Все разделы / Финансы

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ВХІДНИХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА І МЕТОДИКА ЇХ АНАЛІЗУ. 1.1. Загальна характеристика вхідних грошових потоківна підприємстві і їх класифікація. 1.2. Методика аналізу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз ризиків інвестиційних проектів
Зміст. 2 1. Поняття ризику та невизначеності 3 1.1. Класифікація проектних ризиків. 3 2. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. 7 3. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз проекту інвестицій
Вступ Інвестиція (капітальні вкладення) - сукупність витрат матеріальних, трудових і грошових ресурсів, направлених на розширене відтворювання, основних фундацій всіх галузей народного господарства. І...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства
ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Напрями покращення методики розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства 1.1 Рекомендації щодо вдосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток підпри...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз ліквідності та платоспроможності
Введення – ст. 3 1. ЦІЛІ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ – ст. 5 1.1. Функції і класифікація фінансового аналізу – ст. 5 1.2 Інформаційна база фінансового аналізу – ст. 13 1.3 Цілі, методи і зміст фіна...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку
Зміст Вступ І. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності 1.1 Економічна суть інвестування. Види інвестицій. 1.2 Приоритетні галузі для іноземного інвестування в Україні ІІ. Аналіз інвестиційної діял...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз інвестиційного проекту
Вступ У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді бізнес-плану, що, по суті, є структурованим описом проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвес...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (4 руб.)

Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні засади управління грошовими потоками підприємства 1.1 Сутність та класифікація грошових потоків підприємства 1.2 Аналіз руху грошового потоку Розділ 2. Аналіз стану гр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (4 руб.)

Аналіз забезпеченості обіговими коштами і ефективності їх використання на Чернівецькому гумовзуттєвому заводі ВАТ "Розма"
Вступ Сьогодні, коли економіка України переходить на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують, яку продукцію вип...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Аналіз ефективності використання оборотного капіталу
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНОГО КАПІТАЛУ Ефективне використання фінансових ресурсів визначається їх оборотністю. Термін «оборотний капітал» (на українських підприємствах вживають термін «о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві
План Вступ 1. Суть, функції і механізм фінансового менеджменту 1.1 Еволюція фінансового менеджменту 1.2 Зарубіжні концепції і теорії розвитку фінансового менеджменту 2. Аналіз застосування закордонног...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз використання чистого прибутку підприємства
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи аналізу використання чистого прибутку підприємства в умовах трансформації економічної системи України 1.1 Теоретико-суттєва характеристика формування і використ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз виконання і планування місцевих бюджетів
Анотація Дипломна робота присвячена аналізу планування і виконання місцевих бюджетів. В ній запропоновані шляхи ефективного планування і виконання місцевих бюджетів, напрямки вдосконалення міжбюджетни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації
Зміст Вступ Розділ 1. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації 1.1. Коротка характеристика 1.2. Структура даної організації 1.3. Опис структурного підрозділу Розділ 2. Фінансове управл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз беззбитковості проектів
Аналіз беззбитковості проектів Фінансова здійсненність проекту - це засадовий критерій для інвестора. Всі інші цілі, що переслідуються інвестором, вторинні і не становлять інтересу без досягнення голо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Анализ эффективности управления финансами предприятия (на примере ОАО "Нефтекамск-Лада-Сервис")
Содержание Введение 1 Теоретические аспекты анализа финансового состояния предприятия 1.1 Сущность, факторы и система показателей финансового состояния предприятия 1.2 Методика анализа финансового сос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ эффективности инвестиционного проекта жилищного строительства ООО "Каскад"
В государстве с командно-административной экономикой категории «инвестиции» не находилось места как в экономической теории, так и в практике. За последние годы это понятие прочно вошло в экономическую...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Анализ эффективности деятельности ООО "Боско-кафе" и разработка предложений по ее повышению
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Особенности управления предприятиями ресторанно-гостиничного бизнеса и методика анализа его эффективности 1.1 Особенности ресторанно-гостиничного бизнеса и их влияние на организ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ формирования и распределения прибыли
СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1.Прибыль в системе показателей хозяйственной деятельности предприяти...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ формирования и использования собственного капитала организации
Содержание Введение 1 Теоретические основы формирования и использования собственного капитала организации 1.1 Понятие собственного капитала, его основные элементы и источники его формирования 1.2 Ф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (19 руб.)

Анализ формирования и использования прибыли на предприятии ОАО "ВАСО"
Введение В данной курсовой работе рассматривается тема: «Анализ формирования и использования прибыли на предприятии ОАО «ВАСО». Целью курсовой работы является исследование динамики и структуры источни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ формирования и исполнения местного бюджета
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. РОЛЬ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1.1 Бюджетное устройство, принципы построения бюджетной системы Российской Федерации 1.2 Межбюджетные отноше...
Подробнее...


Анализ финансовых результатов коммерческого банка
Содержание Введение Глава 1. Теоретические аспекты анализа финансовых результатов коммерческого банка в современных условиях 1.1 Место, значение и задачи анализа финансовых результатов деятельности ко...
Подробнее...


Анализ финансовых результатов и совершенствование деятельности предприятия (на примере ОАО "Нефтекамскшина")
Содержание Введение 1. Теоретические основы оценки финансовых результатов деятельности предприятия 1.1 Экономическая сущность финансовых результатов 1.2 Прибыль как результат хозяйственной деятельност...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия ООО "СМР"
Содержание Введение Глава 1. Значение финансовых результатов в деятельности предприятия 1.1 Понятие и виды прибыли 1.2 Порядок формирования показателей прибыли и рентабельности 1.3 Резервы роста прибы...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия ООО "Автомир"
Введение Глава 1. Теоретические основы сущности и логика анализа финансовых результатов деятельности предприятия 1.1. Цели, задачи и модели анализа финансовых результатов деятельности предприятия 1.2 ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Бизнес-план развития автомобильного парка
Введение Уровень развития транспортной системы государства – один из важнейших признаков ее технологического прогресса и цивилизованности. Потребность в высокоразвитой транспортной системе еще более у...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Бизнес-план как основа инвестиционного проекта
СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 1. Бизнес-план как основа инвестиционного проекта 5 2. Практический пример составления бизнес-плана 22 Заключение 46 Список литературы 47 Введение Упорядоченную схему действий п...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Бизнес-план (финансовый раздел)
Введение 1. Бизнес-план (финансовый раздел) 1.1 Бизнес-планирование как элемент экономической политики предприятия 1.2 Основные финансово-экономические показатели деятельности предприятия 1.3 Финансов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення
Зміст Вступ 1. Огляд літературних джерел. 2. Організаційно–економічна характеристика та фінансовий стан господарства. 3. Зміст основної частини · Економічний зміст і к...
Подробнее...

Страницы: 193 94 95 96 9799 |
  Cодержание / Финансы

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!