Все разделы / Информатика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Підготовка та особливості розгортання операційних систем на підставі MS Windows
На сьогоднішній момент операційна система Windows фірми Microsoft у всіх її проявах безперечно вважається найпоширенішою операційною системою на ПК: у світі понад 500 млн. IBM PC-сумісних комп'ютерів,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Підприємство, що займається продажем автозапчастин
Завдання на виконання роботи 1. Спроектувати та побудувати на основi СУБД Access iнформацiйно-довiдкову систему підприємства, по продажу автозапчастин бази даних та засобів її супроводу (пiдтрим...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Программа для решения квадратных уравнений второго порядка
Введение 1. Определение требований 1.1 Постановка задачи 1.2 Требования к интерфейсу 2. Анализ, формальная постановка и выбор метода решения 2.1 Краткая характеристика операционной системы 2.2 К...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Проектування автоматизованої інформаційно-довідкової системи обліку проданих квитків на авіарейси
Вступ 1. Аналіз предметної області та постановка задачі 2. Комп’ютерна реалізація автоматизованої системи 2.1 Вибір програмних засобів для розв’язання задачі 2.2 Вибір технічних засобів для розв’я...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка інформаційно-аналітичної системи підприємства, що спеціалізується на вирощуванні сої
Анотацiя В даній курсовій роботі розроблено базу даних для підприємства, що спеціалізується на вирощуванні сої засобами сучасної СУБД Access. В межах поставленої актуальної задачі було створено компл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програми для сумісної роботи з додатками PowerPoint з використанням технології OLE
Тема роботи: «Розробка програми для сумісної роботи з додатками Microsoft PowerPoint із використанням технології OLE.» Завдання: Розробити програму, що надає користувачу можливості керування додаткам...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Реализация класса больших чисел
Реализовать средствами языка С++ класс больших целых чисел. Для написания класса были выделены следующие задачи: · Организовать чтение из консоли и печать в консоль целых чисел, длина которых превыш...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Создание справочного пособия с помощью системы управления контентом "Joomla" для обучения информатике в школе
Современный уровень развития электронных устройств и в частности компьютерной техники позволяет создавать новые технологии в различных сферах научной и практической деятельности. Одной из таких сфер с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Характеристика веб-браузерів
Зміст Вступ Поняття веб-браузера Історія веб-браузерів Типи web-браузерів Альтернативні браузери Офлайн браузери Порівняльна характеристика браузерів Висновок Список використаних джерел Всту...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Табличний процесор Excel та СУБД ACCESS
Microsoft Excel (також іноді називається Microsoft Office Excel) – програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Вона надає м...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Разработка стратегии продвижения товара на рынок (на примере "Герметекс" г.Сызрань)
Введение 1. Роль использования стратегии продвижения товаров для современного предприятия 1.1 Понятие стратегии продвижения и ее виды 1.2. Комплекс интегрированных маркетинговых коммуникаций 1.3 Сп...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Комплексное исследование рынка ударной дрели
Содержание Введение Раздел 1. Исследование товара 1.1 Назначение и область применения товара 1.2 Основные характеристики товара 1.3 Исследование конкурирующих товаров 1.4 Сравнительная характ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Обладнання інтелектуальної мережі українських виробників та їх місце в мережах наступного покоління
Останніми роками у взаєминах користувачів і операторів телекомунікаційних мереж відбуваються значні зміни. Сьогодні абонентам необхідний широкий спектр сучасних послуг, заснованих на новітніх технолог...
Подробнее...


Дедуктивные теории
1. Теория как особая форма научного познания 2.Дедукция 3. Типы дедуктивных теорий по О.С. Разумовскому 4. Дедуктивный метод Шерлока Холмса Список используемой литературы
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Информационные технологии в издательском деле на примере газеты "Все вакансии Братска"
1 Аналитический раздел 1.1 Общие понятия 1.2 Инсталляция программы Adobe PageMaker 6.5 1.3 Элементы интерфейса Adobe PageMaker 6.5 1.4 Палитра инструментов и меню Adobe PageMaker 6.5 1.5 Настройк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Организация управления и контроля доступа на объекты защиты. Программно-аппаратный комплекс Менуэт 2000
Цель работы: в ходе работы необходимо ознакомиться с основными возможностями и особенностями программно – аппаратного комплекса Менуэт 2000. Назначение СУД Менуэт 2000. Система управления доступом Ме...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Основные компоненты ЭВМ. Идеи и основы сети Интернет
Содержание Введение 1. Принципы построения ЭВМ 2. Устройства ввода-вывода 3. История развития Internet. Структура и принципы работы Интернет 4. Поиск информации в Интернет 5. Виды моделей 6. Кр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Особенности работы в программном пакете MicroCAP-7
Содержание Введение 1 Смесь (Miscellaneous) 1.1 Ключ (Switch) 1.2 Ключ, управляемый напряжением (S) 1.3 Ключ, управляемый током (W) 1.4 Устройство выборки-хранения Sample and Hold 1.5 Стр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Понятие объектно-ориентированного программирования
Содержание Замечания руководителя Введение 1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования 2. Объект – как базовое понятие в объектно-ориентированном программировании 2.1 Инкапс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Проектирование программного обеспечения банкомата
Введение Перед проектированием системы управления банкоматом, важную роль сыграло обдумывание всех сценариев его использования. В современной жизни, банкоматы все больше, и больше преобразуются в ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Разработка автоматизированной системы учета договоров для отеля
Введение 1. Описание процесса учета договоров на предприятии 2. Постановка задачи 2.1 Назначение комплекса задач 2.2 Выходные данные 2.3 Входные данные 3. Проектирование информационного обеспечени...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Разработка автоматизированного рабочего места для спорткомплекса
1.1 Документы предметной области В своей деятельности спорткомплекс опирается на следующие документы и данные: таблицы расписания, услуги, данные о помещениях, тренерах, посетителях и группах на кото...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Разработка микропроцессорного устройства управления
Содержание 1. Введение 2. Содержание задания (исходные данные) 3. Описание элементов системы 3.1 Описание объекта управления 3.2. Описание микроконтроллера ATmega128 4. Описание системы индикаци...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Решение дифференциальных уравнений. Обзор
Оглавление Введение 1 Обзор методов решения в Excel 1.1 Метод Рунге-Кутта четвертого порядка для решения уравнения первого порядка 1.2 Задача Коши 1.3 Метод Эйлера 1.4 Модифицированный метод Эйл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Решение задач с помощью задания формул и создания макросов
Sub МакросМассив() ' МакросМассив Макрос ' Макрос записан 07.07.2009 (Gddess) Range("A1").Select ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INT(10*RAND()-2)" Range("A1").Select Selection.AutoFill Destination:=R...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Создание мини-игры "Магический квадрат"
Тема моей научно-исследовательской работы «Создание мини-игры «Магический квадрат»». Я заинтересовалась идеей создания математической мини-игры. Имеющихся у меня знаний языка программирования Pascal о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Создание пробной экспертной системы
Во время консультации может создаться впечатление, что действия, выполняемые машиной логических выводов, не имеют отношения к проблеме. Это возможно потому, что пользователь не знает, как происходит в...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Автоматизированная система управления менеджментом и маркетингом коммерческого банка
Постановка задачи Необходимо разработать курсовой проект на тему: «Система управления менеджментом и маркетингом КБ» 1. Произвести сбор необходимой литературы и анализ входной информации. 2. Опре...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Выполнение операций умножения и деления в ЭВМ
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Выполнение операции умножения в ЭВМ 2. Умножение чисел, представленных в форме с плавающей запятой 3. Методы ускорения операции умножения 4. Матричный метод умножения 5. Выпол...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (25 руб.)

Графические возможности программирования в курсе информатики
Введение ГЛАВА 1. СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 1.1 Системы программирования 1.2 Графические возможности языка программирования Pascal 1.2 Графические возможности языка Ba...
Подробнее...

Страницы: 169 70 71 72 73128 |
  Cодержание / Информатика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!