Все разделы / Медицина и медицинская техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів
Актуальність теми. Ураження органів травлення займають провідне місце в структурі дитячої соматичної захворюваності в усьому світі, в тому числі й у високорозвинених країнах. На Україні вони посідають...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу
Актуальність теми. Цукровий діабет (ЦД) - найпоширеніша ендокринна патологія серед осіб працездатного віку. При цьому число таких хворих постійно збільшується у всіх країнах, що дозволяє говорити про ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко-параклінічна характеристика та стан забезпечення макро- та мікроелементами у хворих з пароксизмальними станами при хронічних порушеннях мозкового кровообігу
Актуальність теми. Судинні захворювання головного мозку залишаються однією з пріоритетних проблем світової медицини у зв’язку з поширенням, високою смертністю, інвалідністю і значними затратами на лік...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту
Актуальність теми. При системному червоному вовчаку (СЧВ) вовчаковий гломерулонефит (ВГН) є одним з найчастіших і серйозних вісцеритів, який здебільшого визначає перебіг, вибір лікувальної програми і ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Здоров’я підростаючого покоління формується під впливом біологічних, природних, соціальних факторів, а функціонування в умовах постійного інтенсив...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки
Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Серцево-судинні захворювання займають провідне місце серед причин смертності в усьому світі (в Україні цей показник складає 64%). Переважно це хворі н...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко-параклінічні прояви енцефалопатій різного ґенезу (рання диференціальна діагностика)
Актуальність теми. За останні десять років майже вдвічі збільшилась кількість та поширеність неврологічних захворювань в Україні (Т.С.Міщенко, 2005). В нашій країні в структурі смертності перше місце ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції шлункових дисритмій у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Актуальність теми. В останні роки реєструється збільшення захворюваності на цукровий діабет (ЦД). За даними статистики, у 2000 році кількість хворих на ЦД складала 2,8 % від загального числа хворих, а...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих
Актуальність теми. Висока захворюваність на псоріаз, на який страждає від 1% до 3% населення земної кулі, зростання кількості торпідних до лікування форм, а також порушення психо-соціальної адаптації ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клиническое течение ранений и их лечение в периоде инкубации инфекции
Динамика клинических явлений при инфицированной ране определяется изменением взаимоотношении между возбудителем и организмом больного в ходе раневого процесса. В зависимости от этих изменений в клинич...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клиническое течение и симптомы брюшного тифа
Течение брюшного тифа принято подразделять на следующие периоды (стадии): I период, начальный, — нарастающих явлений; II период — полного развития болезни; III период — наивысшего напряжения болезненн...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт
Актуальність проблеми. Менінгіт та менінгоенцефаліт − тяжка патологія центральної нервової системи (ЦНС), проблема лікування якої залишається актуальною у зв'язку зі значною летальністю, великим...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клапан задней уретры. Двухсторонний уретрогидронефроз. Хронический вторичный пиелонефрит, непрерывно рецидивирующее течение
Во время беременности, по результатам УЗИ поставлен диагноз двухсторонний гидронефроз. После рождения обследован, поставлен диагноз: двухсторонний уретерогидронефроз, хпн 1 ст. После выписки лечился а...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клiнiко-патогенетичне значення змін експiратiв при хронічній ревматичній хворобі серця
Актуальність теми. ХРХС є найбільш поширеною серед всіх хвороб ревматологічного профілю і на неї в Україні страждає більше 570 осіб на 100 тис населення, захворюваність складає 23 на 100 тис населення...
Подробнее...         Сейчас качают: 1

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !сификация злокачественных опухолей головы и шеи
План 1. Принципы классификации опухолей по стадиям. 2. Принципы классификации по системе TNM. 3. Опухоли головы и шеи: А) губ и полости рта; Б) глотки; В) гортани; Г) параназальных синусов; Д) слюнных...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Классификация возрастных периодов
СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение. 2. Периоды роста и развития. 3. Онтогенез. 4. Классификация возрастных периодов. 5. Дошкольный возраст. 6. Отклонения в развитии...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Классификация лекарственных средств
Системы классификации лекарственных средств выполняют функцию «общего языка», используемого для описания лекарственной номенклатуры страны или региона и создают предпосылки для сравнения на национальн...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Классификация и патологические изменения переломов
Переломы — повреждения кости с нарушением ее целости. Переломы, возникающие в результате внезапного воздействия на кость значительной механической силы у людей с неизмененной костной системой, называю...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клиника и диагностика острых инфекционных деструкций легких
Вступление Структурные изменения, вызываемые острыми инфекционными деструкциями легких весьма значительны и проявляются поражением всех анатомических структур этого органа. Сложное строение легких опр...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Классификация, структура и особенности биологии вирусов
Открытие вирусов Д.И.Ивановским в 1892г. положило начало развитию науки вирусологии. Более быстрому ее развитию способствовали: изобретение электронного микроскопа, разработка метода культивирования м...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клиника интеллектуальных нарушений при раннем детском аутизме
Синдром раннего детского аутизма был описан американским детским психиатром Л. Каннером в 1943 г. Независимо от него близкий вариант синдрома описан в 1944 г. австрийским исследователем Х. Аспергер по...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клиника и методы лечения почечной колики
Почечная колика (от греч. kolike nósos - кишечная болезнь - в таком смысле термин употреблялся в древнегреческой медицине), симптом резких схваткообразных болей (колика) в поясничной или подвздош...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клинико-фармакологическая характеристика сердечных гликозидов. Гликозидная интоксикация
По данным ВОЗ Сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенной патологией нашего времени и по смертности занимают ведущее место. Среди многочисленных аспектов в решении этой важной про...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клиническая и лабораторная диагностика больных ревматоидным артритом
Клиническая диагностика До появления симптомов, характерных для развернутой стадии ревматоидного артрита, могут наблюдаться ранние симптомы, к которым относят: быструю утомляемость, повышенную потливо...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клинико-физиологическая концепция экстремального состояния организма
1. Реактивность и энергоемкость организма Клиническая мотивация выделения и анализа экстремального состояния организма определяется, прежде всего, накоплением опыта диагностики и лечения различных кри...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клиническая картина и лечение параличей
Параличи беременных вследствие тромбоза мозговых сосудов. Тромбозы могут наступить вследствие больших кровопотерь во время родов и в раннем послеродовом периоде. В послеродовом периоде тромбозы образу...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі
Робота виконана в Харківському національному медичному університеті МОЗ України при співпраці з ФДУ «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского Федерального аген...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів
Актуальність теми. Впродовж останнього десятиліття значення хронічних обструктивних захворювань легенів у ряді інших хвороб, які є найбільш частою причиною захворюваності, інвалідності і смертності на...
Подробнее...         Сейчас качают: 1

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України, Лобода Михайло Васильович, Президент Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів Офіційні опоненти: До...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Журило Іван Петрович, Донецький національний медичний університет ім. М.Горького МОЗ України, професор кафедри дитячої хірургії, анестезіології та інт...
Подробнее...         Сейчас качают: 1

Страницы: 116 17 18 19 2051 |
  Cодержание / Медицина и медицинская техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!