Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Риелторские фирмы. Их структура и характеристика
Содержание Введение Глава 1. Правовые особенности оказания риелторских услуг в России Глава 2. Анализ технологий оказания риелторской услуги Глава 3. Договорные основы риелторской деятельности За...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ризик підприємницької діяльності
План Поняття та класифікація ризиків Причини виникнення ризиків Способи зниження ризиків при здійсненні під­приємницької діяльності ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ Заснування власної справи, пр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи
З м і с т : Вступ...................................................................................................... 2 I. Необхідність переходу від адміністративно-командної до ринкової економ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ринкова конкуренція: значення та види
ВСТУП РОЗДІЛ 1. Основні положення теорії досконалої і недосконалої конкуренції 1.1 Класичне трактування досконалої конкуренції 1.2 Теорія недосконалої конкуренції 1.3 Олігополістична конкуренція ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції
1. Ринкова пропозиція Розглянемо фактори, що впливають на поведінку підприємства при прийнятті рішення щодо обсягу продукції, який пропонуватиметься для продажу на ринку. Пропозиція (S) - це кількіс...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ринкові відносини в аграрному секторі економіки
Найважливішою особливістю аграрних відносин є те, що в сільському господарстві основним засобом виробництва є земля. Земля — перша й основна умова будь-якого виробництва, але в сільському господарств...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (15 руб.)

Ринок і державне регулювання економіки
ЗМІСТ Вступ 1 Ринок і ринкова система 6 1.1 Ринок як форма організацій суспільного виробництва 6 1.2 І...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ринок об'єктів інтелектуального інвестування, інноваційна політика України
ПЛАН 1. РИНОК ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ………………………………………………...3 2. ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ……………………...6 ЗАДАЧА 1………………………………………………………………………..12 ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (20 руб.)

Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
Актуальність теми дослідження. Невід’ємною умовою існування та успішного функціонування конкурентоспроможної економіки будь-якої країни є наявність високоякісної, конкурентоспроможної робочої сили. Са...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України
ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 2.1 Державне регулювання ринку праці України 2.2 Сучасний стан ринку праці ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ринок як регулятор економічного розвитку держави
План 1. Ринок праці. Безробіття, його форми і соціально-економічні наслідки. 2. Ринок як регулятор економічного розвитку держави Список використаної літератури Ринок праці. Безробіття, його форми ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Ринок як форма функціонування товарного господарства
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКУ ЯК ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОВАРНОГО ГОСПОДАРСТВА 1.1.ПОНЯТТЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ РИНКУ 1.2. СТРУКТУРА РИНКУ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ДІЇ РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ РИ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Риск в предпринимательстве и угроза банкротства
Введение Предпринимательский риск – это вероятность возникновения потерь прибыли, дохода по сравнению с ожидаемым результатом. Его можно считать в абсолютной величине (материальной, финансовой) либо ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Риск производственно-хозяйственной деятельности
СОДЕРЖАНИЕ: 1. Понятие и виды риска. 1.1 Виды риска. 1.2 Источники риска. 2. Мeтoды оценки риска. 3. Потери от риска. Виды потерь от риска 4. Мeтoды уклонения от риска. Мeтoды локализации риска ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Риски в анализе инвестиционных проектов
Содержание Введение Риски в анализе инвестиционных проектов Заключение Список используемой литературы Введение Инвестиционная деятельность может рассматриваться в широком и узком значениях. В ши...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Риски, существующие для предприятия на макроуровне
Содержание Введение 1. Понятие риска 2. Риски на макроуровне предприятия 3. Управление рисками на макроуровне в России Заключение Список использованной литературы Введение Выбор, производимый ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції
Динаміка рівня життя населення є найбільш містким показником довгострокової ефективності соціально-економічної політики, яка здійснюється в державі. Саме зважаючи на це її моніторингу приділяється пер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Рівень рентабельності підприємств регіону
Зміст 1. Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань 2. Абсолютні та відносні показники рядів динаміки 3. Задача 1 4. Задача 2 5. Задача 3 6. Задача 4 Список вико...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси
Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси Як зазначалось раніше, планування є важливою функцією управління, яка, як і управ­ління, видозмінюється в процесі розвитку економіки. Перехід до ринк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роберт Эмерсон Лукас и его теория рациональных ожиданий
Роберт Эмерсон Лукас, младший. Родился 15 сентября 1937года в Якима, шт. Вашингтон (англ. Robert Emerson Lucas). Учился в Чикагском университете, продолжил учебу в Калифорнийском университете в Беркли...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
Актуальність теми. Ринковий розвиток сільського господарства в значній мірі залежить від інвестиційного забезпечення, яке з 2001 р. має тенденцію постійного збільшення і в 2006 р. склало 7,2 млрд. грн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників є однією з головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що впливає на прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для підви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розвиток транспортного машинобудування в Україні
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Структура і міжгалузева кооперація транспортного машинобудування 1.1 Структура транспортного машинобудування 1.2 Міжгалузева кооперація підприємств транспортного машинобудува...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розміщення пивоварної промисловості України
ПЛАН Вступ.................................................................................................................... 3 1.Сутність, структура і значення пивоварної промисловості...............
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розничная торговля потребительскими товарами
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Основные тенденции розничной торговли в развитии рынка потребительских товаров 1.1 Сущность, функции и понятие розничной торговли 1.2 Понятие, сущность, роль и значение рынк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розничная цена, ее структура, государственное регулирование цен
Содержание Введение 1. Цена, ее сущность 1.1 Цена и ее значение в условиях рыночной экономики 1.2. Сущность и функции цены 1.3 Виды цен 2. Розничная цена, ее структура 3. Государственное регули...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розподіл витрат допоміжного підрозділу
План ВСТУП І. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 1.1. Типи підрозділів 1.2. Типи баз розподілу 1.3. Цілі розподілу ІІ. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ОДНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДО ІНШОГО ПІДРОЗДІЛУ 2.1 Єдина ставка відн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок величини підприємницького ризику
Мета: отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з розрахунку теперішньої та майбутньої вартості грошей, що є підґрунтям для проведення підприємцем ефективних фінансових операцій з гр...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції
Зміст Вступ 1. Загальні положення 2. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції 2.1 Розрахунок потужності проектно-технологічної лінії 2.2 Схема роботи технологічно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
Анотація Завдання курсової роботи – вивчення основних закономірностей в організації виробництва та організації виробничого процесу, а також закріплення навиків застосування системного підходу до вирі...
Подробнее...

Страницы: 1216 217 218 219 220299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!