Все разделы / Информатика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Проблемы документационного обеспечения управления и использования электронной цифровой подписи
Содержание Введение 1. Проблемы документационного обеспечения управления 1.1 Причины проблем документационной деятельности 1.2 Выбор и требования к автоматизированным бизнес-процессам 1.3 Пробле...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Проблемы обеспечения безопасности информации в сети интернет
ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Интернет сегодня. Его значение и роль...................................................... 3 2. Способы защиты информации.................................................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Проблемы развития информационных технологий в республике Беларусь
ВВЕДЕНИЕ. 3 ГЛАВА 1. 6 Информационные технологии как отдельная отрасль и информационные технологии как часть других отраслей.. 6 1.1.СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ. 6 1....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Проблемы совершенствования качества выпускаемого программного обеспечения
Программное обеспечение разрабатывают уже больше пятидесяти лет, но до сих пор программы, изобилующие ошибками, остаются нормой, а качественные решения - редчайшим исключением. Разнообразие дефектов п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Прогнозирование количественными методами
Введение Курсовой проект был разработан в процессе изучения дисциплины «Математические методы», в качестве закрепления материала по теме «Количественные методы прогнозирования». Прогнозирование коли...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Програма Txtprint.com - резидентна програма для швидкого і зручного друкування виборчого тексту з екрану
Зміст Вступ. 1. Призначення та область використання системи. 2. Огляд iснуючих систем. Обґрунтування вибору принципу розробки та методики побудови системи. Постановка задачі по реалізації технічног...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Програма візуальної демонстрації пошуку елементів у масиві
Вступ В наш час інформація відіграє дуже велику роль. З розвитком науки і техніки інформації стає все більше. Довгий час вона оброблялась вручну, але записи та розрахунки, що зберігалися в папках зай...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Програма для отримання відомості відвантаження готової продукції
Вступ 1. Теоретична частина 1.1 Постановка задачі 1.2 Вхідна інформація 1.3 Вихідна інформація 2. Практична частина 2.1 Архітектура програми 2.2 Опис програми 2.3 Контрольний приклад та резуль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Програма для отримання відомості трудомісткості і розцінок на виріб в розрізі дільниць та кодів деталей
Вступ 1. Теоретична частина 1.1 Постановка задачі 1.2 Вхідна інформація 1.3 Вихідна інформація 2. Практична частина 2.1 Архітектура програми 2.2 Опис програми 2.3 Контрольний приклад та резуль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Програма для перегляду великих текстових файлів, розмір яких більший за 64 кілобайти
Завдання 1. Вступ 2. Постановка задачі 3. Обґрунтування вибору методів розв’язку задачі 4. Алгоритм програми 5. Реалізація програми 6. Системні вимоги 7. Інструкція для користувача 8. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Програма для тестування знань з дисципліни "Програмування на мові С"
Вступ 1. Призначення та область використання 2. Технічні характеристики 2.1 Постановка задачі 2.2 Опис алгоритму 2.3 Опис та обґрунтування методу організації вхідних та вихідних даних 2.4 Опис т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Програма емуляції роботи командного процесора операційної системи
ВСТУП Мова С була винайдена і реалізована Деннісом Рітчі (Dennis Ritchie) для комп'ютера DEC PDP-11 в операційній системі Unix. Ця мова була розроблена на основі "старішої" мови BCPL, створеної свого...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Предмет и методы теории информации
Теория информации – наука о проблемах сбора, преобразования, передачи, хранения, обработки и отображения информации. Теория информации базируется на методах теории вероятности, математической статист...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Система управления сетями Transcend Manager v.5.0 фирмы 3Com
Введение Transcend Manager состоит из двух частей: Transcend WorkGroup Manager и Transcend Enterprise Manager. 1.1 Transcend WorkGroup Manager Transcend WorkGroup Manager предлагает управление сетью...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Системи і методи виявлення вторгнень у комп’ютерні системи
Зміст Анотація 1. Структура сучасних систем виявлення вторгнення 2. Характеристика напрямків і груп методів виявлення вторгнень 3. Аналіз методів виявлення аномалій 3.1. Вибір оптимальної сукупно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Склад робіт з організації позамашинної інформаційної бази підприємства
Зміст 1. Поняття, склад, структура і загальна характеристика позамашинної бази підприємства 2. Носії інформації, їх склад і характеристика 3. Поняття, склад уніфікованої системи, первинної докум...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Скріпт мова управління віконним інтерфейсом на С++
Вступ Поставимо перед собою задачу створення програми скріпт мови управління віконним інтерфейсом. Для створення програми необхідно ознайомитися з основними можливостями середовища програмування С++ ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Совершенные системы контроля как функция менеджмента
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава I. Теоретический анализ методической литературы основных функций менеджмента 1.1. Сущность и смысл контроля 1.2. Положительные и отрицательные стороны контроля 1.3. Осно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Совершенствование учебно-методического комплекса "Линия компьютера" с применением гипертекстовых технологий
Введение Мировая наука накопила огромный объем знаний. Они заключены в миллионах элементов информации, которые содержаться во многих литературных источниках и на сайтах Интернета. Использование инфор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Создание базы данных функциональных аналогов Windows-программ для ОС Linux и разработка методики подбора ПО
Актуальность выбранной темы В настоящее время, особенно в условиях мирового экономического кризиса, многие компании сталкиваются с необходимостью снижения расходов, в том числе и расходов на программ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Создание автоматизированного рабочего места технолога станции
Цель выполнения данного проекта является создание автоматизированного рабочего места (АРМ) технолога станции. Создаваемая информационная система будет не первой подобной разработкой, но в отличие от ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Создание алгоритма для расстановки переносов в словах по правилам русской орфографии
Построить модель решения задачи автоматического переноса слов по правилам русской орфографии. Содержание Введение 1. Теоретическая часть 1.1 Теория 1.2 Описание метода решения 2. Практическая ча...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Создания анимированных изображений в программе Adobe ImageReady
Введение. 2 1. Особенности создания анимированных изображений в программе Adobe ImageReady 4 1.1 Интерфейс Adobe ImageReady. 4 1.2 Палитра Анимация. 9 1.3 Просмотр и сохранение анимации. 17 2. Р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Составление документа о количестве населения 10 крупнейших городов РФ
Описание задачи Подготовить документ о составе населения 10 крупнейших городов Российской Федерации, включающий информацию о количестве жителей, возрастном составе (5 групп). Подсчитать суммарное кол...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Создание системы учета для предметной области "Концертный зал"
ВВЕДЕНИЕ 1. ЗАДАНИЕ ПО ВЫБРАННОМУ ВАРИАНТУ 2. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 2.1 Определение объектов и связей между ними 2.2 Нормализация отношений 2.3 Построение концептуальной мод...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Создание структурированного курса дистанционного обучения в среде Moodl
Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем управления обучением. В нашей стране подобное программное обеспечение чаще называют системами дистанционного обучения (СДО), так как...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Создание тематического web-сайта с использованием методов CSS и языка Java Script
Содержание 1. Постановка задачи 2. Изучение предметной области 3. Реализация поставленной задачи 3.1. Разработка навигации по сайту 3.2. Разработка интерфейса Заключение Приложение 1. Программ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Створення програми для автоматизації процесу нарахування заробітної плати
Пріоритетним н напрямами реформування ринку праці в Україні є вдосконалення системи оплати праці, розширення можливостей отримання на­селенням офіційних основних і додаткових доходів, соціальна підтри...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Текстовый процессор Microsoft Office Word. Создание, редактирование и форматирование текстового документа
Цель работы: изучение оконного интерфейса текстового процессора Microsoft Office Word (далее – Word), освоение основных операций по созданию, сохранению, редактированию и форматированию текста. Ответы...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Дослідження побудови та діагностики комп'ютера. Характеристики процесорів
Хід роботи За допомогою програми EVEREST Ultimate 2006 отримати показники процесора. Для цього запускаю програму: Пуск → Всі програми → Lavalys → EVEREST Ultimate Edition → E...
Подробнее...

Страницы: 174 75 76 77 78128 |
  Cодержание / Информатика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!