Все разделы / Медицина и медицинская техника

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Лімфоцитопосередковані механізми за умов хронічної гіперімунокомплексемії та вплив на них корвітину в експерименті
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. У структурі алергічних захворювань імунокомплексне ушкодження тканин розцінюється як провідна патогенетична ланка розвитку багатьох патологій (Langfor...
Подробнее...


Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Питання діагностики і лікування хронічної хвороби нирок (ХХН) - це одна з найважливіших проблем сучасної нефрології. ХХН V стадії характеризується різ...
Подробнее...


Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія
Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Похідні N-ацетилмурамоїл-L-аланіл-D-ізоглутаміну (мурамоїлдипептид, MDP) мають широкий діапазон імуномоделюючої дії. З декількох сотень синтезованих м...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Логика аргументации при принятии решений в медицине
Введение Медицина представляет собой слабо структурированную область знания, что создает серьезные трудности при построении систем процесса принятия решений. В то же время, в практической деятельности...
Подробнее...


Лучевое исследование молочной железы
Лучевое исследование молочной железы Лучевое изображение молочной железы может быть получено с помощью рентгенологического исследования, сонографии, термографии, компьютерной и магнитно-резонансной то...
Подробнее...


Лямблиоз: диагностика, клиника, лечение
Этиология Лямблии представляют собой одноклеточные жгутиковые организмы, паразитирующие в проксимальных отделах тонкой кишки. Этиология. Впервые возбудитель был выделен в 1859 году профессором Харьков...
Подробнее...


Лямблиоз: сущность, эпидемиология, патофизиология, патогенез
Лямблиоз – инвазия лямблиями, протекающая в виде дисфункции кишечника или как бессимптомное паразитоносительство. Источником инвазии является только человек. Заражение происходит через рот при попадан...
Подробнее...


Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку
Актуальність теми. Кровотечі з верхніх відділів травного тракту, причиною яких є багато захворювань, продовжують залишатися складною проблемою невідкладної хірургії. Однією з важливих проблем, що пост...
Подробнее...


Лікування candida-асоційованого стоматиту у жінок з урогенітальною патологією грибкового походження
Актуальність теми. Серед захворювань слизової оболонки порожнини рота (СОПР) кандидозне ураження займає одну з провідних позицій (Каспіна А.І., Дрожжина В.А., 2004; Липова О.В., Сюч Н.І., 2004). Кліні...
Подробнее...


Лікувальна фізкультура при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки
Актуальність сучасного стану проблеми виразкової хвороби обумовлена широкої поширеністю її серед дорослого населення, що в різних країнах світу складає від 5 до 15%. Виразки 12-палої кишки зустрічають...
Подробнее...


Лікувальна фізкультура при артритах на стаціонарному етапі реабілітації
Актуальність роботи - впровадження нових оздоровчих технологій у фізкультурну практику дозволяє задовольнити потреби людини у виборі доступних і ефективних форм фізичної активності залежно від їхніх м...
Подробнее...


Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями
Серцево-судинна система відіграє важливу роль в життєдіяльності організму, постачає всім тканинам і органам поживні речовини, виносить продукти обміну. Тому при захворюваннях апарату кровообігу порушу...
Подробнее...


Лікувальна фізична культура в комплексній реабілітації при захворюванні невриту лицьового нерва
Вступ Сьогодні, як і сотні років тому, людину переслідують хвороби, яких не стає менше. Серед захворювань периферичної нервової системи поразки лицьового нерва за поширеністю займають друге місце, пос...
Подробнее...


Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи
Актуальність теми. Частота перинатальних уражень нервової системи складає від 16% до 43% всіх захворювань дітей першого року життя, з них гіпоксично – ішемічні ураження нервової системи – від 47% до ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Лікарські рослини і рослинна сировина, що містять камеді
Вступ Препарати рослинного походження є традиційними лікарськими засобами як у нашій країні, так і у багатьох інших країнах, а їх використання в сучасній медицині не лише залишається стабільним, але й...
Подробнее...


Лікарські рослини для органів дихання
Тема моєї науково-дослідницької роботи "Лікарські рослини, що використовуються для лікування органів дихання у флорі Рівненського району Рівненської області, їх використання та охорона". Незважаючи на...
Подробнее...


Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства
Розчини - це однофазні системи перемінного складу, утворені не менш чим двома незалежними компонентами. По фізико-хімічних властивостях розчини займають проміжне положення між хімічними сполуками і ме...
Подробнее...


Материалы к созданию метода реконструкции лица по черепу
Материалы по краниологии Герасимов М.М. собирал в течении 20 лет. В связи с войной многие карточки-описания, статистические данные, рисунки и другие фактические материалы были безвозвратно утрачены. В...
Подробнее...


Мастопатия. Этиология, клиника и диагностика
Согласно определению ВОЗ (1984), мастопатия (mastos — молочная железа, pathos — болезнь) — это фиброзно-кистозная болезнь (ФКБ), характеризующаяся нарушением соотношений эпителиального и соединительно...
Подробнее...


Маститы. Различные методы лечения
Распространение и экономический ущерб Мастит – воспаление молочной железы, развивающееся как следствие воздействия механических, термических, химических и биологических факторов. Мастит коров обычно р...
Подробнее...


Массаж при заболеваниях и травмах периферической нервной системы
Введение Массаж является неотъемлемым компонентом комплексной терапии заболеваний и травм периферической и центральной нервной системы. Целью массажа является содействие восстановлению нарушенных соот...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Масаж як засіб фізичної реабілітації при різновидах сколіозу у дорослих і дітей з порушенням опорно-рухового апарату
Вступ Мільйони людей кожного дня страждають від нестерпного болю в спині. Таблетки і пілюлі, мазі і бальзами, комплексні вправи і різноманітні види лікування створюються з ціллю полегшення або профіла...
Подробнее...


Маркеры воспаления при атеросклерозе и ишемической болезни сердца. Их патогенетическое и прогностическое значение
Под влиянием провоспалительных цитокинов ИЛ-6, ФНО-а клетки печени продуцируют белки острой фазы воспаления, из которых наиболее полно изучена патогенетическая и прогности­ческая значимость СРП, 8АА и...
Подробнее...


Маркери функції ендотелію та запалення у молодих осіб з обтяженою щодо артеріальної гіпертензії спадковістю та у хворих на артеріальну гіпертензію
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з найактуальніших медичних проблем, слугує причиною високої смертності та стійкої втрати працездатності населенн...
Подробнее...


Маниакально-депрессивный психоз: судебно-психиатрическая оценка
Введение Маниакально-депрессивный психоз (циркулярный психоз, циклофрения) проявляется в типичных случаях периодически возникающими маниакальными и депрессивными фазами. Приступы заболевания обычно ра...
Подробнее...


Малярия: развитие, виды, течение болезни, лечение
Возбудители малярии человека относятся к отряду Кровеспоровики роду Plasmodium. Их известно 4 вида: Plasmodium vivax возбудитель трехдневной малярии; Plasmodium ovale - возбудитель малярии типа трехдн...
Подробнее...


Малярия и менингококковая инфекция
1. МАЛЯРИЯ Возбудители малярии являются 4 вида малярийных плазмодиев. Клинический синдром трехдневной малярии обусловлен Р. vivax, овале-малярии. P. falciparum. Завоз малярии происходит в основном из ...
Подробнее...


Малые аномалии развития сердца и физическая культура
Содержание Введение 1. Малые аномалии развития сердца 1.1 Пролапс митрального клапана 1.2 Открытое овальное окно 1.3 Добавочная (дополнительная) хорда левого желудочка сердца 2. Нормы физических нагру...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.


Малопоточна мембранна оксигенація крові при гострій дихальній недостатності
Актуальність проблеми. Синдром гострого пошкодження легенів (СГПЛ) – вид гострої дихальної недостатності, який виникає внаслідок первинного чи опосередкованого ураження альвеоло-капілярної мембрани ек...
Подробнее...


Медицинская биотехнология и генная инженерия. Микробиологические основы антимикробной профилактики и терапии
Достижения научно- технического прогресса способствовали развитию новых биологических технологий создания диагностических, лечебных и профилактических препаратов, решению проблем сбалансированности пи...
Подробнее...

Страницы: 13 4 5 6 751 |
  Cодержание / Медицина и медицинская техника

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!