понятие анализа финансового состояния предприятия. 6 1.1. Сущность анализа финансового состояния предприятия. 6 1.2. Предмет и методы анализа фина...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ финансового состояния ООО "Родники-Текстиль"
Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы финансового анализа 1.1 Понятие, содержание и задачи анализа финансового состояния 1.2 Информационная база анализа финансового состояния Глава 2. Анал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ финансового состояния ОАО "Русполимет"
Содержание Введение Глава 1. Теоретические и методические аспекты изучения финансового состояния предприятия 1.1 Понятие и сущность финансовой устойчивости предприятия 1.2 Методика расчёта финансовой ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз фінансово-господарського стану підприємства
Зміст Вступ РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ЦІНИ ПРОДУКЦІЇ 1.1 Загальна характеристика підприємства 1.2 Бюджет прямих витрат на виробництво продукції 1.3 Бюджет непрямих ви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА І МЕТОДИКА ЇХ АНАЛІЗУ. 1.1. Загальна характеристика вхідних грошових потоківна підприємстві і їх класифікація. 1.2. Методика аналізу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз ризиків інвестиційних проектів
Зміст. 2 1. Поняття ризику та невизначеності 3 1.1. Класифікація проектних ризиків. 3 2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. 7 3. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз проекту інвестицій
Вступ Інвестиція (капітальні вкладення) - сукупність витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів, направлених на розширене відтворювання, основних фундацій всіх галузей народного господарства. І...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства
ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Напрями покращення методики розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства 1.1 Рекомендації щодо вдосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток підпри...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз ліквідності та платоспроможності
Введення – ст. 3 1. ЦІЛІ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ – ст. 5 1.1. Функції і класифікація фінансового аналізу – ст. 5 1.2 Інформаційна база фінансового аналізу – ст. 13 1.3 Цілі, методи і зміст фіна...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
Зміст Вступ І. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності 1.1 Економічна суть інвестування. Види інвестицій. 1.2 Приоритетні галузі для іноземного інвестування в Україні ІІ. Аналіз інвестиційної діял...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз інвестиційного проекту
Вступ У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді бізнес-плану, що, по суті, є структурованим описом проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвес...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (4 руб.)

Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства 1.1 Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 1.2 Аналіз руху грошового потоку Розділ 2. Аналіз стану гр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (4 руб.)

Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"
Вступ Сьогодні, коли економіка України переходить на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують, яку продукцію вип...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ Ефективне використання фінансових ресурсів визначається їх оборотністю. Термін «оборотний капітал» (на українських підприємствах вживають термін «о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
План Вступ 1. Суть, функції і механізм фінансового менеджменту 1.1 Еволюція фінансового менеджменту 1.2 Зарубіжні концепції і теорії розвитку фінансового менеджменту 2. Аналіз застосування закордонног...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз використання чистого прибутку підприємства
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи України 1.1 Теоретико-суттєва характеристика формування і використ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів
Анотація Дипломна робота присвячена аналізу планування і виконання місцевих бюджетів. В ній запропоновані шляхи ефективного планування і виконання місцевих бюджетів, напрямки вдосконалення міжбюджетни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації
Зміст Вступ Розділ 1. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації 1.1. Коротка характеристика 1.2. Структура даної організації 1.3. Опис структурного підрозділу Розділ 2. Фінансове управл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз беззбитковості проектів
Аналіз беззбитковості проектів Фінансова здійсненність проекту - це засадовий критерій для інвестора. Всі інші цілі, що переслідуються інвестором, вторинні і не становлять інтересу без досягнення голо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис")
Содержание Введение 1 Теоретические аспекты анализа финансового состояния предприятия 1.1 Сущность, факторы и система показателей финансового состояния предприятия 1.2 Методика анализа финансового сос...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ эффективности инвестиционного проекта жилищного строительства ООО "Каскад"
В государстве с командно-административной экономикой категории «инвестиции» не находилось места как в экономической теории, так и в практике. За последние годы это понятие прочно вошло в экономическую...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ эффективности деятельности ООО "Боско-кафе" и разработка предложений по ее повышению
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Особенности управления предприятиями ресторанно-гостиничного бизнеса и методика анализа его эффективности 1.1 Особенности ресторанно-гостиничного бизнеса и их влияние на организ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ формирования и распределения прибыли
СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1.Прибыль в системе показателей хозяйственной деятельности предприяти...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ формирования и использования собственного капитала организации
Содержание Введение 1 Теоретические основы формирования и использования собственного капитала организации 1.1 Понятие собственного капитала, его основные элементы и источники его формирования 1.2 Ф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ формирования и использования прибыли на предприятии ОАО "ВАСО"
Введение В данной курсовой работе рассматривается тема: «Анализ формирования и использования прибыли на предприятии ОАО «ВАСО». Целью курсовой работы является исследование динамики и структуры источни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ формирования и исполнения местного бюджета
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. РОЛЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.1 Бюджетное устройство, принципы построения бюджетной системы Российской Федерации 1.2 Межбюджетные отноше...
Подробнее...


Анализ финансовых ресурсов предприятия
Аннотация В данной работе описаны принципы и теоретические основы анализа финансовых ресурсов предприятия, раскрыта его сущность и содержание, указаны этапы анализа, показан порядок анализа составляющ...
Подробнее...


Анализ финансовых результатов коммерческого банка
Содержание Введение Глава 1. Теоретические аспекты анализа финансовых результатов коммерческого банка в современных условиях 1.1 Место, значение и задачи анализа финансовых результатов деятельности ко...
Подробнее...


Анализ финансовых результатов и совершенствование деятельности предприятия (на примере ОАО "Нефтекамскшина")
Содержание Введение 1. Теоретические основы оценки финансовых результатов деятельности предприятия 1.1 Экономическая сущность финансовых результатов 1.2 Прибыль как результат хозяйственной деятельност...
Подробнее...

Страницы: 192 93 94 95 9699 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!