Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Границы производственных возможностей и проблема выбора
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................3 1. Общественное производство – основа экономического роста и развит...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Грошово-кредитна політика держави
План 1. Мета, завдання та інструменти грошово-кредитної політики держави 3 2. Зарубіжний досвід проведення грошово-кредитної політики держави. 8 3. Національний банк України як головний інструмен...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Группировочные (факторные) и результативные признаки. Размах и коэффициент вариации
Сгруппируйте 30 совхозов по факторному признаку, образовав 5 – 6 групп с равными интервалами. Сделайте выводы относительно наличия (или отсутствия) связи между группировочным (факторным) и результатив...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державна політика розвитку малого та середнього підприємництва
Зміст Вступ 1.Загальні основи малого та середнього підприємництва 2.Суть і система організації та принципи діяльності малих та середніх підприємств 3.Форми державної і недержавної підтримки малого...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державне кредитування В Україні
Особливість державного кредиту складається у зворотності, терміновості і платності наданих у борг коштів. Узяті в борг кошти надходять у розпорядження органів державної влади, перетворюючи їх в додатк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності
Розділ 1. Теоретичні основи державного регулювання зайнятості населення України 1.1 Соціально-економічна сутність зайнятості та її особливості в умовах ринку 1.2 Взаємозв’язок зайнятості населення та ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державне регулювання паливно-енергетичного комплексу України
Зміст Вступ 1. Основні характеристики паливно-енергетичного комплексу України 2. Специфіка видобутку (виробництва) і споживання паливних та енергетичних ресурсів 3. Концепція розвитку паливно-енер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України
ПЛАН 1. Регулювання іноземного інвестування. 1.1 Іноземні інвестиції, суть та роль в національній економіці. 1.2 Стимулювання іноземних інвестицій з боку держави. 1.3 Вільні економічні зони. 2...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві
Вступ. 2 Розділ 1 Теоретичні засади державного регулювання підприємницької діяльності в сільському господарстві. 3 1.1 Поняття та сутність державного регулювання в сільському господарстві. 3 1.2 Пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Державне регулювання ринку нерухомості в Україні
ПЛАН Вступ 1. Характеристика структури державного регулювання ринку нерухомості 2. Недоліки державного регулювання ринку нерухомості 3. Шляхи вдосконалення регулювання ринк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки
План Вступ 1. Державне замовлення в системі державного регулювання 2. Основи формування державних контрактів 3. Основи формування державного замовлення 4. Розрахунки по виконанню державного к...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Отчет по практике: Деятельность ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество"
Содержание: Введение 1. Характеристика предприятия 1.1 История развития предприятия 1.2 Организационно-правовая форма предприятия 1.3 Основная деятельность, имидж, рынок сбыта, масштабы производс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Динамика объемов реализации товаров и ее влияние на результаты хозяйственной деятельности
Содержание Введение 1. Понятие и виды ценовой дискриминации 2. Детерминанты эффективности ценовой дискриминации Список используемой литературы Введение Цена в условиях рыночной экономики — один ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання
Зміст контрольної роботи Вступ. 3 1. Поняття державного замовлення і державного контракту. 9 2. Наукова основа застосування державного замовлення. 10 3. Контрактна система управління державного за...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства
Зміст 1. Завдання №1 (варіант №9) 2. Завдання №2 (варіант №9) 3. Завдання №3 (варіант №9) 4. Завдання №4 (варіант №9) 5. Завдання №5 (варіант №9) Список використаної літератури 1. Завдання №1 (...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Динаміка цін на ринку нерухомості (на прикладі комерційної нерухомості м. Київ)
Нині всі ринки страждають від економічних потрясінь. Проте ринок комерційної нерухомості не зазнав вагомих збитків. У тому розумінні, що гучних обвалів і банкрутств ще не було. Більше того, вартість о...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків
Дисперсійний аналіз Характеристики варіації В одних сукупностях індивідуальні значення ознаки щільно групуються навколо центра розподілу, в інших — значно відхиляються. Чим менші відхилення, тим одн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Диспропорции в экономике и пути их преодоления
Введение Сущность диспропорций Анализ диспропорций в экономике России Пути устранения диспропорций Заключение Список источников Введение В общем случае под диспропорциями подразумевается нес...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Диференціація доходів населення
1. Найактуальнішою проблемою державної економічної політики є її здатність забезпечити умови стабільного економічного розвитку. Метою інтенсифікації регуляторних зусиль є максимізація обсягів націонал...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Диференціація населення за рівнем доходів. Поняття рівня життя. Прожитковий мінімум і межа малозабезпеченості. Мінімальна зарплата
Зміст контрольної роботи Вступ 1. Диференціація населення за рівнем доходів 2. Поняття рівня життя 3. Соціальний захист населення, регулювання доходів та споживання 4. Прожитковий мінімум і межа ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бизнес–план психологического кабинета
СОДЕРЖАНИЕ Введение Резюме 1. Общая характеристика предприятия 2. Описание услуги 3. Анализ отрасли и основных конкурентов 4. Производственная деятельность 5. План маркетинговой деятельности 6...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Влияние бюджетно-налоговой политики на макроэкономическое состояние Республики Беларусь
Введение Фискальная политика представляет собой воздействие государства на экономику посредством формирования величины и структуры государственных расходов, объема трансфертных выплат и системы налог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Економічні засади удосконалення організації роботи ТОВ ТК "Термінал"
Предмет дослідження - організація виробничої діяльності ТОВ ТК «Термінал». Мета дипломної роботи - розробка шляхів покращення організаційно-економічної роботи підприємства. Для досягнення цієї мети ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Модели спроса, потребления, сбережений
Дифференцированный баланс доходов и потребления представляет собой таблицу, отражающую структуру доходов и расходов по группам семей с разным уровнем доходов (в расчете на одного человека), в которой ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Механизм и динамика развития производственных отношений
Содержание Введение 1. Производственные отношения и экономическая система 1.1 Общественный характер производства 1.2 Производственные отношения и производительные силы 1.3 Эволюция производст...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оценка производственных и финансовых результатов деятельности строительной организации и определение её рентабельности
Объектом исследования является подрядно - строительная организация. Предметом исследования являются основные результаты производственно – хозяйственной деятельности. Цель курсовой работы выявить пут...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оценка рыночной стоимости производственно-административного здания
Действительная дата оценки: 29.06.2010 г. Все расчеты выполнены на дату оценки. «…На дату оценки…» выражает требование, чтобы предполагаемая величина рыночной стоимости относилась к конкретной дате. ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Пайщик - социальная основа потребительской кооперации
План Введение 1.Пайщик – социальная и экономическая основа потребительской кооперации 1.1 Потребительская кооперация – социально ориентированная система 1.2 Права и обязанности пайщиков по Закону ...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Предприятие - основное звено экономики
Предприятие – основное звено экономики Содержание 1. Понятие, признаки и задачи предприятия в рыночной экономике 2. Типы предприятий 3. Структура предприятия 4. Организация производственного процесс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Проблемы лекарственного обеспечения жителей сельской местности Верхнепышминского района Свердловской области
Проблема оказания фармацевтической помощи населению отдалённых сельских поселений существовала всегда. И сейчас существующая современная обстановка в отдаленных районах – плачевное состояние материаль...
Подробнее...

Страницы: 1153 154 155 156 157299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!