Все разделы / Бухгалтерский учет и аудит

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенности формирования промежуточной бухгалтерской отчетности
ВВЕДЕНИЕ 1. Виды, назначение и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 2. Нормативное регулирование и принципы формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, общие требования, ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенности формирования элементов учетной политики для учета основных средств и формирование элементов учетной политики для учета заработной платы
Содержание Введение Глава 1 Особенности формирования элементов учетной политики для учета основных средств 1.1 Сущность и нормативная база учетной политики для целей бухгалтерского учета 1.2 Элем...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенности функционирования системы управленческого учета "Директ-костинг"
Отечественная система бухгалтерского учета затрат на производство отвечала требованиям централизованно управляемой экономики: она обеспечивала получение информации обо всех фактически понесенных в про...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенность международных стандартов финансовой отчетности
Содержание 1. Роль и значение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). История создания Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) 2. Задание Список использова...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості використання системного підходу у документознавстві
У наш час документи використовуються в різних галузях людської діяльності, ділянках знань, сферах життя, а також є об’єктом дослідження різних наукових дисциплін. Документ несе в собі інформацію, яку ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках
ЗМІСТ ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 5 1.1 Поняття та сутність кредитної спілки. 5 1.2 Внески, відкриття рахунків та надання позичок. 8 1.3 Бухгалтерськи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості застосування стандартів аудиту в державному секторі
Комітет з державного сектору (КДС) Міжнародної федерації бухгалтерів розглядає норми, прийняті Комітетом з міжнародної практики аудиту, і користується ними, якщо вони застосовні до державного сектору....
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості обліку витрат і виходу продукції м’ясного скотарства
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи обліку витрат і виходу продукції мясного скотарства 2. Організація обліку витрат і виходу продукції м’ясного скотарства в Агрофірмі “Северинівна” 2.1 Природноеконо...
Подробнее...


Особливості обліку витрат основного виробництва
РЕФЕРАТ Курсова робота «Особливості обліку витрат основного виробництва» вміщує 51 сторінку тексту, 2 таблиці, 2 рисунки, 31 використане джерело та 2 додатки. Метою роботи є розкриття економічної су...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради)
Розкрито тему особливостей організації обліку та контролю доходів і витрат бюджетної установи на прикладі Почетненского сільської ради. Вивчено структуру і функції установи, організацію бухгалтерськог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства
План Вступ 1. Зміст і завдання обліку біологічних активів 2. Поточні біологічні активи 3. Довгострокові біологічні активи Висновок Список використаної літератури Вступ Починаючи з 2005 року...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості обліку розрахунків з дебіторами на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
ВСТУП Під час товарно-грошових операцій внаслідок неспівпадання в часі здійснених фактів продажу товару (передачі права власності на товар) і фактів надходження за нього грошових коштів, їх еквівален...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

План счетов бухгалтерского учета – основа системы организации учета
Введение На любом предприятии, даже на небольшом, существует большое многообразие хозяйственных средств, участвующих в хозяйственных процессах, и источников, образующих хозяйственные средства. Появил...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості організації аудиторської діяльності
ВСТУП.. 2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.. 4 1.1 Організаційна структура і становлення аудиту в Україні 4 1.2 Правове забезпечення аудиторської діяльно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості організації і методики аудиту акціонерних товариств
Вступ 2 1. Організація і проведення аудиту. 4 2. Методика здійснення ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку активів
Вступ 1. Принципи організації автоматизації обліку на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно» 1.1 Економіко-організаційна характеристика ЗАТ «Рівне-Борошно» 1.2 Основні принципи організації автоматизації...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ оплаты труда на Юргинском государственном грузовом автотранспортном предприятии Кемеровской области
Цель работы – исследование бухгалтерского учета и анализа оплаты труда, на примере Юргинского ГГАТП КО, а также предложение мероприятий по их совершенствованию. В процессе работы рассмотрены основны...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Учет и анализ основных средств предприятия
Введение Основные средства (часто называемые в экономической литературе и на практике основными фондами) являются одним из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ основных фондов сельскохозяйственных организаций
Содержание Введение 1. Особенности учета и анализа основных фондов в сельскохозяйственных предприятиях 1.1 Учет основных фондов в сельскохозяйственном производстве 1.2 Анализ основных фондов в с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ посреднических операций в торговле на примере ООО "Стэка"
Содержание Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . Экономико-правовой анализ посреднических договоров . . . . . . . . . . . . . . . . . Сущность посреднических договоров . . . . . Налогообложение ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ продукции растениеводства в СПК имени Деньщикова Гродненского района
АННОТАЦИЯ Работа: 85 с., 5 ч., 7 табл., 5 рис., 39 форм., 50 источников, 13 приложений. ПРЕДПРИЯТИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, РЕАЛИЗАЦИЯ, СЧЕТ, СУБСЧЕТ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, АНАЛИЗ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ расходов на реализацию товаров в розничной торговле и пути их оптимизации на материалах Столбцовского райпо Минского ОПС
Содержание Введение 1. Экономическая сущность расходов на реализацию товаров в рыночной экономике, организация их учета 1.1 Сущность и классификация расходов на реализацию товаров 1.2 Цель, задачи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ розничного товарооборота ЗАО "Дом торговли Рамонак"
С О Д Е Р Ж А Н И Е Введение …………………………………………………………………………5 1. Розничный товарооборот – один из важнейших показателей в торговле…………………………………………………………………….. 8 1.1. Значение, закономерности и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ товарных ресурсов организаций розничной торговли
В современных условиях хозяйствования, когда происходит трансформация экономических отношений в Республике Беларусь, наряду с положительными результатами в этом процессе наблюдается немало негативн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ сбытовой деятельности предприятия ОАО "АвтоВАЗагрегат"
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА И СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 1.1 Роль сбытовой политики в деятельности предприятия 1.2 Методы прогнозирования спроса и сти...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ финансовых результатов деятельности СПК "Туклинский" Увинского района Удмуртской Республики
ВВЕДЕНИЕ 1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 2.ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 2.1.Местоположение, правовой статус и природно-экономические условия производства 2.2.Организацио...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ, и аудит текущих обязательств (на материалах ОАО СЗКО «Молот»)
Введение …………………………………………………………………………………………… 1 Экономическая сущность об...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и аудит валютных операций в Республике Казахстан
Содержание Введение 1. Организационно-производственная характеристика предприятия TOO «TS Market» 1.1 Общая характеристика предприятия ТОО «TS Market» 1.2 Организация и форма ведения бухгалтерск...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и аудит внешнеэкономической деятельности в компании "Topsol"
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1 Характеристика объекта исследования 1.2 Обзор информационной базы по учету внешнеэкономической деятельности 2 АНАЛИТИЧЕСКА...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Учет и аудит внешнеэкономической деятельности
Задача № 1 Задание. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по покупке иностранной валюты для загранкомандировок Условие: Предприятие поручило коммерческому банку приобрести для него 500$ С...
Подробнее...

Страницы: 146 47 48 49 5074 |
  Cодержание / Бухгалтерский учет и аудит

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!