Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Рынок автомобилестроения в период современного кризиса
Автомобильная промышленность является ведущей отраслью машиностроения, ориентированной на потребительский рынок. Наличие развитого автомобилестроения – важный элемент обеспечения национальной безопасн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Методи дослідження у статистиці зовнішньої торгівлі
Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність вітчизняних та іноземних суб’єктів господарювання, що заснована на взаємовідносинах або на території України, або за її межами. Соціальн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів
Зміст Вступ 1. Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі Харківської області 2. Аналіз структури експорту за технологічними секторами 3. Аналіз структура експорту за окремими товарними групам...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Поняття види і значення інфраструктури підприємства
Результативність господарської діяльності підприємства визначається рівнем організації не тільки основних виробничих процесів. В умовах подальшого вдосконалення технічної бази виробництва все більшог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ефективність використання виробничих фондів
Вступ Розділ 1. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів – важливий резерв підвищення ефективності виробництва на підприємстві. Розділ 2. Визначення ефективності використання...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Природа услуги. Специфические свойства, услуги как виды продукции
Содержание 1 Природа и специфические свойства услуги 2 Виды услуг 3 Классификация услуг 4 Заключение 5 Список литературы Природа и специфические свойства услуги Под услугами понимают огромное р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз організаційних структур управління сучасними підприємствами в Україні
Зміст Вступ……………………………………….….………………………………3 1. Теоретичні питання структури управління організацією 1.1. Суть організаційних структур управління та принципи їх побудови.................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Економіка галузі виробництва соків в Україні
Вступ 1. Аналіз структури галузі виробництва соків в Україні 2. Місце галузі виробництва соків в національній і світовій економіці 3. Загальна характеристика галузі виробництва соків в Україні 3....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Підприємство його види та об єднання підприємств
Основною виробничо-господарською ланкою національної економіки є підприємство. Поняття підприємство сформульовано у Законі України "Про підприємства в Україні". Підприємство - самостійний господарюю...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Открытие предприятия по производству каминной плитки
План Введение 3 Раздел 1. Теоретические аспекты организации нового производства 5 1. 1 Общая характеристика организуемого предприятия 5 1.2. Обоснование выбора организационно-правовой формы 8 1....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Швейна та хутряна промисловість України
ПЛАН Вступ 1.Значення швейної та хутрової промисловості у господарському комплексі України, їх структура.................................................................... 2.Соціально-економічні т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Накопительная пенсионная система в Кыргызской Республики
После развала Советского Союза пенсионная система Кыргызстана работала во многом по инерции. В условиях кардинальных политических и экономических реформ, проблемы пенсионного обеспечения явно не были...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Сировинна база хімічної промисловості україни її регіональні особливості
Зміст Сировинна база хімічної промисловості України, її регіональні особливості. 3 Сировинна база хімічної промисловості України 3 Сучасний стан та особливості розміщення комплексу хімічних виробн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Виробництво цукру в Україні проблеми і перспективи конкурентноздатності даної галузі
Постановка проблеми. Існує істотний брак багатьох ресурсів, необхідних для розвитку української цукрової промисловості. Це, насамперед, капітал, енергія та добрива. За кожен КВт енергії, кожну тонну ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Еволюція міжнародних економічних відносин
Формування сучасного світового господарства, міжнародних економічних відносин пройшло тривалий історичний процес протягом якого людство пройшло шлях від певісно-общинного стада до всесвітніх економічн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра.
Введение Задание для курсового проектирование Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ (до развития) Расчет капитальных затра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Мировое хозяйство понятие, субъекты, этапы развития
Введение Понятие мирового хозяйства Субъекты мирового хозяйства Этапы развития мирового хозяйства Заключение ………………………………………………………………………… Список использованной литературы ……………………………………………… Вве...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Бизнеспланирование теория, методика и практика
С общеэкономической точки зрения планирование – это механизм, который заменяет цены и рынок. В рамках рыночной системы главным координатором действий ее участников являются цены. Именно цены определ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Управление портфелем недвижимости
Содержание Введение 1 Теоретические основы управления портфелем недвижимости 1.1 Определение предмета, цели, принципы, факторы формирования портфеля 1.2 Риски в управлении портфелем недвижимости 1....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Управление рисками инвестиционных проектов в пищевой промышленности
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ ГЛАВА 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 1.1. Анализ развития инвестиционной сферы и инвестиционного климата в пищевой промышленности РФ 1.2. Экономическое содержа...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Управление себестоимостью предприятия ХК ОАО "Привод"
Введение 1. Себестоимость предприятия, ее формирование и учет 1.1 Использование классификации затрат в процессе формирования себестоимости предприятия и в управлении 1.2 Принципы формирования и уче...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Учреждение "Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь", его характеристика и анализ работы в области оказания платных услуг
управленческая структура Учреждение «Гродненское областное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (далее - Управление) создано в соответствии с Указом Президента Респу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Факторный анализ ассортимента и структуры продукции предприятия
Содержание Введение Глава 1. Теория анализа хозяйственной деятельности 1.1. Роль анализа в управлении производством и повышении его эффективности 1.2. Понятие, типы и задачи факторного ана...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Факторы повышения экономической эффективности промышленного производства
Содержание Введение Глава 1. КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА § 1.1 Формы организации общественного производства как фактор эффективного функционирования промышленности § 1.2 Экономическая сущность, пока...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Факторы финансовой устойчивости страховой организации
Содержание Введение. 3 1 Понятие финансовой устойчивости и его факторов. 5 2 Модель финансовых потоков страховой организации. 7 3 Анализ факторов финансовой устойчивости страховщика. 9 Заключение...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Факторы ценообразования. Формы оплаты труда. Организационные структуры управления и дерево целей
Содержание 1. Задание 1 2. Задание 2 3. Задание 3 4. Задание 4 5. Задание 5 1. Задание 1 1. Опишите кратко известные Вам способы ценообразования. Какой с...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Федеральная инвестиционная политика в области привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику России
Содержание 1. Составляющие инвестиционного климата страны 2. Зарубежный и отечественный опыт инвестиционной деятельности 3. Иностранная региональная инвестиционная деятельность как одна ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Факторы экономического роста России и стран Евросоюза
Введение 1. Факторы экономического роста России и стран Евросоюза 1.1 Понятие экономического роста, его факторы 1.2 Экономический рост России и стран Евросоюза 1.3 Обзор статистических данных ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Фиктивное и преднамеренное банкротство
Содержание Введение I. Теоретическая часть 1. Неправомерные действия при банкротстве 2. Преднамеренное банкротство 2.1 Понятие преднамеренного банкротства 2.2 Ответстве...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Философские основы хозяйства и экономики
Содержание 1. Философия экономики и современность 2. Философские основы хозяйства, экономики Литература 1. Философия экономики и современность Социальные философы отмечают, что современное западн...
Подробнее...

Страницы: 1155 156 157 158 159299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!