Все разделы / Медицина и медицинская техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Кожные заболевания с мультификаторной и аутоимунной этиологией на примере псориаза
Псориаз или чешуйчатый лишай одно из наиболее распространенных хронических заболеваний кожи, при котором также поражаются ногти и суставы. Псориаз развивается в любом возрасте, ему подвержены как мужч...
Подробнее...


Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Захворюваність на подагру невпинно збільшується. Згідно з даними епідеміологічних досліджень, проведених у країнах Європи і Америки, на цю патологію х...
Подробнее...


Клінічне та лабораторне обґрунтування реабілітації зубощелепного апарату при односторонніх необмежених дефектах зубних рядів
Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України. Науковий керівник доктор медичних наук, професор Неспрядько Валерій Петрович, Національ...
Подробнее...


Клінічне значення індукції цитохромів P450
Зміст Вступ 1. Сімейство цитохромів P450 1.1. Поняття цитохромів 1.2. Історія відкриття цитохромів 1.3. Розмаїтість цитохромів 1.4. Класифікація цитохромів 1.5. Основні цитохроми 2. Особливості цитохр...
Подробнее...


Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Хронічний гломерулонефрит (ХГН) є однією з найактуальніших проблем сучасної нефрології і входить до групи ниркових захворювань, яку тепер називают...
Подробнее...


Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Патологія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) є однією з найвагоміших у педіатрії та гастроентерології (Коренєв М.М., 2007, Бєлоусов Ю.В....
Подробнее...


Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Адентія і її ортопедичне лікування являється однією з важливою й до кінця невирішеною проблемою стоматології. Важко знайти людину старше 30 років, яка...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Клініко-топографічне обґрунтування способів мініінвазивного лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Захворюваність на жовчнокам'яну хворобу (ЖКХ) останнім часом значно збільшилася. У розвинених країнах ця хвороба “благополуччя” за частотою конкурує з...
Подробнее...


Клініко-терапевтичні аспекти тривожних розладів при алкогольній залежності
Актуальність теми. Епідемічний характер і популяційна масштабність алкоголізації серед населення, розмах медико-біологічних і соціально-економічних наслідків алкогольної залежності (АЗ) дають підставу...
Подробнее...


Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу
Актуальність теми. Однією з найважливіших проблем сучасної отоларингології залишається діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП). Це пов’язано із значною розповсюдженістю цієї пат...
Подробнее...


Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому
Актуальність роботи. У зв’язку з подовженням тривалості життя проблема здоров'я жінок періоду перименопаузи набуває все більшої актуальності (Я.П. Сольський, Т.Ф. Татарчук, 1997; В.П. Сметник, 2001). ...
Подробнее...


Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії
Актуальність проблеми. Стан здоров’я дітей є однією з найважливіших проблем медицини та одним із найбільш чутливих біологічних показників, що відображають якість оточуючого середовища (Ю.Г. Антипкін, ...
Подробнее...


Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Ультрадіанні ритми шлунково-кишкового тракту є одним із найважливіших механізмів, які регулюють та підтримують гомеостаз організму в кожний відповідни...
Подробнее...


Контрольно-разрешительная система лекарственных средств
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Государственное регулирование 1.1. Общая схема процедуры прохождения нормативной документации 2. Нормативно-правовое регулирование экспертизы и регистрации ЛС 3. Лицензирование ...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Контроль якості препаратів, що містять йод
Вступ. 2 Розділ 1. Загальні відомості про Йод. 4 1.1. Опис елемента. 4 1.2. Електронно-графічна формула Йоду. 5 1.3. Фізичні властивості Йоду. 6 1.4. Хімічні властивості Йоду. 7 1.5. Біоло...
Подробнее...


Комы при сахарном диабете
План 1) Диабетический кетоацидоз и кетоацидемическая кома 2) Гиперосмолярная неацидотическая кома 3) Гиперлактацидемическая кома 4) Гипогликемическая кома – лечение При...
Подробнее...


Комп’ютерна томографія
Рентгенівська комп’ютерна томографія (КТ) - методика пошарового рентгенологічного дослідження органів і тканин із застосуванням комп'ютерної обробки множинних рентгенівських зображень, виконаних під р...
Подробнее...


Компрессионные переломы позвоночного столба
Введение Позвоночный столб состоит из отдельных косточек - позвонков. Позвонок, так же как и любая кость организма может сломаться. Наиболее часто эти переломы случаются в нижнегрудном и поясничном от...
Подробнее...


Комплекты медицинского имущества и оснащение этапов медицинской эвакуации
Введение Бесперебойностъ и полнота снабжения медицинским имуществом, восполнение его утрат и потерь, обеспечение им при решении непредвиденных задач достигается при наличии соответствующих запасов. За...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Комплексное хирургическое лечение осложненных дуоденальных язв с учетом трофических нарушений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки
Язвенная болезнь (ЯБ) двенадцатиперстной кишки (ДПК) по-прежнему остается актуальной проблемой хирургии в связи с ее распространенностью и значительной частотой осложнений. Среди взрослого населения в...
Подробнее...


Комплексное немедикаментозное лечение больных ревматоидным артритом
Введение В настоящее время прогрессивным врачам (чаще всего семейным), которые лечат больных, страдающих артритом, известно, что полная реабилитация - практически недостижимая цель. Поэтому многие из ...
Подробнее...


Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом
Актуальність теми. Гострий калькульозний холецистит ускладнений коломіхуровим інфільтратом зустрічається досить часто, причому частіше хворіють люди у віці 45-60 років. Сформований інфільтрат створює ...
Подробнее...


Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів
Актуальність теми. За останні десятиріччя у всіх індустріально розвинутих країнах світу суттєво зросла захворюваність на хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ), серед яких провідне місце нал...
Подробнее...


Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації
Апарати типу маятника (Крукенберга, Каро-Степанова) основані на принципі балансуючого маятника, за рахунок сили інерції якого забезпечуються коливальні рухи у суглобах, що й призводить до збільшення а...
Подробнее...


Комплексная терапия сердечной недостаточности
Принципы интенсивной терапии неоригинальны – она должна быть комплексной, этиопатогенетической, индивидуализированной и носить упреждающий характер. Принцип комплексности во многом проистекает из теор...
Подробнее...


Комплексная оценка влияния психологических и клинических факторов медицинской помощи на благосостояние пациентов (на примере больных рассеянным склерозом)
Целью предлагаемого проекта является комплексное исследование благосостояния пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, и методики его оценки для нужд экономической политики в области здравоохр...
Подробнее...


Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. За даними ВООЗ, захворювання пародонта широко розповсюджені серед населення земної кулі. На теперішній час поширеність захворювань пародонта складає...
Подробнее...


Лабораторная, инструментальная и аппаратная диагностика рака поджелудочной железы
Данные традиционных лабораторных исследований чаще всего не специфичны для рака поджелудочной железы. Анемия встречается у 1/2 больных раком ПЖ и обусловлена угнетением кроветворения и/или сопутствующ...
Подробнее...


Лабораторная диагностика токсоплазмоза
Введение В настоящее время паразитарные болезни, такие как малярия, трипаносомозы, лейшманиозы, шистосомозы и филяриатозы, можно рассматривать как одну из самых частых причин заболеваемости и смертнос...
Подробнее...


Лабораторная диагностика мочи
Мальпигеево тельце – капсула Шумлянского - Боумана и сосудистый клубочек внутри него (образ.первичной мочи). Капсула - сост. из внутр. и наружного листков - образ.щелевидное пространство сообщающиеся ...
Подробнее...

Страницы: 118 19 20 21 2251 |
  Cодержание / Медицина и медицинская техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!