Все разделы / Социология

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціалізація індивіда. Девіантне поводження
Феномен Мауглі, тобто дитини, яка в силу різних обставин опинилася серед звірів і стала особистістю поза контактами з людьми, зобов'язаний своєю появою лише фантазії Р. Кіплінга. Реальні випадки (а їх...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
Вступ. 2 1. Теоретичні засади соціальної політики. 3 1.1 Сутність та структура соціальної політики. 3 1.2 Основні цілі, напрями та пріоритети соціальної політики. 5 1.3 Основні завдання та показники с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальна робота з військовослужбовцями
o Програма по наданню соціально-психологічної допомоги. o Розв'язання найбільш актуальних проблем особистісного та емоційного характеру. o Форми соціальної роботи: o Соціально-психологічний тренін...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальна робота з людьми похилого віку
ЗМІСТ ВСТУП........................................................................................................... 3 РОЗДІЛ I ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ …………………………..………………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальне страхування по тимчасовій втрати працездатності
1. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності………5 2. Порядок призначення допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності……………………………………………………………….……8 3. Правове регулювання…...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби
Важливе місце у соціальній струкрурі суспільства серед інших соціальних спільностей займає молодь. Для з'ясування сутності молоді, а також для для вироблення єдиного підходу до встановлення вікових ме...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальний патронаж з дітьми, що мають особливі потреби
Вступ Проблеми сім'ї що має дитину з особливими потребами, можуть виникати і загострюватися на різних етапах життя. Відомо, що навіть самі дбайливі і оптимістично настроєні батьки, виховуючи таку дити...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальні групи. Види соціальних груп
Зміст 1. Поняття соціальних груп. Квазігрупи 2. Види соціальних груп 2.1. Види соціальних груп за приналежністю до них індивідів 2.2. Види соціальних груп за характером взаємозв’язків між членами Висн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальні інститути, соціальні організації, їх роль у житті суспільства
План. 1. Суть соціальних інститутів. 2. Економіка, політика і сім’я як соціальні інститути. а) економіка б) політика в) сім'я 3. Зміст поняття “соціальна організація”. 4. Типи соціальних організацій. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння, проституція
План: 1. Історія алкоголю ...................................................................................................3 2. Алкоголізм не звичка, а хвороба..........................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога
Співставляючи різноманітні підходи до вивчення професійної діяльності соціального педагога, можна впділити психологічні критерії професійної придатності соціального педагога, тобто ймовірнісні характе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму
Вступ Розділ 1. Характеристика схильності до алкоголізму як соціально педагогічного явища 1.1. Причини виникнення у підлітків та молодих людей схильності до алкоголізму 1.2. Основні ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Женщины в истории науки
Содержание Введение 1. Взгляд в прошлое: проблемы и достижения женщин в науке 2. Дискриминация женщин в научной среде 3. Эмансипация женщин в науке Заключение Список литературы Введение Наука – сф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Женщины и предпринимательство
Введение. 1.Современная гендерная политика поддерживает женщин – предпринимателей. 2. Влияние женщин – предпринимателей на экономику и малый бизнес страны. Заключение. Литература. Введение. Если б...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Жестокое обращение с детьми
Введение 1. Дети и молодежь, находящиеся под угрозой 2. Насилие в отношении детей 3. Профилактика жестокого обращения с детьми 4. Предупреждение жесткого обращения с детьми Заключение Список литератур...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Жизненные ценности одиноких матерей
В России в последние десятилетия число детей, рожденных вне брака, выросло почти в три раза по сравнению с началом 1970‑х гг. Внебрачную рождаемость нельзя считать чисто российским феноменом под...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Жизнь и вклад в социологию Эмиля Дюркгейма
Содержание Введение………………………………………………….....................…………..2 1. Жизненный путь ученого…………………………………................................3 2. Солидарность: проблема интеграции индивида и общества……………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Забота о ближнем. Пути и формы развития
Введение. 3 1. Человек – социальное существо. Необходимость заботы о ближнем как условие выживания. 4 2. Благотворительность как форма заботы о ближнем. 7 3. Выделение заботы о ближнем в сферу професс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

З. Фрейд о структуре личности
З. Фрейд о структуре личности В начале XX столетия одной из ведущих идейных, теоретических и методологических основ западной социологии, и в особенности ее психологического направления, стал комплекс ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Зависимость поведенческой культуры подростков от уровня информированности по проблеме СПИДА
ВВЕДЕНИЕ. 4 ГЛАВА I. Теоретико-методологические основы исследования поведенческой культуры подростков.. 10 1.1. Понятие поведенческой культуры.. 10 1.2. Нормы и ценности как средства социальной регуля...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Законодательно-правовые аспекты социальной работы на примере пенсионного обеспечения
Содержание Введение Глава 1 История развития пенсионного обеспечения и его сущность как основы социальной политики Российской Федерации 1.1 История становления пенсионного регулирования 1.2 Пенсионное...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Закономерности функционирования преступности
Введение Усиление криминогенности и криминационализации все более широкого спектра разноотраслевых общественных отношений в России требует обратить внимание научного сообщества на целый ряд проблем фу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Западно-европейская социологическая мысль
Введение 1. Основные направления европейской социологии ХIХ вв. 2. Парадигмы современной западной социологии 3. Развитие американской социологии. Ее основные черты и направления Заключение Список лите...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Западноевропейская культура нового и новейшего времени
План Вступительная часть 1. Западноевропейская культура эпохи Просвещения 2. Научно-технический и культурный прогресс в XIX - начале XX в. 3. Основные тенденции в развитии литературы и искусства XIX -...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Западноевропейская модель социальной работы (Германия)
Корпоративная модель социальной работы, функционирующая в большинстве стран континентальной Западной Европы (в Германии, Австрии, Франции, Италии и других государствах), по целому ряду позиций близка ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Зарубежный опыт социальной защиты семьи и детей
ХХ в. стал веком разрушения традиционных каналов социальной помощи: общины, семьи. Связи внутри общины рвутся пол напором проходящих процессов индустриализации, урбанизации и индивидуализации обществе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Збереження національних культур в епоху глобалізації
План 1. Глобалізація – новий етап розвитку цивілізації 2. Унікальність глобалізації як еволюційного процесу 3. Прогнозовані наслідки для розвитку особистості 4. Протиріччя між традиційними й сучасними...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Основные направления семейной политики
Введение. 2 1. История развития семейной политики в России. 3 2. Цели и задачи семейной политики. 5 3. Основные направления государственной семейной политики. 7 Заключение. 12 Список использованной ли...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Перспективы демографического развития России
Содержание Введение 1. Демографическая структура и процессы. Факторы, влияющие на демографическую ситуацию 1.1 Население как объект демографии 1.2 Демографические структуры и процессы 1.3 Факторы, вли...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Положение инвалидов в Республике Саха (Якутия) за 2007 г.
Содержание Введение О положении детей-инвалидов в Республике Саха (Якутия) Занятость и трудоустройство инвалидов в РС (Я) Положение инвалидов в РС (Я) на современном этапе. Направления развития компле...
Подробнее...

Страницы: 140 41 42 43 4472 |
  Cодержание / Социология

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!