Все разделы / Социология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Держава в системі соціального партнерства
Зміст Вступ 1. Місце держави у соціальному партнерстві 2. Роль держави в системі соціального партнерства 3. Держава і консенсус в партнерських відносинах 4. Держава як виразник загальної волі народу 5...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державна молодіжна політика
Зміст Вступ 1. Сутність і принципи державної молодіжної політики 2. Цілі і завдання організації і здійснення заходів щодо роботи з дітьми та молоддю 3. Пріоритетні напрями організації заходів щодо роб...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Діяльність соціальних служб по захисту безробітних
Вступ Однією з найсерйозніших проблем, породжених в процесі реформування російської економіки, є банкрутство підприємств, ускладнення соціально-трудових відносин (особливо у зв'язку з проведеною прива...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Доцільність проведення чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012"
Анкетування. Питання, що підлягали вивченню: ü Популярність футболу серед студентів. ü Визначення хто, на думку студентів, повинен бути основним інвестором «Євро 2012». ü Ставлення с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Зміни в системі цінності росіян. Соціальні спільності
Зміст Вступ 1. Зміни в системі цінностей росіян 2. Соціальні спільності Висновок Список використаної літератури Вступ Системі "людина - індивід - особистість - індивідуальність" в набагато більшою мі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Исследование фандрайзинга организаций сферы культуры
Содержание Введение 1. Функции и задачи фандрайзинга в условиях некоммерческой организации 1.1 Сфера культуры как составная часть некоммерческого сектора 1.2 Необходимость фандрайзинга в социально-кул...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Концепція Р. Мертона - явні та латентні функції соціальних інститутів
Зміст Вступ 1. Інституційна структура 2. Сутність соціальних інститутів 3. Функції соціальних інститутів 3.1 Явні функції соціальних інститутів 3.2 Латентні функції соціальних інститутів Висновок Спис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ политической ситуации по реформе системы образования в РФ
Уже несколько лет в России действует новая экзаменационная система. Основная цель реформы - повысить эффективность системы образования. Под эффективностью понимается показатель соотношения экономическ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ проблемы молодежного алкоголизма и выявление путей ее решения
Сегодня Россия находится на пути становления гражданского, социально развитого общества. Согласно Конституции РФ, Россия - это социальное государство, и в России высшей ценностью провозглашается чел...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ проблемы молодежного алкоголизма и выявление путей ее решения
Сегодня Россия находится на пути становления гражданского, социально развитого общества. Согласно Конституции РФ, Россия - это социальное государство, и в России высшей ценностью провозглашается чел...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ сущности приемной семьи как формы жизнеустройства граждан пожилого возраста
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава I. Приемная семья для пожилого человека как предмет теоретических разработок 1.1 Пожилой человек как объект социальной работы 1.2 Приемная семья, ее особенности для пожилого ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ теоретических основ применения IТ-технологий в профессиональной реабилитации инвалидов и разработка путей их совершенствования
СОДЕРЖАНИЕ профессиональная реабилитация инвалид ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 1.1 Понятие и сущность профессиональной реабилитации инвалидов 1.2 Роль информационных те...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Духовно-моральне обличчя соціального працівника
Зміст 1. Духовно-моральне обличчя людини, що працює в соціальній сфері 2. Гуманістична сутність соціальної роботи 3. Основоположна роль моралі в соціальній роботі Бібліографічний список 1. Духовно-мо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Медико-демографическая ситуация в Воронежской области
Содержание Введение Глава 1. Социально-экономическое положение Воронежской области 1.1 Общая характеристика субъекта РФ 1.2 Социально-экономическое развитие Воронежской области Глава 2. Особенности ме...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Дистанційна освіта очима потенційних споживачів
Програма соціологічного дослідження Обґрунтування актуальності теми даного соціологічного дослідження. Сучасні тенденції в освіті вимагають великої гнучкості та динамічності в організації навчального ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Система соціального управління, його функції і методи
Соціальне управління є одним з основних видів управління, що полягає: в забезпе­ченні реалізації потреб розвитку суспіль­ства і його підсистем; формуванні крите­ріїв і показників соціального розвитку ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання
Роль соціології в суспільстві визначається її предметом, а реалізується функціями. Головною з функцій є теоретико-пізнавальна, яка полягає в тім, що соціоло­гія разом з іншими науками бере активну уча...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Релігія як соціокультурний інститут, його функції
Однобічність у тлумаченні релігії мож­на подолати, розглядаючи її як соціаль­ний інститут, розкриваючи її зміст че­рез виконувані нею функції в суспі­льстві. Релігія як соціальний інститут є сис­темою...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Типи сімей, особливості соціальної роботи з різними типами сімей
Типи сімей, особливості соціальної роботи з різними типами сімей ПЛАН Реферат на тему: 1 ПЛАН 2 Вступ 3 1. Типи сімей 4 2. Особливості соціальної роботи з різними типами сімей 7 Висновок 14 Список вик...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Соціологія наука про суспільство
План Уміння мислити соціально – ознаки зрілості громадян, спільної, суспільства. Предмие6т та об’єкт соціологічної науки. Закони і категорії соціології. Місце соціології в системі суспільствознавства,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Соціальне програмування та прогнозування в управлінні
Управління соціальним розвитком орга­нізації має ґрунтуватися на соціальному проектуванні, нормуванні, соціальному прогнозуванні, моделюванні, програму­ванні. Отже, основним документом має бути не пла...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сучасний період розвитку соціології праці
США. В 1892 р. відкрита перша в світі кафедра соціології в Чиказькому університеті. В 1901 р. курс соціології викладався в 169 університетах та коледжах, а наприкінці 80-х рр. – майже в 250. Університ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особенности современного этапа формирования этико-аксиологических оснований социальной работы
Введение 1 Научная парадигма новой реальности и проблемы социальной работы 2 Актуальные направления исследования практики социальной работы в современном российском обществе 3 Теория и практика социал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Добро и зло в теории и практике социальной работы
Введение…………………………………………………………..3 Глава 1. Добро и зло в теории социальной работы 1.1. Гуманистическая сущность социальной работы……………………………………………………………… .6 1.2. Институциональные предпосылки этически...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Макдоналидизация в России теория и практика
Оглавление Тезисы 4 Введение 4 Основные положения теории Макдональдизации Ритцера 5 Методология 9 Опыт включённого наблюдения в МакДоналдс 10 Описание Блин! Доналд’s по результатам исследования 17 Выв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розуміння міжетнічного конфлікту
Міжетнічні конфлікти (нерідко їх називають просто етнічними) сталі розповсюдженим явищем у сучасному світі. По даним Стокгольмського міжнародного інституту по дослідженню проблем миру в Осло, дві трет...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль женских общественных организаций в решении социальных проблем в Российской Федерации (на примере Алтайского края)
Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы анализа женских общественных организаций в Российской Федерации. 1.1. Женские общественные организации в Российской Федерации: основные понятия, конце...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль женщин в современном российском обществе
Введение В настоящее время, рассматривая особенности взаимоотношений мужчин и женщин, необходимо соблюдать определенные жесткие правила. Первое и наиглавнейшее – строго следовать принципу равенства му...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение массовой коммуникации в социальных изменениях
Введение Глава 1. Понятия, функции и механизмы массовой коммуникации 1.1 Массовая коммуникация как форма опосредованного общения 1.2 Информационно–психологические войны Глава 2. Основные нап...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение субсидии на оплату жилищно-коммунальных
Глава 1. Программа жилищных субсидий как целевая государственная программа по преодолению уравнительного подхода к социальной защите населения §1.1. Программа жилищных субсидий как составная часть ...
Подробнее...

Страницы: 115 16 17 18 1972 |
  Cодержание / Социология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!