Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного т...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки
Вступ ГЛАВА 1 СУТНІСТЬ ІНСТИТУТІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СТРУКТУРІ СУСПІЛЬСТВА 1.1 Інституціоналізм як методологічна та теоретична база дослідження інституціональної структури суспіль...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування і розподіл прибутку на підприємстві ЗАТ "ЦУМ"
Зміст Вступ 1. Методологічні основи формування і розподілу прибутку підприємств 1.1 Економічна природа та джерела утворення прибутку підприємства 1.2 Рентабельність підприємства та показники, які ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах
Постановка проблеми. Сучасна Україна почала рух до змішаної регульованої ринкової економіки. Головною рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин є розвиток підприємництва. Ставши на шл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Формування прибутку підприємства. Права студента
Фінанси підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінансової системи держави.Фінансові ресурси підприємств формуються в результаті фінансо...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Отчет по практике: Характеристика деятельности предприятия ОСАО "Ингосстрах"
Содержание 1. Общая характеристика деятельности предприятия 2. Обеспечение предприятия кадрами 3. Организация оплаты труда на предприятии 4. Социально-трудовые отношения на предприятии 5. Организ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика діяльності ВАТ "Херсонський м'ясокомбінат"
1. Коротка історія заснування і розвитку ВАТ «Херсонський м'ясокомбінат» У далекому й складному для Української економіки 1990 року в Херсоні був створено ВАТ «Херсонський м'ясокомбінат», йог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО "Ростовэнерго"
Содержание Введение 1. Характеристика и анализ деятельности филиала ОАО «РОСТОВЭНЕРГО» ВЭС ВРЭС 1.1 Общие положения 1.2 Анализ хозяйственной деятельности 1.2.1 Анализ активов и пассивов организац...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика и особенности развития Черновицкой области
Вступление 1. Исследование экономико-географического положения и природно-ресурсного потенциала Черновицкой области 1.1. Административный состав области 1.2. Особенности геогр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика и оценка деятельности ОАО "Омский агрегатный завод"
Содержание Введение 1. Роль и место машиностроительного предприятия в системе общественного производства. 2. Обоснование организационно-правовой формы предприятия 3. Характеристика факторов произв...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика і специфічні риси плинної, застійної і прихованої форм безробіття
Безробіття – це соціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу, стає відносно надлишковою, поповнюючи резервну армію праці. Безробіття в ринковій економіці...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Характеристика неоинституционализма
Неоинституционализм – это обобщенная неоклассическая теория или конкурирующая теоретическая система, несовместимая с неоклассической теорией и способная в перспективе ее заменить? Тезис I Мой первый...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика основних фінансово-промислових груп України
Зміст Вступ………………………………………...........………………………………..2 1. Загальні положення про ФПГ………………….................……………………3 2. Характеристика основних бізнес-груп……………………..................………5 Висновки………...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика основных участников строительства
Содержание Теоретическая часть 1. Краткая характеристика основных участников строительства 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 3. Понятие и состав строительного рынка...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"
Зміст Вступ Розділ 1. Аналіз та планування комерційної діяльності промислового підприємства 1.1 Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр" 1.2 Аналіз обсягів виробництва та реаліз...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика предприятий садово-паркового и ландшафтного строительства
Введение Экономика в отрасли строительства - это наука, определяющая хозяйственные отношения в период подготовки формирования и выпуска строительной продукции. Основной задачей садово-паркового и ла...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика предприятия "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова"
1 Характеристика предприятия Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова» создано в соответствии с приказом Министерства электростанций...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика предприятия НПРУП «Экран», его организационной структуры и анализ производимой продукции
Общая характеристика НПРУП «Экран» Научно-производственное республиканское унитарное предприятие “Экран” (далее НПРУП «Экран»), основанное на праве хозяйственного ведения, создано Министерством авиац...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика предприятия ОАО "Горизонт", его продукции и рынков сбыта
ОАО «Горизонт» - градообразующее предприятие, лидер отечественного телевизионного производства, по праву стоит в ряду предприятий, определяющих индустриальное лицо республики. Акционерное общество явл...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика предприятия ООО "Видеомакс" и выпускаемой им продукции
Совместное общество с ограниченной ответственностью «ВИДЕОМАКС» зарегистрировано Министерством иностранных дел Республики Беларусь 31 мая 2002 г. Компания существует на рынке 5 лет и является одним из...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика предприятия ПРУП "МЭТЗ им. Колова" и рынков сбыта выпускаемой продукции
Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова» создано в соответствии с приказом Министерства электростанций и электротехнической промышленн...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика предприятия, выпускаемой продукции и структуры управления УП "Мультикапс"
Производственное частное унитарное предприятие «Мультикапс» зарегистрировано в реестре субъектов хозяйствования с 2001 г. Предприятие достаточно молодое, всего 6 лет на рынке, тем не менее, оно являет...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа
ЗМІСТ ВСТУП 1.Характеристика виробничої програми підприємства. 2. Фактори інвестиційної привабливості 2.1. Фактори виробництва 2.2. Ринкові фактори: 2.3. Правові фактори: 2.4. Макроекономічні і полі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика работы предприятия, его функциональная деятельность и особенности управления
Содержание Введение 1. Характеристика предприятия ООО «ЛИС» 1.1. Общая характеристика предприятия 1.2. Технико-экономическая характеристика предприятия 1.3. Характеристика ф...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика рынка монополистической конкуренции
План: Введение…………………………………………………………………..3 Глава 1. Сущность конкурентной стратегии фирм 1.1 Понятие конкуренции…………………………………………5 1.2 Пять основных сил конкуренции………………………..10 1.3 ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика сельскохозяйственного комплекса РФ
ВВЕДЕНИЕ Современный этап развития экономики дикту­ет необходимость повышения уровня всей хозяйс­твенной работы. Экономические интересы имеют исключительно важное значение и играют решающую роль в ра...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания
1. Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания Основные фонды предприятия составляют часть их материально-технической базы, рос...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика транспортных услуг на современном этапе
Содержание Введение Основная часть 1. Характеристика транспортного комплекса России 2. Характеристика железнодорожного транспорта РФ за период 1999-2003г. 3. Характеристика железнодорожно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України
Зміст Вступ. 3 1. Від проїдання капіталу до стимулів зростання. 4 2. Розвиток людського капіталу засобами соціальної політики уряду. 9 3. Досвід реалізації соціальної політики в Україні 18 Висн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Характеристика УП "НИИЭВМ" и выпускаемой продукции
1. Общая характеристика предприятия, его организационно-управленческая структура НИИЭВМ был организован в 1958 г., как СКБ завода им. Г.К. Орджоникидзе, как самостоятельное научно-исследовательское у...
Подробнее...

Страницы: 1158 159 160 161 162299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!