Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Експортний потенціал України та її регіонів
На сучасному етапі розвитку світового господарства економічний стан держави визначається такими важливими факторами, як внутрішні ресурси країни і ступінь її інтеграції в світогосподарську систему. Од...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Електронні гроші та форми їх застосування
Вступ……………………………………………………………………………3 I Глава. Гроші. 1. Гроші. Поняття та їх сущьність……….……...……………………..5 2. Еволюція грошей………………………………………………………6 3. Функції грошей…………………………………………………………9 II Г...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Емкость рынка. Рынок товаров промышленного назначения
План: 1) Емкость рынка; 2) Рынок товаров промышленного назначения Ёмкость рынка. Емкость рынка, возможный объём реализации товаров и услуг, определяемый размерами и структурой фактически предъ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии в переходной рыночной экономике
1.1 Монополизм в переходной экономике Естественная монополия – экономическое явление, при котором спрос на благо в определенной отрасли в лучшей степени удовлетворяется одной или несколькими фирма...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии в современной России
Содержание Введение 1. Понятие естественной монополии 2. Естественные монополии в России 3. Негативные стороны монополизма 4. Влияние естественных монополий на национальную экономику 5. Государс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии в России: история, перспективы развития, реформирование
Введение.......................................................................................................... 3 1. Естественные монополии – теоретический аспект.....................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии и государственное регулирование их деятельности
Содержание Введение 1.Общая характеристика естественных монополий 2.Антимонопольная политика в отношении естественных монополий 2.1.Регулирование деятельности естественных монополий 2.1.1.Х-неэфф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии и их место в современной финансовой системе государства
Содержание 1 Понятие и экономическое содержание естественной монополии 2 Понятие и значение финансовой системы государства 3 Изменение роли естественных монополий в финансовой системе России Литер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефекти простого і складного мультиплікаторов
Теоретичне питання (Завдання 1) 1.1 Рівновага в двохсекторній моделі 1.2 Ефект мультиплікатора 1.3 Державні закупівлі і їх дія на економіку. Мультиплікатор державних закупівель 1.4 Податки і їх ви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"
ЗМІСТ Стор. ВСТУП.. 7 1. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.. 10 1.1. Матеріальні ресурси: види сировини і матеріалів. 10 1.2. Сировинна база і сировинні ре...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення
Вступ.. 2 1. Поняття основних засобів, їх класифікація та структура. 3 2. Відтворення основних засобів, види їх оцінки. 7 3. Ефективність використання основних засобів: показники та фактори впливу ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві
Вступ У даній курсовій роботі на підставі різних літературних джерел розкриті поняття й економічна сутність оборотних коштів, визначені потреби в них, їхнє значення для діяльності підприємства, показ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність використання ресурсів підприємства
РОЗДІЛ І 1. Ефективність використання ресурсів підприємства 2. Показники ефективності господарської діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів 3. Основні показники підвищен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції
Зміст Вступ............................................................................................................. 4 Розділ 1. Теоретичні основи, організаційно-економічні особливості та методи...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність виробництва та фактори її зростання
Зміст стор. Вступ............................................................................................................... 3 Розділ 1. Ресурси виробництва та ефективність їх використання........
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Етнокультурні особливості підприємництва
Для сучасного стану підприємництва в пострадянських республіках характерним є посилення інтересу до зарубіжного (перш за все західного) досвіду з метою запозичення найкращих його зразків. Не заперечую...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство
СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2. Проблемы развития ЖКХ региона 2.1 Москва 2.2 Камчатка 2.3 Костромская область 3. Финансовое состояние организаций ЖКХ 4. Источники финансирования организаций ЖКХ. Рефор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення
Актуальність теми. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є провідним завданням економіки кожного підприємства, підкомплексу, комплексу, галузі, регіону. Категорія ефективності сіл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Жилищное строительство - фактор, определяющий синергетический эффект экономического роста
Жилищное строительство как деятельность по удовлетворению одной из важнейших потребностей человека – обеспечению нормальными жилищными условиями – является приоритетной отраслью народного хозяйства. Т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Загальна рівновага конкурентних ринків
Досі ми вивчали різні характеристики окремих ринків продуктів і ресурсів, аналізували умови рівноваги як для ринків, так і для окремих економічних агентів (домогосподарств, підприємств і т. п.). Тобто...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод"
ЗМІСТ ВСТУП 1. Загальна характеристика ЗАТ „ХВЗ” 2. Аналіз та оцінка виробничо-ресурсних можливостей підприємства 3. Аналіз трудових показників ЗАТ “ХВЗ” 3.1. Аналіз кількісного і якісного складу...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Загальна характеристика інвестиційних ризиків
Зміст 1. Визначення інвестиційних ризиків 2. Світовий ринок позикових капіталів: інституційна структура 3. Задача 1 варіант № 3 4. Задача 2 варіант № 3 Список вико...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственная поддержка развития малого предпринимательства
Наряду с такими основными ресурсами возможного роста экономики, как сокращение доли малоэффективной государственной собственности (она все еще превышает 50%), иностранные инвестиции, в качестве главно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственная политика в области монополистического регулирования
Содержание Введение 1. Монополия и антимонопольная политика 1.1 Понятие, типология и история явления монополизма 1.2 Антимонопольная политика разных стран 2. Аналитическое исследование антимонопо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственная политика занятости в Республике Беларусь
Введение Новые условия хозяйствования, обусловленные началом экономического роста в РБ, поставили перед экономической наукой и практикой много сложных и принципиально новых проблем, требующих своего ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Государственная политика регулирования монополий
Введение Часть 1. Права потребителей на защиту и помощь. Часть 2. Права потребителей на качество товара (работы, услуги) Часть 3. Установление сроков: службы, годности, гарантии для товаров (работ,...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Государственная система социальной зашиты населения
Введение 1. Социальная защита и поддержка населения 2. Социальное обеспечение и социальная помощь 3. Социальная реабилитация 4. Забота об окружающей среде как социальный процесс 5. «Стратегия пре...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственная собственность в системе факторов экономического роста
Государственная собственность давно и прочно интегрирована в систему отношений рыночной экономики. Вопрос о ее необходимости не является дискуссионным. При обсуждении экономической роли государства ос...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственная собственность и государственное предпринимательство в системе современного хозяйствования
Содержание Введение 1. Сущность государственной собственности и государственного предпринимательства и их роль в экономике 1.1 Понятие и сущность государственной собственности 1.2 Понятие государс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственная социальная политика Республики Беларусь. Система государственного прогнозирования и программирования социально-экономического развития народного хозяйства Республики Беларусь
В широком смысле слова социальным принято называть все, что непосредственно относится к обществу, людям, их жизни. Вместе с тем существует и более узкая область экономики, непосредственно связанная с ...
Подробнее...

Страницы: 1105 106 107 108 109299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт
Сайт помощи студентам, без посредников!