Все разделы / Охрана труда, пожар. безоп. и гражд. оборона

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 


Інструкція з охорони праці для автозаправника
1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником норматив...
Подробнее...


Інструкція з безпечного виконання зварювальних робіт в електромонтажному виробництві
Відповідно до Положення про Міністерство праці та соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 30.08.2000 N 1035/2000, та на підставі протокольного рішення редакційної комі...
Подробнее...


Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для укладальника хлібобулочних виробів
1.1. Інструкція призначена для навчання укладальників хлібобулочних виробів методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці. Постійне робоче місце - остивочне відділення. Режим роботи - б...
Подробнее...


Інструкції з охорони праці для працівників хлібозаводів. Примірна інструкція по охороні праці для оператора складу безтарного збереження борошна
1.1. Інструкція призначена для навчання операторів складу БЗБ методам безпечної роботи і дотриманню вимог по охороні праці. Постійне робоче місце оператора складу БЗБ - склад безтарного збереження бор...
Подробнее...


Інструкція з охорони праці під час робіт з ручним електрифікованим інструментом
1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. При експлуатації ручного електрифікованого інструменту (далі електроінструмент) слід також керуватись інструк...
Подробнее...


Інструкція з охорони праці під час робіт з кислотами та їдкими речовинами
1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних...
Подробнее...


Інструкція з охорони праці під час робіт з вантажними машинами, які керуються з підлоги
ЯКІ КЕРУЮТЬСЯ З ПІДЛОГИ 1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. До керування вантажопідіймальною машиною з підлоги і зачіплювання вантажу на гак допу...
Подробнее...


Інструкція з охорони праці під час робіт в колодязях систем водопостачання і водовідведення
1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником н...
Подробнее...


Інструкція з охорони праці під час приготування дезинфікуючих розчинів
ДЕЗІНФІКУЮЧИХ РОЗЧИНІВ 1. Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердженн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інструкція з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами
1. Загальні положення 1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розроблена згідно з вимогами Закону України "Про охорону праці" і встановлює правила виконання робіт і поведінки працівника на...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інструкція з охорони праці під час очищення дахів і козирків від снігу
1. Загальні вимоги безпеки 1.1. До роботи з очищення дахів від снігу допускаються працівники, які досягли 18-річного віку, пройшли інструктаж з безпечних методів виконання робіт, медичний огляд і доп...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інструкція з охорони праці під час виконання шиномонтажних робіт
ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ШИНОМОНТАЖНИХ РОБІТ 1. Загальні положення 1.1. До шиномонтажних робіт допускаються особи не молодше 18 років, які мають професійну підготовку і пройшли: - попередній медичний огляд (...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інструкція з охорони праці під час виконання ручних робіт у рослинництві
1. Загальні положення 1.1. В інструкції викладені вимоги безпеки під час виконання ручних робіт у рослинництві під час копання, при сівбі та садінні, при догляді за рослинами, при збиранні овочевих ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт у захищеному грунті
1.1. До виконання робіт у захищеному ґрунті допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, не мають медичних протипоказань, пройшли спеціальне теоретичне та практичне навчання, вс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на свердлильних верстатах
НА СВЕРДЛИЛЬНИХ ВЕРСТАТАХ Загальні положення 1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства. 1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердженн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів
1.1. Дія цієї Інструкції поширюється на працівників, які безпосередньо виконують роботу, та керівників усіх видів робіт на висоті - будівельно-монтажних, ремонтно-поновлювальних, робіт з обстеження те...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів і шкідливих речовин
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням пожежонебезпечних матеріалів і шкідливих речовин 1. Загальні положення 1.1. Інструкція з охорони праці (далі - інструкція) розробле...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Теоретические основы безопасности и охраны труда на предприятии в современных условиях
Целью настоящей работы является отражение места, важности и значения бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках для анализа финансового состояния предприятия, выявление недостатков и ошибок ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Гражданская оборона НАТО
СОДЕРЖАНИЕ I. Структура и организация НАТО II. Гражданская оборона НАТО 1.) Инженерное оборудование 2.) Использование убежищ со специальным оборудованием 3.) Подготовка путей для отхода населения 4.)...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях
Введение. Глава 1. Глава 2. Глава 3. Заключение. Приложения. Список выполненных иллюстраций и таблиц: Средние значения коэффициентов ослабления излучения укрытиями и транспортными средствами. Связь чи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Охорона праці вчителя
1. Загальна інформація щодо прав та зобов’язань вчителя 1.1. До роботи вчителем допускаються особи, які пройшли попередній медичний огляд, мають вищу або середню-спеціальну педагогічну освіту, при не...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (4 руб.)

Лекции по дисциплине. Основы охраны труда
Конспект лекций по дисциплине «Основы охраны труда» (для студентов всех направлений подготовки) / Сост.: В.Н. Кожин, В.Е. Александров, И.В. Савченко – Луганск, Восточноукр. нац. ун-т им. В.Даля, 2010 ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Гражданская оборона.Силы гражданской обороны.
Силы гражданской обороны. Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф. Приборы радиационной разведки. Убежища. Мероприятия, проводимые для повышения устойчивости работы машинно-тракт...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Питання державного комітету по нагляду за охороною праці
1 Затвердити Положення про Державний комітет Укра­їни по нагляду за охороною праці, що додається. 2. З метою створення необхідних умов для роботи працпівників органів Державного комітету по нагляду за...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Охрана труда в Украине
Проблема створення безпечних і нешкідливих умов праці в Україні існувала завжди, про що свідчить статистика нещасних випадків: ще 10 років тому на виробництві щорічно травмувалося 125 000 працівників,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (45 руб.)

Сравнительный анализ систем управления охраной труда в образовательных учреждениях города Сургута
Введение Организация систем управления охраной труда Термины и определения Национальная структура системы управления охраной труда Система управления охраной труда в организации Анализ системы управле...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Аварийное и долгосрочное прогнозирование аварий с ОХР
Вступ 1 Терміни і визначення [2] 3 Глава 1. Довгострокове прогнозування наслідків можливої аварії на хімічно небезпечному об'єкті з виливом НХР 1. Характеристика фізичних, хімічних та токсичних власти...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Воздействие ядерного оружия массового поражения
Воздействие ядерного оружия массового поражения Реферат для итоговой аттестации за курс средней школы по экологии выполнен учеником 11 класса Заргаровым Рауфом Аминуллаевичем Администрация города Пущи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання
Вимоги до електрозварювальних робіт та обладнання Електрозварювальні роботи слід виконувати згідно з вимогами "Правил техники безопасности й про- изводственной санитарии при злектросварочньїх рабо- ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними Описания величайших природных катастроф далекого прошлого в явном или скрытом виде зафиксированы в памяти людей, в мифах и легендах, древних книгах, исто...
Подробнее...

Страницы: 13 4 5 6 7 8 |
  Cодержание / Охрана труда, пожар. безоп. и гражд. оборона

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!