Все разделы / Социология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Групові норми та конфлікти
Групові конфлікти менш поширені в соціальній практиці, ніж міжособистісні, але вони завжди більш масштабніші і тяжкі своїми наслідками. Небезпека таких конфліктів полягає в тому, що вони часто виникаю...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

«Маркетинг та соціологія»
Маркетинг розглядає і вивчає не тільки індивідуального споживача, але і групи, в які він входить, наприклад сім'ї, соціальні класи і суспільство, беручи до уваги статус, стиль життя. Маркетинг розгляд...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (34 руб.)

Шпаргалки по социологии
Шпаргалки по дисциплине "Социология" (35 вопросов) Вопросы: 1. Социология в системе социогуманитарных наук. Основные социологические понятия. 2 Структура и функции социологии. Теория - эмпирика. Соци...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Важнейшие права личности и проблемы их реализации в современном мире
Московский гуманитарно-экономический институт КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА По предмету: Политология. На тему: Важнейшие права личности и проблемы их реализации в современном мире. Вариант №15 Выполнил: студент ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Безработица как экономическая категория, ее теоретическое обоснование
Введение 1. Формы безработицы и их специфика. 6 2. Теоретичес...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Безработица как социально-экономическое явление
ПЛАН РАБОТЫ 1.Теоретические основы анализа исследования рынка труда........... 3 1.1 Трудовые ресурсы и их классификация................................. 3 1.2 Рынок труда: механизм действия, спрос ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Безработица в рыночной экономике
Понятие безработицы и причины ее образования ………………………… 4 Показатели безработицы ………………………………………………………. 9 Типы безработицы ……………………………………………………………. 10 Социально-экономические последствия б...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (350 руб.)

Природа зависти
Содержание Введение…………………………………………………………………....3 1. Феноменология зависти в древней Греции по А. Ю. Согомонову…..4 2. «Золотое правило» зависти……………………………………………..8 Заключение………………………………………………………………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (11 руб.)

Анализ динамики рождаемости в Российской Федерации
СОДЕРЖАНИЕ: Введение.................................................................................................. 2 1. Уровень рождаемости в России......................................... 3 2. Р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Анализ статистических показателей работы Государственного учреждения здравоохранения "Областной противотуберкулезный диспансер № 8"
СОДЕРЖАНИЕ 1. Краткая характеристика Государственного учреждения здравоохранения "Областной противотуберкулёзный диспансер №8" 2. Характеристика и организация работы отделения (кабинета) медицинской с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (50 руб.)

Соціологія споживання
1. Споживач і його вподобання. Основні аксіоми споживання. Об'єктом дослідження економічної соціології є не процес технологічного (виробничого) споживання, а споживання конфіденційності осіб, у якому ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Історія становлення і розвитку контент-аналізу
Контент-аналіз — метод досліджень текстів іншої подібної інформації, систематична процедура, метою якої є об'єктивний аналіз змісту будь-якого тексту. Винахідниками та лідерами контент-аналізу небезпі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (50 руб.)

Соціологія науково-технічного прогресу
Під технікою розуміють сукупність прийомів, способів і практичних навичок, що використовує людина (в інтересах оптимального задоволення насущних потреб) для оволодіння ресурсами природи; техніка стано...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Квотна вибірка
Квотна вибірка формується в декількох варіантах. Спочатку створюється модель вибірки на основі багатьох показників як певних пропорцій, які відповідають основним характеристикам генеральної сукупності...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (50 руб.)

Соціологічний аналіз господарських ідеологій
Поняття, основні риси та рівні господарської ідеології. Поняття "ідеологія" в багатьох людей викликає негативну реакцію, тому що нерідко асоціюється зі спробою пропагандистської обробки народних мас, ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (50 руб.)

Демографічна ситуація в Україні
Демографічна ситуація, яка склалася на даний момент в Україні, обгрунтовано викликає занепокоєння як владних структур, так і широких верств суспільства. Скорочення чисельності населення, зниження трив...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (50 руб.)

Психометричні основи психодіагностики
План. 1. Переваги і недоліки тестів. 2. Використання тестів. 3. Психометричні властивості тестів. 4. Види тестових завдань. 5. Методичне забезпечення тестування. 6. Рекомендації зі складання комплексу...
Подробнее...


Право в системе социальных регуляторов
Содержание Введение…………………………………………………………………………………...3 1. Общая характеристика социального регулирования………………………………...7 1.1. Понятие, функции и виды социальных норм……………………………………7 1.2. Правовое ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Ответы по зачету по социологии
Контрольные вопросы по дисциплине «Социология» Социология как наука, ее предмет, структура и функции. Теоретические и социальные предпосылки и источники формирования социологии как науки. Этапы и особ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (30 руб.)

Социальный приют для детей и подростков Надежда
Забота о здоровье детей, будущего поколения - святая обязанность каждого государства. Педиатры и врачи других специальностей, работающие с детьми, делают все возможное, чтобы не снизить качество медиц...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Группа сверстников как институт социализации
Люди не обладают от рождения всеми необходимыми навыками для жизни в обществе, они приобретают их на протяжении жизненного пути. Эти знания и навыки индивид получает в процессе общения с другими, что ...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Дедовщина как социально-психологическое явление
Вступление. В своей курсовой работе я решила рассмотреть такое распространенное в нашей российской действительности явление как «дедовщина». Эта проблема очень актуальна на сегодняшний день не только ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Дети из неблагополучных семей
Мы привыкли рассматривать семью как очаг мира и любви, где человека окружают самые близкие и дорогие люди. Однако при более пристальном рассмотрении оказывается, что это не так. Семья все чаще напомин...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особенности социализации подростков в различных типах семей
ОГЛАВЛЕНИЕ Введение …………………………………………………………..3 Глава 1. Теоретические аспекты изучения процесса социализации 1.1 Социализация и развитие личности ……………………….…7 1.2 Феномены, механизмы, направления социа...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (60 руб.)

Образ успеха и жизненные стратегии молодежи
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 1 КОМПОНЕНТЫ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 6 2 ДВА ОБРАЗА ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА: УСПЕХ-РЕЗУЛЬТАТ И УСПЕХ – ПРОЦЕСС 8 3 ОСНОВНЫЕ ПРИТЯЗАНИЯ МОЛОДЕЖИ 13 3.1 Семья 13 3.2 Обр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (60 руб.)

Индивидуальные особенности личности и их влияние на стиль делового общения
СОДЕРЖАНИЕ Введение ………………………………………………………………………... 3 1 Личность ………………………………………………………………………..4 1.1 Понятия личность, человек, индивид, индивидуальность и их соотношение ……………….…………………………………………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) обучения абитуриентами
I. Методологическая часть. 1.1. Обоснование проблемы исследования. Многообразие форм и типов обучения приводит к сильной дифференциации навыков и знаний выпускников различных учебных заведений одного ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Социальная политика и социальная справедливость
Социальная политика - политика регулирования социальной сферы, направленная на достижение благосостояния в обществе. Социальная сфера общественных отношений включает в себя формы регулирования трудовы...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Зарождение социологии в России и формирование различных направлений
Введение Впервые термин «социология» был введен французским социологом Контом в середине XIXв. и означал «обществоведение». На протяжении века предмет социологии менялся. С одной стороны он уточнялся,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Неравный брак
Согласно последним исследованиям (1996 года) малайзийского антрополога Сюзан Мулайо, мужчины и женщины эволюционировали отдельно. Женщины произошли от очень добрых и спокойных макак резусов, а мужчины...
Подробнее...

Страницы: 167 68 69 70 71 |
  Cодержание / Социология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!