Все разделы / Медицина и медицинская техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Медицинские проблемы массовой физической культуры
Прежде чем приступить к оздоровительной тренировке, людям среднего и пожилого возраста следует пройти медицинский осмотр с записью ЭКГ до и после (или во время проведения) функциональной нагрузочной п...
Подробнее...         Сейчас качают: 2


Финансы как стоимостная категория.
Сферы и звенья финансовой системы. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. Финансовая политика гос-ва. Управление финансами. Финансовое планирование. Финансовый контроль. Общая х...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Билеты по экономике-МИИЯ, 2012-2013,
Вопросы к зачету по экономике (для гуманитарных факультетов) Предмет и метод экономической теории. Система экономических наук Этапы развития ЭТ Факторы производства: классификация и особенности Произ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Презентация - Ходыкин В.В., Лапшинов И.А.Методы расчёта диафрагм жёсткости по нелинейной деформационной модели с использованием ПК SCAD
Москва 2011. 20 слайдов. Методы расчёта диафрагм жёсткости по нелинейной деформационной модели с использованием ПК SCAD. Подбор армирования диафрагмы жёсткоститолщиной 20 см из бетона класса B25 в под...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікування інтоксикацій
За сучасними уявленнями стратегія досліджень по розробці лікарських речовин будується на вивченні та моделюванні зв'язку "структура—активність". Це дозволяє передбачати біологічні властивості нових сп...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікування наркоманії. Надання першої медичної допомоги
На якій стадії наркоманія виліковна? Коли ще не пізно лікувати наркоманію? З наркоманією боротися не пізно ніколи. Але вона невиліковна. Як тільки людина одержує психічну залежність від наркотиків, то...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Питання діагностики і лікування хронічної хвороби нирок (ХХН) - це одна з найважливіших проблем сучасної нефрології. ХХН V стадії характеризується різ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія
Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Похідні N-ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну (мурамоїлдипептид, MDP) мають широкий діапазон імуномоделюючої дії. З декількох сотень синтезованих м...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лучевое исследование молочной железы
Лучевое исследование молочной железы Лучевое изображение молочной железы может быть получено с помощью рентгенологического исследования, сонографии, термографии, компьютерной и магнитно-резонансной то...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лямблиоз: диагностика, клиника, лечение
Этиология Лямблии представляют собой одноклеточные жгутиковые организмы, паразитирующие в проксимальных отделах тонкой кишки. Этиология. Впервые возбудитель был выделен в 1859 году профессором Харьков...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лямблиоз: сущность, эпидемиология, патофизиология, патогенез
Лямблиоз – инвазия лямблиями, протекающая в виде дисфункции кишечника или как бессимптомное паразитоносительство. Источником инвазии является только человек. Заражение происходит через рот при попадан...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку
Актуальність теми. Кровотечі з верхніх відділів травного тракту, причиною яких є багато захворювань, продовжують залишатися складною проблемою невідкладної хірургії. Однією з важливих проблем, що пост...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікування candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження
Актуальність теми. Серед захворювань слизової оболонки порожнини рота (СОПР) кандидозне ураження займає одну з провідних позицій (Каспіна А.І., Дрожжина В.А., 2004; Липова О.В., Сюч Н.І., 2004). Кліні...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікувальна фізкультура при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки
Актуальність сучасного стану проблеми виразкової хвороби обумовлена широкої поширеністю її серед дорослого населення, що в різних країнах світу складає від 5 до 15%. Виразки 12-палої кишки зустрічають...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації
Актуальність роботи - впровадження нових оздоровчих технологій у фізкультурну практику дозволяє задовольнити потреби людини у виборі доступних і ефективних форм фізичної активності залежно від їхніх м...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями
Серцево-судинна система відіграє важливу роль в життєдіяльності організму, постачає всім тканинам і органам поживні речовини, виносить продукти обміну. Тому при захворюваннях апарату кровообігу порушу...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва
Вступ Сьогодні, як і сотні років тому, людину переслідують хвороби, яких не стає менше. Серед захворювань периферичної нервової системи поразки лицьового нерва за поширеністю займають друге місце, пос...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
Актуальність теми. Частота перинатальних уражень нервової системи складає від 16% до 43% всіх захворювань дітей першого року життя, з них гіпоксично – ішемічні ураження нервової системи – від 47% до ...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікарські рослини і рослинна сировина, що містять камеді
Вступ Препарати рослинного походження є традиційними лікарськими засобами як у нашій країні, так і у багатьох інших країнах, а їх використання в сучасній медицині не лише залишається стабільним, але й...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікарські рослини для органів дихання
Тема моєї науково-дослідницької роботи "Лікарські рослини, що використовуються для лікування органів дихання у флорі Рівненського району Рівненської області, їх використання та охорона". Незважаючи на...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства
Розчини - це однофазні системи перемінного складу, утворені не менш чим двома незалежними компонентами. По фізико-хімічних властивостях розчини займають проміжне положення між хімічними сполуками і ме...
Подробнее...         Сейчас качают: 1
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Материалы к созданию метода реконструкции лица по черепу
Материалы по краниологии Герасимов М.М. собирал в течении 20 лет. В связи с войной многие карточки-описания, статистические данные, рисунки и другие фактические материалы были безвозвратно утрачены. В...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Мастопатия. Этиология, клиника и диагностика
Согласно определению ВОЗ (1984), мастопатия (mastos — молочная железа, pathos — болезнь) — это фиброзно-кистозная болезнь (ФКБ), характеризующаяся нарушением соотношений эпителиального и соединительно...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Маститы. Различные методы лечения
Распространение и экономический ущерб Мастит – воспаление молочной железы, развивающееся как следствие воздействия механических, термических, химических и биологических факторов. Мастит коров обычно р...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Массаж при заболеваниях и травмах периферической нервной системы
Введение Массаж является неотъемлемым компонентом комплексной терапии заболеваний и травм периферической и центральной нервной системы. Целью массажа является содействие восстановлению нарушенных соот...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату
Вступ Мільйони людей кожного дня страждають від нестерпного болю в спині. Таблетки і пілюлі, мазі і бальзами, комплексні вправи і різноманітні види лікування створюються з ціллю полегшення або профіла...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Маркеры воспаления при атеросклерозе и ишемической болезни сердца. Их патогенетическое и прогностическое значение
Под влиянием провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО-а клетки печени продуцируют белки острой фазы воспаления, из которых наиболее полно изучена патогенетическая и прогности­ческая значимость СРП, 8АА и...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з найактуальніших медичних проблем, слугує причиною високої смертності та стійкої втрати працездатності населенн...
Подробнее...         Сейчас качают: 1
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Маниакально-депрессивный психоз: судебно-психиатрическая оценка
Введение Маниакально-депрессивный психоз (циркулярный психоз, циклофрения) проявляется в типичных случаях периодически возникающими маниакальными и депрессивными фазами. Приступы заболевания обычно ра...
Подробнее...         Сейчас качают: 1


Малярия: развитие, виды, течение болезни, лечение
Возбудители малярии человека относятся к отряду Кровеспоровики роду Plasmodium. Их известно 4 вида: Plasmodium vivax возбудитель трехдневной малярии; Plasmodium ovale - возбудитель малярии типа трехдн...
Подробнее...         Сейчас качают: 1

Страницы: 1 2 3 4 551 |
  Cодержание / Медицина и медицинская техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!