Все разделы / Медицина и медицинская техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Применение волоконных штифтов в стоматологии
Содержание 1.Введение 1.1 Назначение эндоканального штифта 1.2 Классификация штифтов 1.3 История волоконных штифтов 1.4 Показания к применению 2. Свойства штифтов DT Post 2.1 Состав 2.2 Волокна 2.3 М...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Применение вакцинации
Вакцинация, несомненно, самое известное и наиболее успешное применение иммунологических принципов в медицине. Первая вакцина была названа так по болезни крупного рогатого скота — vaccinia, вызываемой,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (35 руб.)

Отчет по практике: Профессиональная деятельность медицинской сестры
1. Краткие биографические данные 2. Краткая характеристика учреждения здравоохранения 3. Характеристика структурного подразделения 4. Характеристика обслуживаемого участка 5. Структура деятельности уч...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Расстройства нервной системы человека. Виды расстройств. Причины
Человек и животные воспринимают внешний мир, реагируют и приспосабливаются к происходящим вокруг изменениям при помощи нервной системы. Без нервной системы не было бы зрения, слуха, восприятия, запаха...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Расстройства мышления
ВВЕДЕНИЕ Одной из важнейших сфер человеческой психики является мыслительная, идеаторная сфера, сфера мышления. Мышление - это процесс познавательной деятельности индивида, который заключается в опосре...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Распространенность ревматоидного артрита среди населения Ошской области
Введение Данное исследование посвящено проблеме ревматоидного артрита (РА) – одной из самых частых системных заболеваний соединительной ткани. Как отдельная нозологическая единица РА был выделен не бо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Распространенность желчнокаменной болезни. Этиология и патогенез желчнокаменной болезни
По данным многочисленных публикаций на протяжении XX века, в особенности второй его половины, происходило быстрое увеличение распространенности ЖКБ, преимущественно в промышленно развитых странах, в т...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Неухильне зростання захворюваності цукровим діабетом, особливо серед осіб працездатного віку, що призводить до значного збільшення ускладнень, свідчит...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В умовах складної демографічної ситуації в Україні актуальним є питання вивчення причин безпліддя та шляхів його подолання. У 20-30% безплідність зале...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості
Актуальність теми. Проблема захворювань пародонта є однією з найважливіших в сучасній стоматології, що пов'язане із значним розповсюдженням цих хвороб серед населення різних вікових груп. Функціональн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
Актуальність теми. При впровадженні нових видів обладнання і технологічних процесів більш інтенсивним стає процес праці операторів і за цих обставин потрібно вивчення впливу на їх організм факторів ви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади
Актуальність теми. Внаслідок досягнутого суспільством науково-технічного прогресу соціальне та медичне значення проблеми травматизму має тенденцію до стійкого зростання. Для сучасного етапу характерні...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей
Актуальність теми. Травматична катаракта є однією з основних причин, що приводить до значного порушення функцій органа зору у дітей. Це обумовлено зростанням питомої ваги тяжких травматичних уражень о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Рак грудної залози (РГЗ) один із найбільш поширених пухлинних процесів в усіх країнах світу (Шалімов С.А. та ін., 1999). У структурі захворюваності зл...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму
Актуальність теми. Наслідки і ускладнення травм ока є однією з головних причин інвалідності по зору (Мошетова Л.К., Кочергин С.А., 2006). Серед усіх пошкоджень, що призводять до інвалідності, тупа тра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Порушення менструальної функції впродовж багатьох віків є серйозною проблемою жіноцтва, однак детальне вивчення цих змін відкриває все нові і нові мож...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла
Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Шунько Єлизавета Євгеніївна, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри неонатології. Офіц...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї
Актуальність теми визначається поширеністю гнійно-запальних захворювань лиця та шиї, які прогресивно збільшуються, збільшується й кількість тяжких форм цього захворювання. Хворі із запальною патологіє...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока
Актуальність теми. Онкологічні захворювання були і залишаються однією з найбільш актуальних проблем в медицині (Черезов А.Н., 1997; Бровкина А.Ф., 2002; Chan J., 2000; Jaffe E., Harris N., Stein H., V...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Негоспітальна пневмонія (НП) залишається однією з найважливіших медико-соціальних проблем, що пов’язано, в першу чергу, з її значною поширеністю, доси...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные проявления артритов различного происхождения
Артриты Артриты – заболевания суставов, вызванные различными причинами. Болезни суставов представляют собой большую группу заболеваний воспалительного и невоспалительного происхождения [2]. Заболева...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные причины нарушения зрения
ВВЕДЕНИЕ Зрение — самый мощный источник наших знаний о внешнем мире — пожалуй, одно из наиболее сложных, удивительных и прекрасных свойств живой материи. Его утрата — огромное несчастье для человека. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные принципы закаливания
Введение Закаливание — это научно обоснованное систематическое использование естественных факторов природы для повышения устойчивости организма к неблагоприятным агентам окружающей среды. Закаливание ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные механизмы регуляции активности эндокринных желез
Основные механизмы регуляции активности эндокринных желез 1. Автономная (базальная) саморегуляция активности эндокринной функции. Основана на обратном влиянии обменных процессов. Установлена в эк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные манипуляции по Основам Сестринского Дела (ОСД)
Противопоказания: Тяжелое состояние пациента. Оснащение: 1. Pocтомep. 2. Температурный лист. Возможные проблемы пациента: 1. Пациент возбужден. 2. Негативно настроен к вмеш...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Основные заболевания новорожденных животных
Введение. 3 1. Пупочный сепсис - острое инфекционное заболевание телят. 4 2. Гипотрофия новорожденных. 4 3. Асфиксия новорожденных. 5 4. Задержание первородного кала. 6 5. Кровотечение из пуповины.. 7...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією
Актуальність теми. Стан психічного здоров'я дітей та підлітків має важливе значення для забезпечення й підтримки сталого розвитку суспільства. За даними ВООЗ приблизно 2 мільйони молодих людей у європ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Наружные свищи и опухоли поджелудочной железы
Марсупиализация в 33—80% ведет к образованию фистулы. И.А. Шраер и А.Е. Кучеренко у 11 из 16 больных, оперированных по поводу острого панкреатита, наблюдали стойкие свищи. После удаления аденом свищи ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Наркотики – смертельный враг здоровья
Вред наркотиков Наркомания – это пристрастие к употреблению наркотиков, болезненное влечение, которое приводит к тяжелым нарушениям, в первую очередь, психических и физических функций организма. Ни дл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Наркомания как медико-социальная проблема
Но себя преодолеть под силу не каждому. Как это не покажется парадоксальным, но даже сегедня, в эпоху гласности, далеко не все имеют четкое представление о проблеме наркомании. А она почти повсюду в м...
Подробнее...

Страницы: 135 36 37 38 3951 |
  Cодержание / Медицина и медицинская техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!