Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Анализ эффективности использования фонда оплаты труда на предприятии
Содержание Введение 1.Характеристика производственно-хозяйственной деятельности УСР ОАО «НКНХ» 1.1 Основные виды деятельности предприятия 1.2 Характеристика отдела труда, заработной платы и эконом...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ эффективности реализации инвестиционного проекта на АОЗТ "Швея"
Целью дипломной работы является анализ эффективности реализации инвестиционного проекта в условиях промышленного предприятия. В дипломной работе рассмотрены методические основы анализа инвестиционных...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ эффективности трудовой деятельности на промышленном предприятии и резервы ее повышения (на примере ОАО "Казанский жировой комбинат")
Содержание Введение 1 Теоретические аспекты эффективности трудовой деятельности на промышленном предприятии 1.1 Понятие, сущность и виды трудовой деятельности на промышленном предприятии 1.2 Метод...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке на примере зернового рынка на территории России
ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Определение временного интервала исследования товарного рынка 2. Определение продуктовых границ товарного рынка . 3. Определение географических границ товарного рынка 4. Определение ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналитическая обработка информации и правила сравнения показателей
Аналитическая обработка информации и правила сравнения показателей. Потоки плановых, нормативных, статистических, бухгалтерских, оперативных сведений, их хранение, переработку и использование можно р...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналитические показатели ряда динамики в изучении развития рынка
Введение 1. Теоретическая часть 1.1 Общие понятия, краткое описание показателей рядов динамики 1.2 Система статистических показателей, характеризующих аналитические показатели рядов динамики 1.3 С...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Вступ 1.Аналіз беззбитковості в роботі підприємств. 2.Цільове планування прибутку. 3.Операційний важіль, та його складові. 4.Розрахунок точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили вп...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності
1. Аналіз і обґрунтування рішень у сфері партнерських відносин У ринкових умовах характер і порядок виробничо-комерційних відносин між партнерами регламентується господарськими договорами. Договір –...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства
План Вступ 1. Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства 2. Поняття собівартості продукції та її види 3. Економічний зміст витр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці
Однією з найважливіших умов виконання плану виробництва, збільшення вироблення продукції на кожного члена трудового колективу, а також раціонального використання трудових ресурсів є ощадливе й ефектив...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району
Вступ 1. Завдання, джерела даних та методологічні основи аналізу 2. Коротка характеристика господарства 3. Аналіз динаміки та виконання плану виробництва зерна за натуральним...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз виробництва продукції рослинництва та оплати праці
Вступ З розвитком міжнародної торгівлі та прагненням України вступу до СОТ, значення сільського господарства в країні зростає. В світі є багато населення, яке голодує, оскільки не вистачає сільськог...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 1. Значення і задачі аналізу виробництва і реалізації продукції, робіт, послуг Обсяг виробництва і реалізації продукції –– найважливіші показники, що хар...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз виробництва та реалізації продукції
Аналіз – це метод пізнання явищ, предметів та процесів шляхом їх розкладання на складові частини. Сьогодні роль аналізу різко зросла. Ламаються стереотипи мислення мільйонів людей, які займаються під...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз витрат на виробництво ДАТ "Придніпровські магістральні нафтопроводи"
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти формування витрат підприємства 1.1 Економічна сутність і зміст витрат на виробництво продукції 1.2 Групування витрат за статтями калькуляції 1.3 Політика ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1 Основні економічні показники рівня витрат на оплату праці персоналу підприємства 1.2 Статист...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"
Зміст 1. Загальна характеристика ВАТ «Володарка» 2. Дослідження операційної та фінансової діяльності ВАТ «Володарка» 3. Кадрова діяльність ВАТ «Володарка» 4. Інвестиційна діяльність ВАТ «Володарка...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів
1. Оцінка рівня коливань в економічній динаміці В економіці, що перебуває у стані відносної рівноваги, економічні процеси мають оборотний характер і схильні до хвилеподібних коливань навколо певного ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні
РЕФЕРАТ "Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні" Перш ніж проаналізувати структуру та динаміку національних заощаджень в Україні, з`ясуємо основні макроекономічні визначення ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отчет по практике: Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"
Розділ 1 1.1 Правові аспекти створеного малого підприємства Виходячи зі змісту Закону України «Про підприємства в Україні» розглянемо головні аспекти, які потрібно врахувати при створенні малого під...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз доцільності виробництва фотосторожа з пульсуючим променем
1. Вступ 2. Опис приладу 3. Аналіз ринку 4. Оцінка рівня якості виробу 4.1 Вихідні положення 4.2 Обгрунтування системи параметрів 4.3 Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів 5. Розрахунок ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз економічної ефективності виробництва молока
Зміст Вступ 1. Теоретичні основи економічної ефективності виробництва 1.1 Суть економічної ефективності виробництва 1.2 Показники економічної ефективності виробництва 1.3 Фактори, що впливають пі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"
Актуальність теми дослідження досить висока, адже будучи основною ланкою народногосподарського комплексу, підприємство концентрує в собі всі ресурси виробництва. Тут розгортаються головні економічні п...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз загальної рівноваги та дослідження ефективності виробництва в ринковій економіці
Вступ 3 1 Основна частина 4 1.1 Рівноважна ціна та теорія загальної рівноваги ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Отчет по практике: Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"
ЗМІСТ ВСТУП 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІЗНЕС ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОМЕН» 2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД ПП «ПРОМЕН» 2.1 Аналіз зовнішнього середовища ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту
Содержание Анализ прибыли и потерь инвестиций образования Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту Виникнення поняття "людський капітал" та інвестува...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Оказание инжиниринговых услуг как новая форма внешнеэкономических связей
Мировой рынок услуг, представляющий собой сферу обме­на между странами услугами, является неотъемлемой частью международных экономических отношений наряду с мировыми рынками товаров, капитала и рабоч...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Несовершенная конкуренция и виды неценовой конкуренции при различных рыночных структурах
Введение………………………………………………………………………..….2 ГЛАВА 1. МЕХАНИЗМ РЫНКА НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 1.1. Причины и история возникновения несовершенной конкуренции……….4 1.2. Основные типы рыночных структур ...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Анализ обеспеченности основными средствами перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….….3 1. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК……………………………5 1.1 Анализ состава, структуры и динамики производственн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Взаимоотношения России и Международного валютного фонда
Введение 3 1. Международный валютный фонд (МВФ): цели создания и деятельности 2. История взаимоотношений России и МВФ 7 3. Современные отношения России и МВФ 12 Заключение Список литер...
Подробнее...

Страницы: 1161 162 163 164 165299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!