Все разделы / Медицина и медицинская техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Организация помощи раненым в челюстно-лицевую область на этапах медицинской эвакуации
План 1. Этапы медицинской эвакуации. 2. Первая медицинская помощь. 3. Доврачебная помощь. 4. Первая врачебная помощь. 5. Квалифицированная медицинская помощь. 6. Специализированная медицинская помощь ...
Подробнее...


Организация отделения неотложной помощи
От администрации отделения неотложной помощи (ОНП) требуется знание распоряжений Департамента здравоохранения относительно работы госпиталей, методов страхования, потребности в кадрах и создания рабоч...
Подробнее...


Организация и объем первой медицинской и доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени
План Виды медицинской помощи Первая медицинская помощь в ЧС мирного и военного времени Доврачебная помощь в ЧС мирного и военного времени Медицинская сортировка на догоспитальном этапе Виды медицинск...
Подробнее...


Организация бронхолегочной системы человека. Значение и функции
Ι.Введение Различные специалисты медицинского профиля часто используют понятие "бронхолегочная система" при оценке и интерпретации своей работы исследований и т.п. В пропедевтике внутренних болез...
Подробнее...


Организация анестезиологической и реаниматологической помощи в начальный период крупномасштабной войны
План 1. Квалифицированная медицинская помощь 2. Реаниматологическая помощь 3. Сортировка раненых 4. Организация анестезиологической и реаниматологической помощи в госпитальной базе Лит...
Подробнее...


Опухоли: виды, развитие, лечение
При экспансивном росте опухоль растет, отодвигая окружающие ткани. Окружающие опухоль ткани атрофируются, замещаются соединительной тканью и опухоль окружается как бы капсулой (псевдокапсула). Экспанс...
Подробнее...


Опухоли околоушной железы и клиническая картина околощитовидной железы
Так называемые смешанные опухоли по опубликованным статистическим данным составляют от 70 до 90% всех эпителиальных новообразований околоушной железы. Эти своеобразные по своей морфологии новообразова...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією
Офіційні опоненти: член – кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор Жабоєдов Геннадій Дмитрович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри офт...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Неухильне зростання захворюваності цукровим діабетом, особливо серед осіб працездатного віку, що призводить до значного збільшення ускладнень, свідчит...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В умовах складної демографічної ситуації в Україні актуальним є питання вивчення причин безпліддя та шляхів його подолання. У 20-30% безплідність зале...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості
Актуальність теми. Проблема захворювань пародонта є однією з найважливіших в сучасній стоматології, що пов'язане із значним розповсюдженням цих хвороб серед населення різних вікових груп. Функціональн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
Актуальність теми. При впровадженні нових видів обладнання і технологічних процесів більш інтенсивним стає процес праці операторів і за цих обставин потрібно вивчення впливу на їх організм факторів ви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади
Актуальність теми. Внаслідок досягнутого суспільством науково-технічного прогресу соціальне та медичне значення проблеми травматизму має тенденцію до стійкого зростання. Для сучасного етапу характерні...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей
Актуальність теми. Травматична катаракта є однією з основних причин, що приводить до значного порушення функцій органа зору у дітей. Це обумовлено зростанням питомої ваги тяжких травматичних уражень о...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Рак грудної залози (РГЗ) один із найбільш поширених пухлинних процесів в усіх країнах світу (Шалімов С.А. та ін., 1999). У структурі захворюваності зл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму
Актуальність теми. Наслідки і ускладнення травм ока є однією з головних причин інвалідності по зору (Мошетова Л.К., Кочергин С.А., 2006). Серед усіх пошкоджень, що призводять до інвалідності, тупа тра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Порушення менструальної функції впродовж багатьох віків є серйозною проблемою жіноцтва, однак детальне вивчення цих змін відкриває все нові і нові мож...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Шунько Єлизавета Євгеніївна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри неонатології. Офіц...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї
Актуальність теми визначається поширеністю гнійно-запальних захворювань лиця та шиї, які прогресивно збільшуються, збільшується й кількість тяжких форм цього захворювання. Хворі із запальною патологіє...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока
Актуальність теми. Онкологічні захворювання були і залишаються однією з найбільш актуальних проблем в медицині (Черезов А.Н., 1997; Бровкина А.Ф., 2002; Chan J., 2000; Jaffe E., Harris N., Stein H., V...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Негоспітальна пневмонія (НП) залишається однією з найважливіших медико-соціальних проблем, що пов’язано, в першу чергу, з її значною поширеністю, доси...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные проявления артритов различного происхождения
Артриты Артриты – заболевания суставов, вызванные различными причинами. Болезни суставов представляют собой большую группу заболеваний воспалительного и невоспалительного происхождения [2]. Заболева...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные причины нарушения зрения
ВВЕДЕНИЕ Зрение — самый мощный источник наших знаний о внешнем мире — пожалуй, одно из наиболее сложных, удивительных и прекрасных свойств живой материи. Его утрата — огромное несчастье для человека. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные принципы закаливания
Введение Закаливание — это научно обоснованное систематическое использование естественных факторов природы для повышения устойчивости организма к неблагоприятным агентам окружающей среды. Закаливание ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные механизмы регуляции активности эндокринных желез
Основные механизмы регуляции активности эндокринных желез 1. Автономная (базальная) саморегуляция активности эндокринной функции. Основана на обратном влиянии обменных процессов. Установлена в эк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные манипуляции по Основам Сестринского Дела (ОСД)
Противопоказания: Тяжелое состояние пациента. Оснащение: 1. Pocтомep. 2. Температурный лист. Возможные проблемы пациента: 1. Пациент возбужден. 2. Негативно настроен к вмеш...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные заболевания новорожденных животных
Введение. 3 1. Пупочный сепсис - острое инфекционное заболевание телят. 4 2. Гипотрофия новорожденных. 4 3. Асфиксия новорожденных. 5 4. Задержание первородного кала. 6 5. Кровотечение из пуповины.. 7...
Подробнее...


Основные группы лекарственных средств, применяемых в психиатрии
Содержание Введение 1. Транквилизаторы: краткая характеристика, побочные действия, осложнения и их терапия 2. Нейролептики: краткая характеристика, побочные действия, осложнения и их терапия 3. Антиде...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Основные гемодинамические величины в покое и в условиях функциональных нагрузок
Введение Для тренера, инструктора ЛФК, реабилитолога важно знать и правильно понимать то, как целенаправленно воздействовать на организм человека для повышения его здоровья. Целью данной работы являет...
Подробнее...


Основные венерические заболевания:СПИД, гонорея, сифилис. Причины, основные клинические проявления, пути распространения , профилактика
Вич-инфекция – инфекционная болезнь, развивающаяся в результате многолетнего персистирования в лимфоцитах, макрофагах и клетках нервной ткани вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и характеризующаяся м...
Подробнее...

Страницы: 115 16 17 18 1951 |
  Cодержание / Медицина и медицинская техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!