Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України
Формування ринкових відносин передбачає низку змiн, якi охоплюють фундаментальнi засади функцiонування економiки i головних її iнституцiй, що визначають поведiнку наявних у суспiльствi структур i спря...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі
Статистика зовнішньої торгівлі – це частина статистики зовнішньоекономічної діяльності, що вивчає рух товарів через кордон, виконує облік виконаних робіт та послуг. Статистика зовнішньої торгівлі зби...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічна характеристика суднобудування в Україні
Вступ Структура галузі Сучасний стан галузі Розташування підприємств галузі Діяльність ВАТ "Дунайсудоремонт" Шляхи розвитку суднобудування України Висновок Список літератури Вступ Питання ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічне вчення Б'юкенена
Вступ 1 Предмет Віргінської школи – аналіз механізму прийняття політичних рішень 2 Концепція організації політичного ринку 3 Економіка бюрократії Висновок Список використаних джерел Вступ Це...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу
Зміст Введення 3 1. Структура виробничого циклу 4 2. Способи поєднання операцій технологічного процесу 6 3. Економічне значення і способи скорочення виробничого циклу 9 3.1. Організація непотоково...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічне зростання. Транспортні послуги
1. Економічне зростання та його типи. Економічне зростання це критерій економічного розвитку. Свій вираз він знаходить у збільшенні реального ВВП як в абсолютному обсязі, так й на душу населення. Шв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Експортний потенціал України та її регіонів
На сучасному етапі розвитку світового господарства економічний стан держави визначається такими важливими факторами, як внутрішні ресурси країни і ступінь її інтеграції в світогосподарську систему. Од...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Електронні гроші та форми їх застосування
Вступ……………………………………………………………………………3 I Глава. Гроші. 1. Гроші. Поняття та їх сущьність……….……...……………………..5 2. Еволюція грошей………………………………………………………6 3. Функції грошей…………………………………………………………9 II Г...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Емкость рынка. Рынок товаров промышленного назначения
План: 1) Емкость рынка; 2) Рынок товаров промышленного назначения Ёмкость рынка. Емкость рынка, возможный объём реализации товаров и услуг, определяемый размерами и структурой фактически предъ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии в переходной рыночной экономике
1.1 Монополизм в переходной экономике Естественная монополия – экономическое явление, при котором спрос на благо в определенной отрасли в лучшей степени удовлетворяется одной или несколькими фирма...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии в современной России
Содержание Введение 1. Понятие естественной монополии 2. Естественные монополии в России 3. Негативные стороны монополизма 4. Влияние естественных монополий на национальную экономику 5. Государс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии в России: история, перспективы развития, реформирование
Введение.......................................................................................................... 3 1. Естественные монополии – теоретический аспект.....................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии и государственное регулирование их деятельности
Содержание Введение 1.Общая характеристика естественных монополий 2.Антимонопольная политика в отношении естественных монополий 2.1.Регулирование деятельности естественных монополий 2.1.1.Х-неэфф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Естественные монополии и их место в современной финансовой системе государства
Содержание 1 Понятие и экономическое содержание естественной монополии 2 Понятие и значение финансовой системы государства 3 Изменение роли естественных монополий в финансовой системе России Литер...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефекти простого і складного мультиплікаторов
Теоретичне питання (Завдання 1) 1.1 Рівновага в двохсекторній моделі 1.2 Ефект мультиплікатора 1.3 Державні закупівлі і їх дія на економіку. Мультиплікатор державних закупівель 1.4 Податки і їх ви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"
ЗМІСТ Стор. ВСТУП.. 7 1. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.. 10 1.1. Матеріальні ресурси: види сировини і матеріалів. 10 1.2. Сировинна база і сировинні ре...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Ефективність використання і відтворення основних засобів: оцінка і шляхи підвищення
Вступ.. 2 1. Поняття основних засобів, їх класифікація та структура. 3 2. Відтворення основних засобів, види їх оцінки. 7 3. Ефективність використання основних засобів: показники та фактори впливу ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві
Вступ У даній курсовій роботі на підставі різних літературних джерел розкриті поняття й економічна сутність оборотних коштів, визначені потреби в них, їхнє значення для діяльності підприємства, показ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність використання ресурсів підприємства
РОЗДІЛ І 1. Ефективність використання ресурсів підприємства 2. Показники ефективності господарської діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів 3. Основні показники підвищен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції
Зміст Вступ............................................................................................................. 4 Розділ 1. Теоретичні основи, організаційно-економічні особливості та методи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність виробництва та фактори її зростання
Зміст стор. Вступ............................................................................................................... 3 Розділ 1. Ресурси виробництва та ефективність їх використання........
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Етнокультурні особливості підприємництва
Для сучасного стану підприємництва в пострадянських республіках характерним є посилення інтересу до зарубіжного (перш за все західного) досвіду з метою запозичення найкращих його зразків. Не заперечую...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Жилищно-коммунальное хозяйство
СОДЕРЖАНИЕ 1. Введение 2. Проблемы развития ЖКХ региона 2.1 Москва 2.2 Камчатка 2.3 Костромская область 3. Финансовое состояние организаций ЖКХ 4. Источники финансирования организаций ЖКХ. Рефор...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення
Актуальність теми. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є провідним завданням економіки кожного підприємства, підкомплексу, комплексу, галузі, регіону. Категорія ефективності сіл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Жилищное строительство - фактор, определяющий синергетический эффект экономического роста
Жилищное строительство как деятельность по удовлетворению одной из важнейших потребностей человека – обеспечению нормальными жилищными условиями – является приоритетной отраслью народного хозяйства. Т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Загальна рівновага конкурентних ринків
Досі ми вивчали різні характеристики окремих ринків продуктів і ресурсів, аналізували умови рівноваги як для ринків, так і для окремих економічних агентів (домогосподарств, підприємств і т. п.). Тобто...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Загальна характеристика ЗАТ "Харківський велосипедний завод"
ЗМІСТ ВСТУП 1. Загальна характеристика ЗАТ „ХВЗ” 2. Аналіз та оцінка виробничо-ресурсних можливостей підприємства 3. Аналіз трудових показників ЗАТ “ХВЗ” 3.1. Аналіз кількісного і якісного складу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Загальна характеристика інвестиційних ризиків
Зміст 1. Визначення інвестиційних ризиків 2. Світовий ринок позикових капіталів: інституційна структура 3. Задача 1 варіант № 3 4. Задача 2 варіант № 3 Список вико...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственная поддержка развития малого предпринимательства
Наряду с такими основными ресурсами возможного роста экономики, как сокращение доли малоэффективной государственной собственности (она все еще превышает 50%), иностранные инвестиции, в качестве главно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Государственная политика в области монополистического регулирования
Содержание Введение 1. Монополия и антимонопольная политика 1.1 Понятие, типология и история явления монополизма 1.2 Антимонопольная политика разных стран 2. Аналитическое исследование антимонопо...
Подробнее...

Страницы: 1109 110 111 112 113299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!