Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства
Зміст 1. Завдання та вихідні дані Вступ 1.Методи ціноутворення та їх застосування. 2.Визначення ціни на основі повних затрат. 3.Визначення цін з врахув...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства
Задача 1 Очікується, що в поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства має становити 200 млн. грн., а середній залишок нормованих оборотних коштів 25 млн. грн. Визначити кількість оборот...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок собівартості мікропроцесорного пристрою на основі МК AT90S2313
Вступ Експеримент-найважливіший елемент діяльності підприємця, на відміну від спостереження є активним методом. Види: геополітичний, політичний, соціально - економічні, економічні, фінансовими, техн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
ПЛАН ВСТУП Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки та реалізації бізнес-плану 1.1 Сутність процесу бізнес-планування та мета його складання 1.2 Особливості обґрунтування бізнес ідеї 1.3 Структура та...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"
Реферат Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності аналізу причин хронічної збитковості територіально-регіональних (обласних) підприємств України по газорозподілу та газопостачан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (13 руб.)

Роль государства при переходе к рыночной экономике
Введение................................................................................................................. 3 1. Роль государства в экономике...............................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль диверсификации производства на предприятиях химической промышленности в современных условиях
Содержание Введение 1. Теоретические основы диверсификации производства 1.1. Понятие и виды диверсификации 1.2. Стратегия диверсификации 2. Практическое исследование диверсификации производства в х...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль домогосподарств в економіці
Реферат Метою курсової роботи є визначення ролі та місця домогосподарств в економіці. В роботі розглянуті теоретичні основи економіки домогосподарств, а також стан соціально-економічного становища д...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль заработной платы в рыночной экономике
Введение В связи с изменениями в экономическом и социальном развитии нашей страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержке и защиты работников. Многие функции госу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение малого бизнеса в развитии рыночной экономики. Понятие лизинга
1. Место малого бизнеса в развитии социально-ориентированной рыночной экономики 2. Порядок регистрации малого предприятия 3. Лизинг и его использование в малом бизнесе Список использованных источни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и место совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ
Содержание: Введение 1. Теоретические особенности роли и места совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ 1.1 Понятие совместного предприятия 1.2 Преимущества и проблемы создания С...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение малого предпринимательства в условиях регионального рынка
Содержание Введение Глава 1. Малое предпринимательство в современной рыночной экономике 1.1 Характеристика малого предпринимательства 1.2 Пути государственного регулирования малого бизнеса Глава...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и функции государства в современной рыночной экономике
Введение 1 Объективная необходимость государственного регулирования 1.1 Чистый рынок и его недостатки 1.2 Поражение рынка 2 Эволюция взглядов на степень государственного вмешательства в экономи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и функции национального счетоводства Республики Беларусь
РЕФЕРАТ Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике: курсовая работа, 29 стр., 10 источн., 6 табл., 1 рис. Ключевые слова: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, ВВП, ВНП, НАЦИОНАЛЬНОЕ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Економічна сутність капітальних інвестицій, їх види і форми здійснення 1.2...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні
Вступ 1 Роль інформації в сучасній економіці 1.1 Визначенні інформації, її види та класифікація 1.2 Інформаційні товари та послуги. Інформаційний ринок 1.3 Значення інформації в економіці ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль конкуренции и методы антимонопольного регулирования в современном мире
Содержание Введение 1. Сущность и роль конкуренции в современных условиях 1.1 Понятие и значение конкуренции в современном мире 1.2. Краткая характеристика видов конкуренции 1.3. Конкуренция и ко...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин
Малий і середній бізнес в ринковій економіці відіграє провідну роль, визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту (ВНП). В усіх розвинених країнах на частк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль лизинга в обновлении технической базы предприятия
В настоящее время различными исследователями сформулировано большое количество определений лизинга, которые относят его к известным различным классическим видам финансово-хозяйственной деятельности. О...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль малых городов в экономике России
Содержание Введение 1 Малые города России. Общие сведения 1.1 К истории возникновения и развития малых городов 1.2 Понятие и научное определение малого города 1.3 Классификация малых городов 1.4...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні
Зміст Вступ.........................................................................................................................3 Функціонування підприємства як товаровиробника.....................
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль политики доходов и трансфертных операций в жизни государства
Введение Государственная политика доходов заключается в перераспределении доходов через госбюджет путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей дохода и социальных выплат насе...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль предприятий в современной экономике России и основные проблемы их развития
Содержание Введение 1 Предприятия в России: от истоков к современному этапу 2 Специфика предприятий и их роль в экономике 3 Современные проблемы развития малого и среднего бизнеса в России 4 Основные...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль предприятий оборонно-промышленного комплекса в развитии экономики
Одним из важнейших средств обеспечения национальной безопасности являются его вооруженные силы, в целом оборонно-промышленный комплекс. Национальная безопасность – одна из главных потребностей государ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль прибыли в повышении эффективности производства на примере ООО "Запчастьснаб"
Содержание. Введение………………………………………………...……...…………….……3 1. Теоретические основы формирования прибыли организации ……........…...6 1.1. Сущность экономической эффективности производства……….…….....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль прогнозирования в экономическом анализе
Содержание 1. Что заявляют и какие задачи решаются на предприятии с помощью прогнозирования? 2. Какие аналитические показатели применяются для количественной оценки динамики явлений? 3. Задача 1 4...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль процентной ставки в глобальном финансовом кризисе
В статье исследуется роль процентной ставки в финансовой неустойчивости и Глобальном финансовом кризисе 2008 г. Рассматриваются механизмы Понци финансирования и проводятся его аналогии с секьюритизаци...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль рынка в цивилизационном процессе
СОДЕРЖАНИЕ Введение Глава I. Понятие рынка 1.1 Причины и условия возникновения рынка 1.2 Функции рынка Глава II. Фридрих Август фон Хайек «Пагубная самонадеянность. Ошибки Социализма» 2.1 Анализ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль рынка региональных облигаций и их воздействие на экономику
СОДЕРЖАНИЕ Введение 1 Теоретические аспекты функционирования рынка региональных облигаций 1.1 Сущность понятия облигации 1.2 Виды и типы облигаций 1.3 Особенности функционирования рынка облигаций...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль социальной политики государства в развитии современного общества
План Введение 1. Социальная роль государства в рыночной экономике 2. Социальная политика государства 3. Личные располагаемые доходы Заключение Список используемой литературы Введение Я...
Подробнее...

Страницы: 1217 218 219 220 221299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!