Все разделы / Программирование

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Программное обеспечение (ПО) Software
Системное и прикладное ПО Операционные системы (ОС) Пользовательский и программный интерфейс Примеры ОС Сервисные системы Инструментальные средства Системы программирования Средства программирования С...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Лабораторна робота. Побудова діаграм послідовності
Мета : навчитися будувати діаграми послідовності. Завдання: Побудувати діаграму послідовності згідно з варіантом. Короткі теоретичні відомості: Діаграма послідовності — в UML, діаграма послідовності в...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Лабораторная работа. Розробка програмного забезпечення з застосуванням об'єктно - орієнтованих методів проектування.
Лабораторна робота №5 Тема: Розробка програмного забезпечення з застосуванням об'єктно - орієнтованих методів проектування. Мета: отримати на практиці навички застосування CASE-інструментів для проект...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Лабораторна робота. Програмна архітектура розподілених систем
Мета: опрацювати теоретичні матеріали з проектування розподілених систем та застосувати їх на практиці при виконанні лабораторної роботи. Хід роботи 1. Централізована архітектура Рисунок 1 - К...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Лабораторна робота. Розробка структури СУБД в MYSQL
1. Розробив структуру СУБД (магазин) в MYSQL drop database if exists magazin; / / видаляє існуючу базу даних з таким ім'ям, якщо вона існує create database magazin;/ / створити нову базу даних. use ma...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Компьютерная программа:Кроковий двигун
Лабораторна робота №6 Мета: розробити керуючу програму для роботи крокового двигуна. Постанова задачі: треба розробити програму, в якій можна встановлювати режим роботи крокового двигуна . Код програм...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Лабораторная работа. Створення SQL-запитів в Access
Хіт роботи 1. Відкрити в Access створену в лаб № 5 БД 2. Виконати експериментальні роботу по самостійному освоєнню розділів Access: 3. Ознайомитися з призначенням та можливостями всіх елементів Меню ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Лабораторная работа в Mathcad. Рішення інтегралів, систем та функцій за допомогою Mathcad
Мета: навчитися вирішувати інтеграли, системи та функції за допомо-гою Mathcad. Завдання1. Ввела в програмне середовище дві матриці Aіb. Знайшла х, перемноживши їх, та у, помноживши b на матрицю, обер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Лабораторная работа в Mathcad. Знаходження границь та похідних за допомогою Mathcad
Мета: навчитися знаходити границі та похідні в Mathcad Хід роботи Завдання 1. Обчислила границі заданої функції, користуючись панеллю інструментів Calculus т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Лабораторная работа в MS Access. Робота з формами
Мета: уміти створювати форми, вставляти у форми елементи керування, вводити дані у форму, створювати підпорядковані форми. Хід роботи 1. Запустив програму для опрацювання бази даних. 2. Використав май...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Лабораторная работа. Робота з фільтрами і запитами
Мета: уміти конструювати фільтри і запити для відшукування інформації у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, параметричними, на внесення змін у БД, на доповнення, вилучення, створення, ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Лабораторная работа. Вирішення задач оптимізації. Аналіз даних. Рішення рівнянь.
Мета: навчитись розв’язувати задачі, аналізуючи даними, використовувати підбір параметру, застосовувати пошук рішень при розв’язуванні транспортної задачі, вміти застосовувати дані знання до задач опт...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Лабораторная работа. Рішення інтегралів, систем та функції за допомогою Mathcad
Мета: навчитись розв’язувати інтеграли,системи та функції. Хід роботи Завдання 1.1 Дослідив і рішення існує, знайшов за формулами Крамера рішення системи Ax=b. Завдання 2.1 Знайшов за визначенням п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Лабораторная работа. Cтворення формул: використання складних функцій, застосування формул масивів MS Excel
Мета: навчитись використовувати формули складних функцій та застосовувати формули масивів обчислень. Хід роботи Завдання 1:Опрацювала інформацію таблиці даних графіка прийому на роботу менеджерів ком...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Лабораторная работа. Тема: Регулирование температуры
Тема: Регулювання температури Мета:оволодіння навиками складання програми роботи з віртуальними портами Завдання: 1. Внести зміни до програми регулювання температури так, щоб температури включення і ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (300 руб.)

Лабораторная работа № 5 Тема: Создание заставки текстового редактора. Создание таймера. По дисциплине:Языки программирования высокого уровня в технике связи Вариант 4 Семестр 6
Цель работы: Научится использовать различные виды форм. В ходе выполнения задания, мы добавили на форму семь различных компонентов: TMainMenu, TPopupMenu, TSaveDialog и TOpenDialog. А так же созданы ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (24 руб.)

Програма визначення закону регулювання по методу Лернера
Постановка задачі Скласти програму на мові PASCAL для визначення закону регулювання по методиці А.Я. Лернера та визначення оптимальних настройок регулятора з введенням необхідних даних для розрахунк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (29 руб.)

Рішення на ПЕОМ системи лінійних алгебраїчних рівнянь
1. Математичне обґрунтування та аналіз задачі Точні методи рішення систем алгебраїчних рівнянь використовуються, як правило, для систем невеликої розмірності, так як із збільшенням числа невідомих рі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (124 руб.)

Управление роботом
Пояснительная записка к курсовой работе по дисциплине «Программирование и основы алгоритмизации». Содержание: 1. Схема робота. 2. Текст программы. Список литературы.
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (70 руб.)

Вычисление арифметических выражений
Задание 1: Изучить приведенную ниже программу на языке ассемблера. Выполнить отладку программу с использованием отладчика Turbo Debugger. В ходе отладки посмотреть, как изменяются регистры в процессе ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (70 руб.)

Работа с массивами данных
Задание 1: Изучить приведенную ниже программу на языке ассемблера. Выполнить отладку программу с использованием отладчика Turbo Debugger. Посмотреть, как изменяются регистры в процессе выполнения прог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (70 руб.)

Логические операции
Задание 1: Изучить приведенную ниже программу на языке ассемблера. Выполнить отладку программу с использованием отладчика Turbo Debugger. Чему равно значение DX перед выходом из программы? Задание 2: ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (70 руб.)

Работа со строками. Использование функций DOS
Задание 1: Изучить приведенную ниже программу на языке ассемблера. Выполнить отладку программу с использованием отладчика Turbo Debugger. Чему равно значение DX перед выходом из программы? Задание 2: ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (50 руб.)

Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры
Лабораторная работа №1 - 2 сем - 3 вар. Тема; Программирование алгоритмов линейной и разветвляющейся структуры Задание 1. Вычислить значение функции x = 6t^2-(z+1)/y^2 если y=2 z=4 t=sin(2+z) За...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (1500 руб.)

Теория языков программирования и методы трансляции. Контрольная работа. Вариант №1
Задания: №1 Пусть регулярный язык задан своим описанием: Множество всех цепочек из {0,1,a}*, которые содержат подцепочку ’01a’ и чётное количество единиц. Например, ‘01a1’, ‘101a’, ‘101a101’ и т.п. По...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (39 руб.)

Лабораторная работа №3, Вариант 0, Семестр 1-й
Задание: Задана последовательность значений элементов некоторого массива до и после преобразования по некоторому правилу. Определите алгоритм преобразования и напишите программу, которая: 1) формиру...
Подробнее...

Страницы: 181 82 83 84 8589 |
  Cодержание / Программирование

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!