Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Риск производственно-хозяйственной деятельности
СОДЕРЖАНИЕ: 1. Понятие и виды риска. 1.1 Виды риска. 1.2 Источники риска. 2. Мeтoды оценки риска. 3. Потери от риска. Виды потерь от риска 4. Мeтoды уклонения от риска. Мeтoды локализации риска ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Риски в анализе инвестиционных проектов
Содержание Введение Риски в анализе инвестиционных проектов Заключение Список используемой литературы Введение Инвестиционная деятельность может рассматриваться в широком и узком значениях. В ши...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Риски, существующие для предприятия на макроуровне
Содержание Введение 1. Понятие риска 2. Риски на макроуровне предприятия 3. Управление рисками на макроуровне в России Заключение Список использованной литературы Введение Выбор, производимый ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Рівень життя населення України: сучасний стан і тенденції
Динаміка рівня життя населення є найбільш містким показником довгострокової ефективності соціально-економічної політики, яка здійснюється в державі. Саме зважаючи на це її моніторингу приділяється пер...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Рівень рентабельності підприємств регіону
Зміст 1. Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань 2. Абсолютні та відносні показники рядів динаміки 3. Задача 1 4. Задача 2 5. Задача 3 6. Задача 4 Список вико...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси
Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси Як зазначалось раніше, планування є важливою функцією управління, яка, як і управ­ління, видозмінюється в процесі розвитку економіки. Перехід до ринк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роберт Эмерсон Лукас и его теория рациональных ожиданий
Роберт Эмерсон Лукас, младший. Родился 15 сентября 1937года в Якима, шт. Вашингтон (англ. Robert Emerson Lucas). Учился в Чикагском университете, продолжил учебу в Калифорнийском университете в Беркли...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
Актуальність теми. Ринковий розвиток сільського господарства в значній мірі залежить від інвестиційного забезпечення, яке з 2001 р. має тенденцію постійного збільшення і в 2006 р. склало 7,2 млрд. грн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників є однією з головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що впливає на прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для підви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розвиток транспортного машинобудування в Україні
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Структура і міжгалузева кооперація транспортного машинобудування 1.1 Структура транспортного машинобудування 1.2 Міжгалузева кооперація підприємств транспортного машинобудува...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розміщення пивоварної промисловості України
ПЛАН Вступ.................................................................................................................... 3 1.Сутність, структура і значення пивоварної промисловості...............
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розничная торговля потребительскими товарами
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Основные тенденции розничной торговли в развитии рынка потребительских товаров 1.1 Сущность, функции и понятие розничной торговли 1.2 Понятие, сущность, роль и значение рынк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розничная цена, ее структура, государственное регулирование цен
Содержание Введение 1. Цена, ее сущность 1.1 Цена и ее значение в условиях рыночной экономики 1.2. Сущность и функции цены 1.3 Виды цен 2. Розничная цена, ее структура 3. Государственное регули...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розподіл витрат допоміжного підрозділу
План ВСТУП І. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 1.1. Типи підрозділів 1.2. Типи баз розподілу 1.3. Цілі розподілу ІІ. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ОДНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДО ІНШОГО ПІДРОЗДІЛУ 2.1 Єдина ставка відн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок величини підприємницького ризику
Мета: отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з розрахунку теперішньої та майбутньої вартості грошей, що є підґрунтям для проведення підприємцем ефективних фінансових операцій з гр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції
Зміст Вступ 1. Загальні положення 2. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції 2.1 Розрахунок потужності проектно-технологічної лінії 2.2 Схема роботи технологічно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
Анотація Завдання курсової роботи – вивчення основних закономірностей в організації виробництва та організації виробничого процесу, а також закріплення навиків застосування системного підходу до вирі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі
Зміст 1. Ефективність технічного переоснащення підприємств швейної галузі 1.1 Розрахунок витрат Таблиця 1.1.1 Вихідні данні Таблиця 1.1.2 Розрахунок експлуатаційних витрат Таблиця 1....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства
Зміст 1. Завдання та вихідні дані Вступ 1.Методи ціноутворення та їх застосування. 2.Визначення ціни на основі повних затрат. 3.Визначення цін з врахув...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства
Задача 1 Очікується, що в поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства має становити 200 млн. грн., а середній залишок нормованих оборотних коштів 25 млн. грн. Визначити кількість оборот...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок собівартості мікропроцесорного пристрою на основі МК AT90S2313
Вступ Експеримент-найважливіший елемент діяльності підприємця, на відміну від спостереження є активним методом. Види: геополітичний, політичний, соціально - економічні, економічні, фінансовими, техн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
ПЛАН ВСТУП Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки та реалізації бізнес-плану 1.1 Сутність процесу бізнес-планування та мета його складання 1.2 Особливості обґрунтування бізнес ідеї 1.3 Структура та...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"
Реферат Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності аналізу причин хронічної збитковості територіально-регіональних (обласних) підприємств України по газорозподілу та газопостачан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (13 руб.)

Роль государства при переходе к рыночной экономике
Введение................................................................................................................. 3 1. Роль государства в экономике...............................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль диверсификации производства на предприятиях химической промышленности в современных условиях
Содержание Введение 1. Теоретические основы диверсификации производства 1.1. Понятие и виды диверсификации 1.2. Стратегия диверсификации 2. Практическое исследование диверсификации производства в х...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль домогосподарств в економіці
Реферат Метою курсової роботи є визначення ролі та місця домогосподарств в економіці. В роботі розглянуті теоретичні основи економіки домогосподарств, а також стан соціально-економічного становища д...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль заработной платы в рыночной экономике
Введение В связи с изменениями в экономическом и социальном развитии нашей страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержке и защиты работников. Многие функции госу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение малого бизнеса в развитии рыночной экономики. Понятие лизинга
1. Место малого бизнеса в развитии социально-ориентированной рыночной экономики 2. Порядок регистрации малого предприятия 3. Лизинг и его использование в малом бизнесе Список использованных источни...
Подробнее...
Сдай работу играючи!

Рекомендуем вам также биржу исполнителей. Здесь выполнят вашу работу без посредников.
Рассчитайте предварительную цену за свой заказ.
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и место совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ
Содержание: Введение 1. Теоретические особенности роли и места совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ 1.1 Понятие совместного предприятия 1.2 Преимущества и проблемы создания С...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение малого предпринимательства в условиях регионального рынка
Содержание Введение Глава 1. Малое предпринимательство в современной рыночной экономике 1.1 Характеристика малого предпринимательства 1.2 Пути государственного регулирования малого бизнеса Глава...
Подробнее...

Страницы: 1218 219 220 221 222299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!