Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Процесс ценообразования на предприятии
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. ЦЕНА: ПОНЯТИЕ И РОЛЬ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.1 Ценообразующие факторы и определение целей ценовой политики предприятия 1.2 Выбор метода ценообразования 1....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Распределение заработной платы. Индекс потребительских цен
1. Цель работы Цель контрольной работы – демонстрация полученных теоретических знаний и приобретение практических навыков по экономической статистике. 2. Выполнение контрольной работы Все расчеты выпо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Расходы бюджета на культуру, искусство, средства массовой информации
ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ. 3 1. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ, ИСКУССТВО И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.. 4 1.1. Содержание расходов бюджета на культуру и искусство. 4 1.2. Порядок расчета расходо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Пути повышения конкурентоспособности продукции
Объектом исследования является продукция предприятия и показатели ее конкурентоспособности. Цель работы - провести оценку конкурентоспособности продукции на рынке на примере продукции ОАО «Беларусьре...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Пути повышения конкурентоспособности продукции Благовещенского консервного завода
Целью данной выпускной работы является повышение конкурентоспособности консервированной продукции, которую производит ООО «Торгово-финансовое товарищество» «Благовещенский консервный завод». ООО «Тор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Пути повышения обеспеченности материальными ресурсами
Содержание Введение 1. Обеспеченность предприятия материальными ресурсами 1.1 Виды запасов на предприятии 1.2 Порядок нормирования 1.3 Учет материально-производственных запасов 2. Анализ обеспеч...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Расчет коэффициента корреляции между притоком прямых иностранных инвестиций и темпами экономического роста на примере Сингапура и Перу
Введение Глава 1. Основы статистического анализа коэффициента корреляции 1.1 Понятие и сущность коэффициента корреляции 1.2 Экономика Сингапура 1.2 Экономика Перу Глава 2. Понятие и сущность коэф...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна оцінка екологічних збитків
Незважаючи на досконалість інженерних методів охорони природи та природоохоронного законодавства, підприємства не будуть їх використовувати, якщо це буде їм невигідним. Слід зауважити, що власне при...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація
ЗМІСТ Вступ. 3 1. Поняття економічної політики держави. 5 1.1 Сутність і цілі економічної політики. 5 1.2 Аспекти загальноекономічної рівноваги в економічній політиці 8 1.3 Моделі ринку і економі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна рівновага і циклічність
1. Економічна рівновага і циклічність За своїм змістом поняття "економічна рівновага" досить просте. Під ним розуміють такий стан економіки, при якому досягається стале урівноваження та взаємне збала...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна роль держави в ринковій економіці
ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти державного регулювання ринкової економіки 1.1 Еволюція наукових поглядів на роль держави в економіці 1.2 Сучасні моделі державного регулювання: кейнсіанськ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва
Вступ Продуктивні сили суспільства системно організовані. Їх конструктивними системостворюючими елементами є праця людини, предмети і засоби праці у всій їх сукупності і безперервній взаємодії. До ст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України
Формування ринкових відносин передбачає низку змiн, якi охоплюють фундаментальнi засади функцiонування економiки i головних її iнституцiй, що визначають поведiнку наявних у суспiльствi структур i спря...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
Статистика зовнішньої торгівлі – це частина статистики зовнішньоекономічної діяльності, що вивчає рух товарів через кордон, виконує облік виконаних робіт та послуг. Статистика зовнішньої торгівлі зби...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна характеристика суднобудування в Україні
Вступ Структура галузі Сучасний стан галузі Розташування підприємств галузі Діяльність ВАТ "Дунайсудоремонт" Шляхи розвитку суднобудування України Висновок Список літератури Вступ Питання ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічне вчення Б'юкенена
Вступ 1 Предмет Віргінської школи – аналіз механізму прийняття політичних рішень 2 Концепція організації політичного ринку 3 Економіка бюрократії Висновок Список використаних джерел Вступ Це...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу
Зміст Введення 3 1. Структура виробничого циклу 4 2. Способи поєднання операцій технологічного процесу 6 3. Економічне значення і способи скорочення виробничого циклу 9 3.1. Організація непотоково...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічне зростання. Транспортні послуги
1. Економічне зростання та його типи. Економічне зростання це критерій економічного розвитку. Свій вираз він знаходить у збільшенні реального ВВП як в абсолютному обсязі, так й на душу населення. Шв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Експортний потенціал України та її регіонів
На сучасному етапі розвитку світового господарства економічний стан держави визначається такими важливими факторами, як внутрішні ресурси країни і ступінь її інтеграції в світогосподарську систему. Од...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Електронні гроші та форми їх застосування
Вступ……………………………………………………………………………3 I Глава. Гроші. 1. Гроші. Поняття та їх сущьність……….……...……………………..5 2. Еволюція грошей………………………………………………………6 3. Функції грошей…………………………………………………………9 II Г...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Емкость рынка. Рынок товаров промышленного назначения
План: 1) Емкость рынка; 2) Рынок товаров промышленного назначения Ёмкость рынка. Емкость рынка, возможный объём реализации товаров и услуг, определяемый размерами и структурой фактически предъ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии в переходной рыночной экономике
1.1 Монополизм в переходной экономике Естественная монополия – экономическое явление, при котором спрос на благо в определенной отрасли в лучшей степени удовлетворяется одной или несколькими фирма...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии в современной России
Содержание Введение 1. Понятие естественной монополии 2. Естественные монополии в России 3. Негативные стороны монополизма 4. Влияние естественных монополий на национальную экономику 5. Государс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии в России: история, перспективы развития, реформирование
Введение.......................................................................................................... 3 1. Естественные монополии – теоретический аспект.....................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии и государственное регулирование их деятельности
Содержание Введение 1.Общая характеристика естественных монополий 2.Антимонопольная политика в отношении естественных монополий 2.1.Регулирование деятельности естественных монополий 2.1.1.Х-неэфф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии и их место в современной финансовой системе государства
Содержание 1 Понятие и экономическое содержание естественной монополии 2 Понятие и значение финансовой системы государства 3 Изменение роли естественных монополий в финансовой системе России Литер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефекти простого і складного мультиплікаторов
Теоретичне питання (Завдання 1) 1.1 Рівновага в двохсекторній моделі 1.2 Ефект мультиплікатора 1.3 Державні закупівлі і їх дія на економіку. Мультиплікатор державних закупівель 1.4 Податки і їх ви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"
ЗМІСТ Стор. ВСТУП.. 7 1. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.. 10 1.1. Матеріальні ресурси: види сировини і матеріалів. 10 1.2. Сировинна база і сировинні ре...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення
Вступ.. 2 1. Поняття основних засобів, їх класифікація та структура. 3 2. Відтворення основних засобів, види їх оцінки. 7 3. Ефективність використання основних засобів: показники та фактори впливу ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві
Вступ У даній курсовій роботі на підставі різних літературних джерел розкриті поняття й економічна сутність оборотних коштів, визначені потреби в них, їхнє значення для діяльності підприємства, показ...
Подробнее...

Страницы: 1105 106 107 108 109299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!