Все разделы / Информатика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка власного класу STRING
Завдання 1. Теоретична частина 1.1 Введення в об’єктно-орієнтовну технологію 1.2 Визначення структур 1.3 Доступ до елементів структури 1.4 Використання визначеного користувачем типу Time за допом...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"
Мета: Закріплення та поглиблення знань, одержаних при вивченні курсу "Дизайн друкованої продукції", а також набуття навичок самостійно вирішувати конкретні інженерні питання, вміння користуватися спец...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отчет по практике: Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем
ЗМІСТ 1. Характеристика бази практики 2. Техніка безпеки 3. Зміст та результати виконаних робіт 4. Висновки та пропозиції 1.ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ Навчально-науковий комп'ютерний центр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів
Вступ. 3 Розділ 1. Структура захищених систем і їх характеристики. 8 1.1. Структура захищеної системи обміну даними. 8 1.2. Сучасні основні шифри. 10 1.3. Методика визначення стійкості криптосисте...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми
Зміcт Вcтуп 1. Загальний рoзділ 1.1 Пocтанoвка задачі 1.2 Oпиc вxіднoї інфoрмації 1.З Oпиc рeзультуючoї інфoрмації 1.4 Фoрмалізoваний oпиc задачі 1.5 Oпиc іcнуючиx мeтoдів та рішeнь 2....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами
Статичні і динамічні моделі будуються тільки для основних видів діяльності організації і лише в тому об'ємі і з той ступенем подробиці, яка забезпечує формування вимог до ІС. При визначенні вимог до і...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка мікроконтролерного пристрою на базі МК РІС 16С5х
ЗМІСТ 1. Текст задачі з вихідними даними ........................................... 3 2. Аналіз вихідного ТЗ та обґрунтування прийнятих рішень 4 2.1. Розбиття загальної задачі на пі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
Виконання 1. Визначить систему, що моделюється. Модель системи обов'язково повинна бути узгоджена з викладачем Система, що моделюється - це "Відкриття нового підприємства по виготовленню цег...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS
В даний час все більшу роль починають грати вбудовуванні системи на основі цифрових процесорів обробки сигналів (ЦПОСІ). ЦПОСІ використовуються практично у всіх областях діяльності людини – в побуті, ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програми Sierpins, яка реалізує побудову рекурсивних кривих Серпінського
Вступ Розділ 1. Криві Серпінського. Розділ 2. Методи та засоби розв'язку задачі Розділ 3. Практична реалізація розв'язку задачі Висновки Список використаної літератури. Додаток а. Блок-схема алг...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь
Вступ 1. Аналіз завдання та розробка методу вирішення задачі 1.1 Розробка методу виконання основного завдання 1.2 Структура даних і функцій 2. Опис структури програмного проекту 3. Опис алгоритмі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера
Дані для програмування регістрів спеціальних функцій 1. В регістр управління/статусу SCON встановлюємо одиниці у бітах SM0, SM1 для визначення режиму роботи послідовного порту. 2. В регістр масок пе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програмного забезпечення файлового менеджера
ВСТУП 1 СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРУ 2 СТРУКТУРА ДАНИХ 2.1 Стуктури завантажувального запису 2.2 Структура службової області FAT 2.3 Структура елемента каталогу 2.4 Про...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
Метою курсової роботи є розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу, яке складається з таких компонентів: - програмне забезпечення сервера, що ...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програмного продукту "Тестер"
Розробити програмний продукт, а саме ”Тестер”, який повинен володіти наступною функціональністю: - повинен завантажувати тести із файлу; - проводити тестування; - вести статистику тестування; - ви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України
«Автоматизована система (далі – АС) електронних міжбанківських переказів Національного банку України (далі – СЕП-2)». Призначення системи АС СЕП-2 має являти собою функціонально повний набір апаратн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку
Вступ 1. Аналіз сучасних підходів та проектних рішень щодо проектування і створення web-сайту 1.1 Порівняння відображення дизайнерських рішень в різних web-браузерах 1.1.1 Недоліки та переваги м...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B
ЗМІСТ ВСТУП 1. Розробка структурної схеми 1.1. Опис основних елементів мікропроцесора 1.2. Вибір підходящої структури процесорного елемента та його опис 1.3. Реалізація пристрою управління 2....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування
На перший погляд, різноманітність компіляторів вражає. Використовуються тисячі вихідних мов, від традиційних, таких як Fortran і Pascal, до спеціалізованих, які виникають у всіх областях застосування ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка схеми електричної принципової МР3 програвача – приставки до ПК
Вступ 1 Загальний розділ 1.1 Призначення проектуємого пристрою 1.2 Технічні характеристики 1.3 Розробка і обґрунтування схеми електричної структурної 2 Спеціальний розділ 2....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"
Зміст Вступ 1 Аналітичний розділ 2 Побудова інформаційно-математичної моделі задачі З Алгоритм задачі 4 Визначення структури даних 5 Розробка інтерфейсу програми з користувачем 6 Код програми ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX+PLUS II
Анотація Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів Вступ 1. Генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація та архітектура 2. Призначення та структура системи а...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розсилання пошти в мережевій операційній системі FreeBSD
Мета роботи Одержати практичні навички у розсиланні пошти з використанням протоколу UUCP та команди MAIL у мережевій операційній системі FreeBSD4.2 Теоретичні положення Протокол UUCP (Unix to Unix ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль женщин в развитии вычислительной техники
Важный этап развития вычислительной техники приходится на XIX век. Это был век выдающихся изобретений. Чтобы создать такие машины, которые решали бы задачи быстрее и проще, чем это делают люди, в ход...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль информатизации в процессе развития современного общества
Роль информатизации в процессе развития современного общества 1. Общие понятия об информатизации, экономические и социальные цели информатизации Информатизация должна быть ориентирована на все возмо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль информационного ресурса в развитии современного общества
Термин информация происходит от лат. Informatio, что означает разъяснение, изложение. Понятие информации является основополагающим понятием информатики. Любая деятельность, так или иначе, связана со с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль информационных ресурсов в жизни человека
Одним из парадоксов развития человечества является то, что на протяжении всего своего развития человек использовал, накапливал, передавал информацию, не понимая и даже не задумываясь о ней. Реальная ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль информационных технологий в управлении предприятием
До недавнего времени информация, как таковая, не считалась важным активом предприятий и фирм. Управление рассматривалось как индивидуальное искусство межличностного общения, а не как глобальный механи...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
ПЛАН 1.Критерії процесу та вибір альтернативного рішення. 3 2. Методи організації інформаційних систем. 6 3.Складові інформаційних технологій. 9 4.Історія розвитку персональних компьютерів, компью...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Российский рынок экономических информационных систем. "ХАКЕРС ДИЗАЙН": сетевая система "Финансы без проблем"
Введение Как бы ни ругали телевизионную рекламу - она запоминается. Особенно тогда, когда рекламируется продукция, товары или услуги той отрасли, с которой ты профессионально связан. Поэтому, больши...
Подробнее...

Страницы: 193 94 95 96 97128 |
  Cодержание / Информатика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!