Все разделы / Социология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Концепція Р. Мертона - явні та латентні функції соціальних інститутів
Зміст Вступ 1. Інституційна структура 2. Сутність соціальних інститутів 3. Функції соціальних інститутів 3.1 Явні функції соціальних інститутів 3.2 Латентні функції соціальних інститутів Висновок Спис...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ политической ситуации по реформе системы образования в РФ
Уже несколько лет в России действует новая экзаменационная система. Основная цель реформы - повысить эффективность системы образования. Под эффективностью понимается показатель соотношения экономическ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ проблемы молодежного алкоголизма и выявление путей ее решения
Сегодня Россия находится на пути становления гражданского, социально развитого общества. Согласно Конституции РФ, Россия - это социальное государство, и в России высшей ценностью провозглашается чел...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ проблемы молодежного алкоголизма и выявление путей ее решения
Сегодня Россия находится на пути становления гражданского, социально развитого общества. Согласно Конституции РФ, Россия - это социальное государство, и в России высшей ценностью провозглашается чел...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ сущности приемной семьи как формы жизнеустройства граждан пожилого возраста
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава I. Приемная семья для пожилого человека как предмет теоретических разработок 1.1 Пожилой человек как объект социальной работы 1.2 Приемная семья, ее особенности для пожилого ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ теоретических основ применения IТ-технологий в профессиональной реабилитации инвалидов и разработка путей их совершенствования
СОДЕРЖАНИЕ профессиональная реабилитация инвалид ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 1.1 Понятие и сущность профессиональной реабилитации инвалидов 1.2 Роль информационных те...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Духовно-моральне обличчя соціального працівника
Зміст 1. Духовно-моральне обличчя людини, що працює в соціальній сфері 2. Гуманістична сутність соціальної роботи 3. Основоположна роль моралі в соціальній роботі Бібліографічний список 1. Духовно-мо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Медико-демографическая ситуация в Воронежской области
Содержание Введение Глава 1. Социально-экономическое положение Воронежской области 1.1 Общая характеристика субъекта РФ 1.2 Социально-экономическое развитие Воронежской области Глава 2. Особенности ме...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Дистанційна освіта очима потенційних споживачів
Програма соціологічного дослідження Обґрунтування актуальності теми даного соціологічного дослідження. Сучасні тенденції в освіті вимагають великої гнучкості та динамічності в організації навчального ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Система соціального управління, його функції і методи
Соціальне управління є одним з основних видів управління, що полягає: в забезпе­ченні реалізації потреб розвитку суспіль­ства і його підсистем; формуванні крите­ріїв і показників соціального розвитку ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль соціології в суспільстві, її функції та завдання
Роль соціології в суспільстві визначається її предметом, а реалізується функціями. Головною з функцій є теоретико-пізнавальна, яка полягає в тім, що соціоло­гія разом з іншими науками бере активну уча...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Релігія як соціокультурний інститут, його функції
Однобічність у тлумаченні релігії мож­на подолати, розглядаючи її як соціаль­ний інститут, розкриваючи її зміст че­рез виконувані нею функції в суспі­льстві. Релігія як соціальний інститут є сис­темою...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Типи сімей, особливості соціальної роботи з різними типами сімей
Типи сімей, особливості соціальної роботи з різними типами сімей ПЛАН Реферат на тему: 1 ПЛАН 2 Вступ 3 1. Типи сімей 4 2. Особливості соціальної роботи з різними типами сімей 7 Висновок 14 Список вик...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Соціологія наука про суспільство
План Уміння мислити соціально – ознаки зрілості громадян, спільної, суспільства. Предмие6т та об’єкт соціологічної науки. Закони і категорії соціології. Місце соціології в системі суспільствознавства,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Соціальне програмування та прогнозування в управлінні
Управління соціальним розвитком орга­нізації має ґрунтуватися на соціальному проектуванні, нормуванні, соціальному прогнозуванні, моделюванні, програму­ванні. Отже, основним документом має бути не пла...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сучасний період розвитку соціології праці
США. В 1892 р. відкрита перша в світі кафедра соціології в Чиказькому університеті. В 1901 р. курс соціології викладався в 169 університетах та коледжах, а наприкінці 80-х рр. – майже в 250. Університ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Особенности современного этапа формирования этико-аксиологических оснований социальной работы
Введение 1 Научная парадигма новой реальности и проблемы социальной работы 2 Актуальные направления исследования практики социальной работы в современном российском обществе 3 Теория и практика социал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Добро и зло в теории и практике социальной работы
Введение…………………………………………………………..3 Глава 1. Добро и зло в теории социальной работы 1.1. Гуманистическая сущность социальной работы……………………………………………………………… .6 1.2. Институциональные предпосылки этически...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Макдоналидизация в России теория и практика
Оглавление Тезисы 4 Введение 4 Основные положения теории Макдональдизации Ритцера 5 Методология 9 Опыт включённого наблюдения в МакДоналдс 10 Описание Блин! Доналд’s по результатам исследования 17 Выв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розуміння міжетнічного конфлікту
Міжетнічні конфлікти (нерідко їх називають просто етнічними) сталі розповсюдженим явищем у сучасному світі. По даним Стокгольмського міжнародного інституту по дослідженню проблем миру в Осло, дві трет...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль женских общественных организаций в решении социальных проблем в Российской Федерации (на примере Алтайского края)
Содержание Введение Глава 1. Теоретические основы анализа женских общественных организаций в Российской Федерации. 1.1. Женские общественные организации в Российской Федерации: основные понятия, конце...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль женщин в современном российском обществе
Введение В настоящее время, рассматривая особенности взаимоотношений мужчин и женщин, необходимо соблюдать определенные жесткие правила. Первое и наиглавнейшее – строго следовать принципу равенства му...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение массовой коммуникации в социальных изменениях
Введение Глава 1. Понятия, функции и механизмы массовой коммуникации 1.1 Массовая коммуникация как форма опосредованного общения 1.2 Информационно–психологические войны Глава 2. Основные нап...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение субсидии на оплату жилищно-коммунальных
Глава 1. Программа жилищных субсидий как целевая государственная программа по преодолению уравнительного подхода к социальной защите населения §1.1. Программа жилищных субсидий как составная часть ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль политической системы в развитии общества
План Введение 1. Содержание и структура понятия «политическая система» 2. Влияние социума на конструирование политической системы 3. Функции политической системы в жизни общества. 4. Необходимость лег...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Реклама и свобода потребительского выбора
В современной социологической науке проблема потребления вышла на передний план, потеснив традиционную для социологии заинтересованность процессами производства. Особенно актуальна она в западной соци...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Реклама как носитель социальных ценностей
Содержание Введение Визуализация в рекламе: специфика применения фотографии Реклама как транслятор общественных ценностей Роль PR и социальной рекламы в современной России Особенности PR-технологий пе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Реклама как вид социальной коммуникаций
Введение 1. Теоретические основы социальной коммуникации 1.1. Понятие и суть социальной коммуникации 1.2. Базовые составляющие и виды социальной коммуникации 2. Реклама как элемент социальной массовой...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Религия и социокультурные трансформации
ВВЕДЕНИЕ Глава 1 РЕЛИГИЯ КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 1.1 Понятие религии 1.2 Религиозный комплекс и его компоненты Глава 2 РЕЛИГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2.1...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Ресоциализация и социальная адаптация некоторых категорий населения
Содержание Введение Исследование форм социальной стигматизации молодых людей с ограниченными возможностями Кризис середины жизни личности в контексте семейных отношений Опыт переживания одиночества по...
Подробнее...

Страницы: 116 17 18 19 2072 |
  Cодержание / Социология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!