Все разделы / Бухгалтерский учет и аудит

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенности формирования отчетности при применении единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Содержание Введение 1. Изменения в перечне видов деятельности, при осуществлении которых применяется ЕНВД 2. Ограничения в применении ЕНВД 3. Порядок отказа от ЕНВД 4. Постановка на учет плательщ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенности формирования промежуточной бухгалтерской отчетности
ВВЕДЕНИЕ 1. Виды, назначение и состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 2. Нормативное регулирование и принципы формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, общие требования, ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенности формирования элементов учетной политики для учета основных средств и формирование элементов учетной политики для учета заработной платы
Содержание Введение Глава 1 Особенности формирования элементов учетной политики для учета основных средств 1.1 Сущность и нормативная база учетной политики для целей бухгалтерского учета 1.2 Элем...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенности функционирования системы управленческого учета "Директ-костинг"
Отечественная система бухгалтерского учета затрат на производство отвечала требованиям централизованно управляемой экономики: она обеспечивала получение информации обо всех фактически понесенных в про...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особенность международных стандартов финансовой отчетности
Содержание 1. Роль и значение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). История создания Комитета по Международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) 2. Задание Список использова...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості використання системного підходу у документознавстві
У наш час документи використовуються в різних галузях людської діяльності, ділянках знань, сферах життя, а також є об’єктом дослідження різних наукових дисциплін. Документ несе в собі інформацію, яку ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках
ЗМІСТ ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК 5 1.1 Поняття та сутність кредитної спілки. 5 1.2 Внески, відкриття рахунків та надання позичок. 8 1.3 Бухгалтерськи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості застосування стандартів аудиту в державному секторі
Комітет з державного сектору (КДС) Міжнародної федерації бухгалтерів розглядає норми, прийняті Комітетом з міжнародної практики аудиту, і користується ними, якщо вони застосовні до державного сектору....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості обліку витрат і виходу продукції м’ясного скотарства
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи обліку витрат і виходу продукції мясного скотарства 2. Організація обліку витрат і виходу продукції м’ясного скотарства в Агрофірмі “Северинівна” 2.1 Природноеконо...
Подробнее...


Особливості обліку витрат основного виробництва
РЕФЕРАТ Курсова робота «Особливості обліку витрат основного виробництва» вміщує 51 сторінку тексту, 2 таблиці, 2 рисунки, 31 використане джерело та 2 додатки. Метою роботи є розкриття економічної су...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Особливості обліку і контролю доходів і витрат бюджетної установи (на прикладі Почетненської сільської ради)
Розкрито тему особливостей організації обліку та контролю доходів і витрат бюджетної установи на прикладі Почетненского сільської ради. Вивчено структуру і функції установи, організацію бухгалтерськог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості обліку у галузі підприємств сільського господарства
План Вступ 1. Зміст і завдання обліку біологічних активів 2. Поточні біологічні активи 3. Довгострокові біологічні активи Висновок Список використаної літератури Вступ Починаючи з 2005 року...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості обліку розрахунків з дебіторами на ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"
ВСТУП Під час товарно-грошових операцій внаслідок неспівпадання в часі здійснених фактів продажу товару (передачі права власності на товар) і фактів надходження за нього грошових коштів, їх еквівален...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

План счетов бухгалтерского учета – основа системы организации учета
Введение На любом предприятии, даже на небольшом, существует большое многообразие хозяйственных средств, участвующих в хозяйственных процессах, и источников, образующих хозяйственные средства. Появил...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості організації аудиторської діяльності
ВСТУП.. 2 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.. 4 1.1 Організаційна структура і становлення аудиту в Україні 4 1.2 Правове забезпечення аудиторської діяльно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості організації і методики аудиту акціонерних товариств
Вступ 2 1. Організація і проведення аудиту. 4 2. Методика здійснення ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Особливості організації та функціонування інформаційних систем обліку активів
Вступ 1. Принципи організації автоматизації обліку на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно» 1.1 Економіко-організаційна характеристика ЗАТ «Рівне-Борошно» 1.2 Основні принципи організації автоматизації...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ оплаты труда на Юргинском государственном грузовом автотранспортном предприятии Кемеровской области
Цель работы – исследование бухгалтерского учета и анализа оплаты труда, на примере Юргинского ГГАТП КО, а также предложение мероприятий по их совершенствованию. В процессе работы рассмотрены основны...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Учет и анализ основных средств предприятия
Введение Основные средства (часто называемые в экономической литературе и на практике основными фондами) являются одним из важнейших факторов любого производства. Их состояние и эффективное использов...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ основных фондов сельскохозяйственных организаций
Содержание Введение 1. Особенности учета и анализа основных фондов в сельскохозяйственных предприятиях 1.1 Учет основных фондов в сельскохозяйственном производстве 1.2 Анализ основных фондов в с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ посреднических операций в торговле на примере ООО "Стэка"
Содержание Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . Экономико-правовой анализ посреднических договоров . . . . . . . . . . . . . . . . . Сущность посреднических договоров . . . . . Налогообложение ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ продукции растениеводства в СПК имени Деньщикова Гродненского района
АННОТАЦИЯ Работа: 85 с., 5 ч., 7 табл., 5 рис., 39 форм., 50 источников, 13 приложений. ПРЕДПРИЯТИЕ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, РЕАЛИЗАЦИЯ, СЧЕТ, СУБСЧЕТ, РАСТЕНИЕВОДСТВО, АНАЛИЗ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ расходов на реализацию товаров в розничной торговле и пути их оптимизации на материалах Столбцовского райпо Минского ОПС
Содержание Введение 1. Экономическая сущность расходов на реализацию товаров в рыночной экономике, организация их учета 1.1 Сущность и классификация расходов на реализацию товаров 1.2 Цель, задачи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ розничного товарооборота ЗАО "Дом торговли Рамонак"
С О Д Е Р Ж А Н И Е Введение …………………………………………………………………………5 1. Розничный товарооборот – один из важнейших показателей в торговле…………………………………………………………………….. 8 1.1. Значение, закономерности и...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ товарных ресурсов организаций розничной торговли
В современных условиях хозяйствования, когда происходит трансформация экономических отношений в Республике Беларусь, наряду с положительными результатами в этом процессе наблюдается немало негативн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ сбытовой деятельности предприятия ОАО "АвтоВАЗагрегат"
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА И СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 1.1 Роль сбытовой политики в деятельности предприятия 1.2 Методы прогнозирования спроса и сти...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ финансовых результатов деятельности СПК "Туклинский" Увинского района Удмуртской Республики
ВВЕДЕНИЕ 1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 2.ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 2.1.Местоположение, правовой статус и природно-экономические условия производства 2.2.Организацио...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и анализ, и аудит текущих обязательств (на материалах ОАО СЗКО «Молот»)
Введение …………………………………………………………………………………………… 1 Экономическая сущность об...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и аудит валютных операций в Республике Казахстан
Содержание Введение 1. Организационно-производственная характеристика предприятия TOO «TS Market» 1.1 Общая характеристика предприятия ТОО «TS Market» 1.2 Организация и форма ведения бухгалтерск...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Учет и аудит внешнеэкономической деятельности в компании "Topsol"
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ 1.1 Характеристика объекта исследования 1.2 Обзор информационной базы по учету внешнеэкономической деятельности 2 АНАЛИТИЧЕСКА...
Подробнее...

Страницы: 146 47 48 49 5075 |
  Cодержание / Бухгалтерский учет и аудит

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!