Все разделы / Экология и защита окружающей среды

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Атмосфера та охорона повітряного середовища від забруднення
Зміст Вступ 1. Будова і склад атмосфери 2. Антропогенне забруднення атмосфери 3. Охорона повітряного середовища від забруднення 4. Антропогенні зміни клімату Землі 5. Руйнування озонового шару Землі т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів
Вступ Підставою для виникнення права спеціального використання лісових ресурсів є дозвіл, який видається органами Держлісгоспу України після затвердження лімітів використання лісових ресурсів. Ліміти ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Вимірювальні канали контрольно-вимірювальних систем в екології
Вінницький національний технічний університет Кафедра теоретичної електроніки та промислової електроніки Курсова робота з дисципліни “ Контрольно – вимірювальні системи в екології” Вимірювальний канал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Використання біологічних тестів для оцінки впливу мінеральних добрив на агроекосистему
Для оцінки негативного впливу агрохімікатів на агроекосистему сучасний рівень досліджень передбачає широке застосування методів біотестування, тобто використання відповідної реакції організму на вплив...
Подробнее...


Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викідів
Вступ Розрахункова робота "Визначення розмірів плати за забруднення атмосферного повітря та розробки заходів щодо очистки шкідливих викидів" виконується студентом при вивченні курсу"Основи екології" ...
Подробнее...


Види права водокористування
Вступ Порядок надання водних об’єктів у користування здійснюється відповідно до водного законодавства, яке виділяє загальне та спеціальне водокористування. Загальне водокористування здійснюється грома...
Подробнее...


Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів
Загальні відомості та схема очищення води Найбільш поширений прийом очищення стічних вод від органічних домішок — біохімічний. Але при виробництві синтетичної продукції, наприклад, віскози в стічні во...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !Взаимодействие человека и окружающей среды. Проблемы экологизации
1. Путь цивилизации 2. Влияние человека на окружаюшую среду 3. Влияние окружающей среды на человека 4. Взаимоотношения цивилизации и природы 5. Становление науки экологии 6. Экологизация 6.1 Экологиза...
Подробнее...


Взаємозв’язок біосфери та агросфери як її складової
Зміст Біосфера та ноосфера Роль В.І. Вернадського у вивченні біосфери та ноосфери Агросфера як складова біосфери Екологічна ситуація в агросфері України Світові традиції землеробства Біосфера та ноос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Ведение сельского хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения
Введение Сейчас радионуклиды рассматривают в качестве важнейшего загрязняющего вещества наряду с пылью, угарным и углекислым газом, оксидами серы и азота, углеводородами. Ранее же радионуклиды рассм...
Подробнее...


Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств
Вступ. 3 Розділ 1. Коротка характеристика впливу важких металів на біологічні об’єкти 4 1.1. Поняття важких металів. 4 1.2. Токсикологічна характеристика деяких важких металів. 5 1.2.1. Залізо. 6 1.2...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Борьба с экологическими загрязнениями
Акустический шум — это распространяемые в воздухе беспорядочные звуковые колебания различной физической природы. В отличие от вибраций они характеризуются высокими частотами колебаний (20 Гц — 20 кГц ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Болота та необхідність їх збереження
Зміст Вступ 1. Аналітичний огляд літератури 1.1 Походження та поширення боліт 1.2 Типи боліт і болотних мікроландшафтів 1.3 Водний режим боліт 1.4 Ґрунти 2. Болота 2.1 Характеристика основних видів бо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Воздействие человека на биосферу
При современном состоянии технической вооруженности человечества, уровне развития производственных отношений и производительных сил в мировом сообществе, росте численности населения Земли, нарастающей...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Воздействие химических, физических и биологических факторов в ходе технологического процесса на окружающую среду и здоровье человека управления
Содержание Введение Определения Обозначения и сокращения 1 Оценка воздействия на окружающую среду 1.1 Общие данные о предприятии 2 Комплексное воздействие предприятия на окружающую среду 2.1 Оценка...
Подробнее...


Воздействие природных и социально-экологических факторов на человека
План Введение 1. Комплексное воздействие факторов среды на организм 2. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека 3. Влияние социально-экологических факторов на здоров...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Воздействие на экологию производственной деятельности лечебно–оздоровительного комплекса "Радуга"
Содержание Введение 1. Вещества, загрязняющие атмосферу и их состав в выбросах 1.1 Основные загрязнители атмосферы 1.2 Платежи за загрязнение окружающей среды 2. Методы расчетов выбросов загрязняющих ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Влияние радионуклидов на рыб
ВВЕДЕНИЕ Развитие атомной энергетики, с одной стороны, и растущая опасность расширяющегося воздействия человека на биосферу, которое приняло в настоящее время глобальные размеры, с другой — обусл...
Подробнее...


Влияние производительных сил на окружающую среду
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Понятие производительных сил общества и их эффективное размещение 2. Влияние производительных сил на окружающую среду 3. Государственный контроль за размещением производственных...
Подробнее...


Влияние пищевых производств на экологию
1. Общая характеристика пищевых производств В настоящее время емкость рынка продуктов питания оценивается в 2,5 млрд. долларов США и составляет около 1% рынка региона, включающего такие государства, к...
Подробнее...


Влияние осмия и его соединений на здоровье человека
Содержание 1. Современное понимание экологии и роли в ней человека 2. Геохимическая характеристика осмия в различных природных средах 3. Производства по добыче данного элемента, получении полезной про...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Влияние объектов топливно-энергетического комплекса на окружающую среду
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1. Классификация загрязняющих веществ и экологические нормативы 2. Характеристика наиболее опасных загрязняющих веществ 3. Загрязнение атмосферы 4. Загрязнение воды 5. Загрязнен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Влияние на окружающую среду агрофирмы "Сосновоборская"
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1.Общая характеристика агрофирмы «Сосновоборская» ГЛАВА 2. Органические удобрения 2.1 Хранение навоза ГЛАВА 3.Общая характеристика загрязняющих веществ предприятия 3.1 Водопо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Влияние крупного промышленного центра на окружающую среду
Содержание Введение 1. Город Уфа, как объект природопользования 1.1 Геологическое строение города Уфа 1.2 Климат республики Башкортостан 1.3 История развития промышленности горо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Влияние загрязнений окружающей среды на рентабельность предприятия
Характеристика основных загрязнителей окружающей среды В Республике Беларусь особое внимание отводится изучению эколого-экономических проблем и путей их решения. Среди этих проблем - охрана и обеспече...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Влияние городской среды на здоровье населения
Содержание Городская среда – что это такое…………………………………………….3 Состояние природы в городах – миллионерах……………………………..6 Актуальность экологических проблем в мире……………………………..9 Экологическая ситуация...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Загрязнение окружающей среды
Содержание Введение 1. Нормирование качества окружающей среды. 2. Проектная часть 2.1 Расчет загрязнения атмосферы от организованного высокого источника выбросов (плавильный агрегат литейного произво...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Загрязнение окружающей среды
План: 1.Введение с. 1 – 2 . 2.Охрана природы в России с. 2 – 4 . 3.Промышленные выбросы в атмосферу, загрязнение рек (пресной воды) с. 4 – 5 . 4.Химическое загрязнение с. 6. 5.Радиация, профилактика ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Загрязнение окружающей природной среды
Оглавление Введение. 2 1. Природная среда и ее загрязнение. 4 1.1 Загрязнение атмосферы.. 5 1.2 Загрязнение воды. 8 2. Экологический кризис и его последствия. 11 2.1 Факторы, источники и последствия э...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Загрязнение гидросферы, методы ее защиты
Введение. 1.Загрязнение вод. 1.1.Загрязнение внутренних водоёмов. 1.2.Загрязнение поверхнос...
Подробнее...

Страницы: 152 53 54 55 5669 |
  Cодержание / Экология и защита окружающей среды

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!