Все разделы / Медицина и медицинская техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Клініко-терапевтичні аспекти тривожних розладів при алкогольній залежності
Актуальність теми. Епідемічний характер і популяційна масштабність алкоголізації серед населення, розмах медико-біологічних і соціально-економічних наслідків алкогольної залежності (АЗ) дають підставу...
Подробнее...


Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу
Актуальність теми. Однією з найважливіших проблем сучасної отоларингології залишається діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП). Це пов’язано із значною розповсюдженістю цієї пат...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Клініко-патогенетичні особливості перебігу хронічного гастриту на тлі уоденогастрального рефлюксу та удосконалення комплексу патогенетичної терапіїого рефлюкса и усовершенствование комплекса патогенетической терапии
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Хронічний гастрит (ХГ) – одне з найбільш поширених захворювань у людській популяції, яким страждає близько 40% усього дорослого населення планети, а в...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В Україні, як і в усьому світі, існують значні групи населення, що зазнали впливу різних екстремальних подій і мають різні психічні порушення, у тому ...
Подробнее...


Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому
Актуальність роботи. У зв’язку з подовженням тривалості життя проблема здоров'я жінок періоду перименопаузи набуває все більшої актуальності (Я.П. Сольський, Т.Ф. Татарчук, 1997; В.П. Сметник, 2001). ...
Подробнее...


Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії
Актуальність проблеми. Стан здоров’я дітей є однією з найважливіших проблем медицини та одним із найбільш чутливих біологічних показників, що відображають якість оточуючого середовища (Ю.Г. Антипкін, ...
Подробнее...


Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Ультрадіанні ритми шлунково-кишкового тракту є одним із найважливіших механізмів, які регулюють та підтримують гомеостаз організму в кожний відповідни...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Контрольно-разрешительная система лекарственных средств
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Государственное регулирование 1.1. Общая схема процедуры прохождения нормативной документации 2. Нормативно-правовое регулирование экспертизы и регистрации ЛС 3. Лицензирование ...
Подробнее...


Контроль якості препаратів, що містять йод
Вступ. 2 Розділ 1. Загальні відомості про Йод. 4 1.1. Опис елемента. 4 1.2. Електронно-графічна формула Йоду. 5 1.3. Фізичні властивості Йоду. 6 1.4. Хімічні властивості Йоду. 7 1.5. Біоло...
Подробнее...


Комы при сахарном диабете
План 1) Диабетический кетоацидоз и кетоацидемическая кома 2) Гиперосмолярная неацидотическая кома 3) Гиперлактацидемическая кома 4) Гипогликемическая кома – лечение При...
Подробнее...


Комп’ютерна томографія
Рентгенівська комп’ютерна томографія (КТ) - методика пошарового рентгенологічного дослідження органів і тканин із застосуванням комп'ютерної обробки множинних рентгенівських зображень, виконаних під р...
Подробнее...


Компрессионные переломы позвоночного столба
Введение Позвоночный столб состоит из отдельных косточек - позвонков. Позвонок, так же как и любая кость организма может сломаться. Наиболее часто эти переломы случаются в нижнегрудном и поясничном от...
Подробнее...


Комплекты медицинского имущества и оснащение этапов медицинской эвакуации
Введение Бесперебойностъ и полнота снабжения медицинским имуществом, восполнение его утрат и потерь, обеспечение им при решении непредвиденных задач достигается при наличии соответствующих запасов. За...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Комплексные методы адаптивной физической культуры, применяемые в коррекции нарушений осанки и плоскостопия у младших школьников
Введение Глава 1. Обзор литературы по проблеме нарушений осанки и плоскостопия у младших школьников и возможности адаптивной физической культуры в их лечении 1.1 Этиология, патогенез нарушений осанки ...
Подробнее...


Комплексное немедикаментозное лечение больных ревматоидным артритом
Введение В настоящее время прогрессивным врачам (чаще всего семейным), которые лечат больных, страдающих артритом, известно, что полная реабилитация - практически недостижимая цель. Поэтому многие из ...
Подробнее...


Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом
Актуальність теми. Гострий калькульозний холецистит ускладнений коломіхуровим інфільтратом зустрічається досить часто, причому частіше хворіють люди у віці 45-60 років. Сформований інфільтрат створює ...
Подробнее...


Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів
Актуальність теми. За останні десятиріччя у всіх індустріально розвинутих країнах світу суттєво зросла захворюваність на хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ), серед яких провідне місце нал...
Подробнее...


Комплексне застосування механотерапії та працетерапії у системі фізичної реабілітації
Апарати типу маятника (Крукенберга, Каро-Степанова) основані на принципі балансуючого маятника, за рахунок сили інерції якого забезпечуються коливальні рухи у суглобах, що й призводить до збільшення а...
Подробнее...


Комплексная терапия сердечной недостаточности
Принципы интенсивной терапии неоригинальны – она должна быть комплексной, этиопатогенетической, индивидуализированной и носить упреждающий характер. Принцип комплексности во многом проистекает из теор...
Подробнее...


Комплексная оценка влияния психологических и клинических факторов медицинской помощи на благосостояние пациентов (на примере больных рассеянным склерозом)
Целью предлагаемого проекта является комплексное исследование благосостояния пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, и методики его оценки для нужд экономической политики в области здравоохр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації
Вступ Глава 1. Загальна характеристика хронічних запалювальних захворювань нирок 1.1 Анатомо-фізіологічні особливості сечовивідної системи 1.2 Етіологія та патогенез хронічного гломерулонефр...
Подробнее...


Комплексна терапія мікроциркуляторних порушень у яснах хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. За даними ВООЗ, захворювання пародонта широко розповсюджені серед населення земної кулі. На теперішній час поширеність захворювань пародонта складає...
Подробнее...


Лабораторная, инструментальная и аппаратная диагностика рака поджелудочной железы
Данные традиционных лабораторных исследований чаще всего не специфичны для рака поджелудочной железы. Анемия встречается у 1/2 больных раком ПЖ и обусловлена угнетением кроветворения и/или сопутствующ...
Подробнее...


Лабораторная диагностика токсоплазмоза
Введение В настоящее время паразитарные болезни, такие как малярия, трипаносомозы, лейшманиозы, шистосомозы и филяриатозы, можно рассматривать как одну из самых частых причин заболеваемости и смертнос...
Подробнее...


Лабораторная диагностика мочи
Мальпигеево тельце – капсула Шумлянского - Боумана и сосудистый клубочек внутри него (образ.первичной мочи). Капсула - сост. из внутр. и наружного листков - образ.щелевидное пространство сообщающиеся ...
Подробнее...


Лабораторная диагностика инфекций, передаваемых половым путём
Эпидемиологическая ситуация, связанная с эпидемическим ростом заболеваний, передаваемых половым путем (ЗППП), стала настолько серьезной, что послужила темой выделения основных проблем современной вене...
Подробнее...


Курение и наркомания
Курение – как первый шаг к наркомании Тот, кто постоянно курит (предположим в начале, что речь идет о табаке ), - уже наркоман. Почти все признаки на лицо: - cтойкая психологическая зависи...
Подробнее...


Культуры изолированных клеток и тканей как новый источник для получения лекарственного сырья
Содержание Введение 1. История создания культуры клеток и тканей 2. Культивирование растительных клеток и тканей 2.1 Понятие культуры клеток и тканей 2.2 Синтез вторичных метаболитов 2.3 Влияние генет...
Подробнее...


Культивирование, идентификация и очистка герпесвирусов
Введение В группу герпесвирусов входят, вероятно, более 70 вирусов, имеющих широкий круг хозяев. Характеристика и классификация вирусов этой труппы детально рассмотрены Мэтьюсом. Герпесвирусы подразде...
Подробнее...


Крупозная пневмония: этиология, патогенез и патологическая анатомия
Крупозная пневмония — острое, циклически протекающее инфекционное заболевание, характеризующееся поражением доли легкого или ее значительной части фибринозным воспалительным процессом и имеющее своеоб...
Подробнее...

Страницы: 123 24 25 26 2751 |
  Cодержание / Медицина и медицинская техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!