Все разделы / Информатика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера
Дані для програмування регістрів спеціальних функцій 1. В регістр управління/статусу SCON встановлюємо одиниці у бітах SM0, SM1 для визначення режиму роботи послідовного порту. 2. В регістр масок пе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програмного забезпечення файлового менеджера
ВСТУП 1 СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРУ 2 СТРУКТУРА ДАНИХ 2.1 Стуктури завантажувального запису 2.2 Структура службової області FAT 2.3 Структура елемента каталогу 2.4 Про...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу
Метою курсової роботи є розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу, яке складається з таких компонентів: - програмне забезпечення сервера, що ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка програмного продукту "Тестер"
Розробити програмний продукт, а саме ”Тестер”, який повинен володіти наступною функціональністю: - повинен завантажувати тести із файлу; - проводити тестування; - вести статистику тестування; - ви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України
«Автоматизована система (далі – АС) електронних міжбанківських переказів Національного банку України (далі – СЕП-2)». Призначення системи АС СЕП-2 має являти собою функціонально повний набір апаратн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку
Вступ 1. Аналіз сучасних підходів та проектних рішень щодо проектування і створення web-сайту 1.1 Порівняння відображення дизайнерських рішень в різних web-браузерах 1.1.1 Недоліки та переваги м...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B
ЗМІСТ ВСТУП 1. Розробка структурної схеми 1.1. Опис основних елементів мікропроцесора 1.2. Вибір підходящої структури процесорного елемента та його опис 1.3. Реалізація пристрою управління 2....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування
На перший погляд, різноманітність компіляторів вражає. Використовуються тисячі вихідних мов, від традиційних, таких як Fortran і Pascal, до спеціалізованих, які виникають у всіх областях застосування ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка схеми електричної принципової МР3 програвача – приставки до ПК
Вступ 1 Загальний розділ 1.1 Призначення проектуємого пристрою 1.2 Технічні характеристики 1.3 Розробка і обґрунтування схеми електричної структурної 2 Спеціальний розділ 2....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"
Зміст Вступ 1 Аналітичний розділ 2 Побудова інформаційно-математичної моделі задачі З Алгоритм задачі 4 Визначення структури даних 5 Розробка інтерфейсу програми з користувачем 6 Код програми ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX+PLUS II
Анотація Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів Вступ 1. Генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація та архітектура 2. Призначення та структура системи а...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розсилання пошти в мережевій операційній системі FreeBSD
Мета роботи Одержати практичні навички у розсиланні пошти з використанням протоколу UUCP та команди MAIL у мережевій операційній системі FreeBSD4.2 Теоретичні положення Протокол UUCP (Unix to Unix ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль женщин в развитии вычислительной техники
Важный этап развития вычислительной техники приходится на XIX век. Это был век выдающихся изобретений. Чтобы создать такие машины, которые решали бы задачи быстрее и проще, чем это делают люди, в ход...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль информатизации в процессе развития современного общества
Роль информатизации в процессе развития современного общества 1. Общие понятия об информатизации, экономические и социальные цели информатизации Информатизация должна быть ориентирована на все возмо...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль информационного ресурса в развитии современного общества
Термин информация происходит от лат. Informatio, что означает разъяснение, изложение. Понятие информации является основополагающим понятием информатики. Любая деятельность, так или иначе, связана со с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль информационных ресурсов в жизни человека
Одним из парадоксов развития человечества является то, что на протяжении всего своего развития человек использовал, накапливал, передавал информацию, не понимая и даже не задумываясь о ней. Реальная ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль информационных технологий в управлении предприятием
До недавнего времени информация, как таковая, не считалась важным активом предприятий и фирм. Управление рассматривалось как индивидуальное искусство межличностного общения, а не как глобальный механи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту
ПЛАН 1.Критерії процесу та вибір альтернативного рішення. 3 2. Методи організації інформаційних систем. 6 3.Складові інформаційних технологій. 9 4.Історія розвитку персональних компьютерів, компью...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Российский рынок экономических информационных систем. "ХАКЕРС ДИЗАЙН": сетевая система "Финансы без проблем"
Введение Как бы ни ругали телевизионную рекламу - она запоминается. Особенно тогда, когда рекламируется продукция, товары или услуги той отрасли, с которой ты профессионально связан. Поэтому, больши...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Руководство программным проектом
Содержание 1. Введение 2. Руководство программным проектом 3. Планирование проектных задач 4. Конструктивная модель стоимости 5. Заключение 6. Список литературы Введение Руководств...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Рынки информационных и интеллектуальных услуг в России
ВВЕДЕНИЕ 1. Информационный рынок 1.1 Понятие информационного рынка 1.2 Структура рынка информационных продуктов и услуг 2. Развитие информационного (интеллектуального) рынка в России на пример ИТ-...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сайт - как информационная система
Введение В настоящее время Интернет представляет собой один из самых активно развивающихся средств информации. По статистике, значительное число пользователей имеют доходы выше среднего и относятся к...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Шпаргалка: Свойства информации. Единицы измерения количества информации
Базовые понятия Информация, подходы к определению информации, виды информации, свойства информации; бит, байт, ки­лобайт; вероятностный подход к измерению информа­ции, объемный подход к измерению инф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сегментація позичальників та прийняття рішення за допомогою карт Кохонена
Кожен позичальник має визначений набір факторів. Для аналізу ринку кредитування необхідно в першу чергу зрозуміти загальну картину. Хто бере кредити, навіщо, які існують причини відмовлень у видачі кр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Середовище програмування Borland Delphi
Анотація 1. Загальні відомості про Borland Delphi 2. Елементи мови та способи структуризації програми 3. Засоби обміну даними та вбудовані елементи 3.1 Системи керування базами даних InterBase та ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Середовище програмування DELPHI 2.0
СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМУВАННЯ DELPHI 2.0 Зміст 1. Середовище програмування DELPHI 2. Основні елементи середовища a. 1. Головне вікно b. 2. Вікно форми c. 3. Вікно коду d. 4. Інспектор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сеть информационных систем отелей
Введение 1. Построение и анализ информационной модели объекта, для которого создается ЛВС 2. Анализ требований предъявляемых к хранению, передаче и использованию данных, выбор и обоснование структур...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сжатие данных при передаче изображений
Содержание 1. Общие сведения о системах факсимильной связи 2. Адресно-позиционное кодирование 3. Описание алгоритма программы сжатия и восстановления изображения по методу АПК 4. Программа...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сжатие речи на основе алгоритма векторного квантования
В данной курсовой работе представлена разработка алгоритма функционирования системы, обеспечивающей сжатие речи с помощью векторного квантования, и программная реализация алгоритма в системе MATLAB и ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Синтаксис, основные объекты и команды системы Maple
Введение Система аналитических вычислений Maple – интерактивная система. В данном случае это означает, что пользователь вводит команду или оператор языка Maple в области ввода рабочего листа и, нажав...
Подробнее...

Страницы: 192 93 94 95 96129 |
  Cодержание / Информатика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!