Все разделы / Социология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Социология свободного времени
I. Структура и классификация свободного времени В системе социологического знания существуют понятия необходимого и свободного времени. Необходимое время определяет границы пространства внешн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Социология семьи как наука. Концептуальные подходы к исследованию семьи
Социология семьи - часть общей социологии, отраслевая социологическая дисциплина, теория "среднего уровня", рассматривающая семью как личную сферу жизнедеятельности согласованно действующей группы люд...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Социология современных сообществ
Структуры социального взаимодействия, возникающие с использованием новых информационно-коммуникативных технологий, являются предметом изучения уже достаточно длительное время – со второй половины 80-х...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Социология управления и социология государственной службы: общее и различное
Содержание Введение 1. Объект, предмет и задачи социологии управления 2. Социология государственной службы Заключение Список литературы Введение Управление — непременное, внутренне присущее свойство ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Социология управления. Социология организаций
Введение 1. Социология организаций и ее место в современной социологии 2. Социальное управление как объект научного изучения 3. Управленческий персонал и особенности его подготовки за рубежом Заключен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Социология Э. Дюркгейма. Концепция социологизма
Оглавление Введение 1. Метод Э. Дюркгейма 1.1 Концепция социального факта 1.2 Социальные факты и структурный функционализм Э. Дюркгейма 1.3 Особенности "социологизма" Дюркгейма 1.4 Основное содержание...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальна підтримка безробітної молоді
Вступ Розділ І. Теоретичні засади та нормативно-правові аспекти безробіття як соціального явища 1.1 Сутність поняття «безробіття». Види та форми 1.2 Нормативно-правова база регламентації роботи з безр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціалізація індивіда. Девіантне поводження
Феномен Мауглі, тобто дитини, яка в силу різних обставин опинилася серед звірів і стала особистістю поза контактами з людьми, зобов'язаний своєю появою лише фантазії Р. Кіплінга. Реальні випадки (а їх...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
Вступ. 2 1. Теоретичні засади соціальної політики. 3 1.1 Сутність та структура соціальної політики. 3 1.2 Основні цілі, напрями та пріоритети соціальної політики. 5 1.3 Основні завдання та показники с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальна робота з військовослужбовцями
o Програма по наданню соціально-психологічної допомоги. o Розв'язання найбільш актуальних проблем особистісного та емоційного характеру. o Форми соціальної роботи: o Соціально-психологічний тренін...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальна робота з людьми похилого віку
ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................... 3 РОЗДІЛ I ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ …………………………..………………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальне страхування по тимчасовій втрати працездатності
1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності………5 2. Порядок призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності……………………………………………………………….……8 3. Правове регулювання…...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби
Важливе місце у соціальній струкрурі суспільства серед інших соціальних спільностей займає молодь. Для з'ясування сутності молоді, а також для для вироблення єдиного підходу до встановлення вікових ме...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальний патронаж з дітьми, що мають особливі потреби
Вступ Проблеми сім'ї що має дитину з особливими потребами, можуть виникати і загострюватися на різних етапах життя. Відомо, що навіть самі дбайливі і оптимістично настроєні батьки, виховуючи таку дити...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальні групи. Види соціальних груп
Зміст 1. Поняття соціальних груп. Квазігрупи 2. Види соціальних груп 2.1. Види соціальних груп за приналежністю до них індивідів 2.2. Види соціальних груп за характером взаємозв’язків між членами Висн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства
План. 1. Суть соціальних інститутів. 2. Економіка, політика і сім’я як соціальні інститути. а) економіка б) політика в) сім'я 3. Зміст поняття “соціальна організація”. 4. Типи соціальних організацій. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція
План: 1. Історія алкоголю ...................................................................................................3 2. Алкоголізм не звичка, а хвороба..........................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога
Співставляючи різноманітні підходи до вивчення професійної діяльності соціального педагога, можна впділити психологічні критерії професійної придатності соціального педагога, тобто ймовірнісні характе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
Вступ Розділ 1. Характеристика схильності до алкоголізму як соціально педагогічного явища 1.1. Причини виникнення у підлітків та молодих людей схильності до алкоголізму 1.2. Основні ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Женщины в истории науки
Содержание Введение 1. Взгляд в прошлое: проблемы и достижения женщин в науке 2. Дискриминация женщин в научной среде 3. Эмансипация женщин в науке Заключение Список литературы Введение Наука – сф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Женщины и предпринимательство
Введение. 1.Современная гендерная политика поддерживает женщин – предпринимателей. 2. Влияние женщин – предпринимателей на экономику и малый бизнес страны. Заключение. Литература. Введение. Если б...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Жестокое обращение с детьми
Введение 1. Дети и молодежь, находящиеся под угрозой 2. Насилие в отношении детей 3. Профилактика жестокого обращения с детьми 4. Предупреждение жесткого обращения с детьми Заключение Список литератур...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Жизненные ценности одиноких матерей
В России в последние десятилетия число детей, рожденных вне брака, выросло почти в три раза по сравнению с началом 1970‑х гг. Внебрачную рождаемость нельзя считать чисто российским феноменом под...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Жизнь и вклад в социологию Эмиля Дюркгейма
Содержание Введение………………………………………………….....................…………..2 1. Жизненный путь ученого…………………………………................................3 2. Солидарность: проблема интеграции индивида и общества……………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Забота о ближнем. Пути и формы развития
Введение. 3 1. Человек – социальное существо. Необходимость заботы о ближнем как условие выживания. 4 2. Благотворительность как форма заботы о ближнем. 7 3. Выделение заботы о ближнем в сферу професс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

З. Фрейд о структуре личности
З. Фрейд о структуре личности В начале XX столетия одной из ведущих идейных, теоретических и методологических основ западной социологии, и в особенности ее психологического направления, стал комплекс ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Зависимость поведенческой культуры подростков от уровня информированности по проблеме СПИДА
ВВЕДЕНИЕ. 4 ГЛАВА I. Теоретико-методологические основы исследования поведенческой культуры подростков.. 10 1.1. Понятие поведенческой культуры.. 10 1.2. Нормы и ценности как средства социальной регуля...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Законодательно-правовые аспекты социальной работы на примере пенсионного обеспечения
Содержание Введение Глава 1 История развития пенсионного обеспечения и его сущность как основы социальной политики Российской Федерации 1.1 История становления пенсионного регулирования 1.2 Пенсионное...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Закономерности функционирования преступности
Введение Усиление криминогенности и криминационализации все более широкого спектра разноотраслевых общественных отношений в России требует обратить внимание научного сообщества на целый ряд проблем фу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Западно-европейская социологическая мысль
Введение 1. Основные направления европейской социологии ХIХ вв. 2. Парадигмы современной западной социологии 3. Развитие американской социологии. Ее основные черты и направления Заключение Список лите...
Подробнее...

Страницы: 140 41 42 43 4471 |
  Cодержание / Социология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!