Все разделы / Экономика

Отбор

Способ получения:
Тип:
Учебное заведение:
Сортировка:

Если не получится найти. Мы можем помочь сделать!

 
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств
Актуальність теми. Ринковий розвиток сільського господарства в значній мірі залежить від інвестиційного забезпечення, яке з 2001 р. має тенденцію постійного збільшення і в 2006 р. склало 7,2 млрд. грн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників є однією з головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що впливає на прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для підви...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розвиток транспортного машинобудування в Україні
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Структура і міжгалузева кооперація транспортного машинобудування 1.1 Структура транспортного машинобудування 1.2 Міжгалузева кооперація підприємств транспортного машинобудува...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розміщення пивоварної промисловості України
ПЛАН Вступ.................................................................................................................... 3 1.Сутність, структура і значення пивоварної промисловості...............
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розничная торговля потребительскими товарами
СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. Основные тенденции розничной торговли в развитии рынка потребительских товаров 1.1 Сущность, функции и понятие розничной торговли 1.2 Понятие, сущность, роль и значение рынк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розничная цена, ее структура, государственное регулирование цен
Содержание Введение 1. Цена, ее сущность 1.1 Цена и ее значение в условиях рыночной экономики 1.2. Сущность и функции цены 1.3 Виды цен 2. Розничная цена, ее структура 3. Государственное регули...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Розподіл витрат допоміжного підрозділу
План ВСТУП І. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД 1.1. Типи підрозділів 1.2. Типи баз розподілу 1.3. Цілі розподілу ІІ. РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ОДНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДО ІНШОГО ПІДРОЗДІЛУ 2.1 Єдина ставка відн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок величини підприємницького ризику
Мета: отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок з розрахунку теперішньої та майбутньої вартості грошей, що є підґрунтям для проведення підприємцем ефективних фінансових операцій з гр...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції
Зміст Вступ 1. Загальні положення 2. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції 2.1 Розрахунок потужності проектно-технологічної лінії 2.2 Схема роботи технологічно...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
Анотація Завдання курсової роботи – вивчення основних закономірностей в організації виробництва та організації виробничого процесу, а також закріплення навиків застосування системного підходу до вирі...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі
Зміст 1. Ефективність технічного переоснащення підприємств швейної галузі 1.1 Розрахунок витрат Таблиця 1.1.1 Вихідні данні Таблиця 1.1.2 Розрахунок експлуатаційних витрат Таблиця 1....
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок оптимальних цін на продукцію підприємства
Зміст 1. Завдання та вихідні дані Вступ 1.Методи ціноутворення та їх застосування. 2.Визначення ціни на основі повних затрат. 3.Визначення цін з врахув...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства
Задача 1 Очікується, що в поточному році обсяг реалізованої продукції підприємства має становити 200 млн. грн., а середній залишок нормованих оборотних коштів 25 млн. грн. Визначити кількість оборот...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розрахунок собівартості мікропроцесорного пристрою на основі МК AT90S2313
Вступ Експеримент-найважливіший елемент діяльності підприємця, на відміну від спостереження є активним методом. Види: геополітичний, політичний, соціально - економічні, економічні, фінансовими, техн...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
ПЛАН ВСТУП Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки та реалізації бізнес-плану 1.1 Сутність процесу бізнес-планування та мета його складання 1.2 Особливості обґрунтування бізнес ідеї 1.3 Структура та...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"
Реферат Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності аналізу причин хронічної збитковості територіально-регіональних (обласних) підприємств України по газорозподілу та газопостачан...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (13 руб.)

Роль государства при переходе к рыночной экономике
Введение................................................................................................................. 3 1. Роль государства в экономике...............................................
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль диверсификации производства на предприятиях химической промышленности в современных условиях
Содержание Введение 1. Теоретические основы диверсификации производства 1.1. Понятие и виды диверсификации 1.2. Стратегия диверсификации 2. Практическое исследование диверсификации производства в х...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (10 руб.)

Роль домогосподарств в економіці
Реферат Метою курсової роботи є визначення ролі та місця домогосподарств в економіці. В роботі розглянуті теоретичні основи економіки домогосподарств, а також стан соціально-економічного становища д...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль заработной платы в рыночной экономике
Введение В связи с изменениями в экономическом и социальном развитии нашей страны существенно меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержке и защиты работников. Многие функции госу...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение малого бизнеса в развитии рыночной экономики. Понятие лизинга
1. Место малого бизнеса в развитии социально-ориентированной рыночной экономики 2. Порядок регистрации малого предприятия 3. Лизинг и его использование в малом бизнесе Список использованных источни...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и место совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ
Содержание: Введение 1. Теоретические особенности роли и места совместных предприятий в нефтехимическом комплексе РФ и РТ 1.1 Понятие совместного предприятия 1.2 Преимущества и проблемы создания С...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и значение малого предпринимательства в условиях регионального рынка
Содержание Введение Глава 1. Малое предпринимательство в современной рыночной экономике 1.1 Характеристика малого предпринимательства 1.2 Пути государственного регулирования малого бизнеса Глава...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и функции государства в современной рыночной экономике
Введение 1 Объективная необходимость государственного регулирования 1.1 Чистый рынок и его недостатки 1.2 Поражение рынка 2 Эволюция взглядов на степень государственного вмешательства в экономи...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль и функции национального счетоводства Республики Беларусь
РЕФЕРАТ Основные операции и роль коммерческих банков в рыночной экономике: курсовая работа, 29 стр., 10 источн., 6 табл., 1 рис. Ключевые слова: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, ВВП, ВНП, НАЦИОНАЛЬНОЕ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль капітальних інвестицій у відтворені основних засобів сільськогосподарських підприємств
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 1.1 Економічна сутність капітальних інвестицій, їх види і форми здійснення 1.2...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні
Вступ 1 Роль інформації в сучасній економіці 1.1 Визначенні інформації, її види та класифікація 1.2 Інформаційні товари та послуги. Інформаційний ринок 1.3 Значення інформації в економіці ...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль конкуренции и методы антимонопольного регулирования в современном мире
Содержание Введение 1. Сущность и роль конкуренции в современных условиях 1.1 Понятие и значение конкуренции в современном мире 1.2. Краткая характеристика видов конкуренции 1.3. Конкуренция и ко...
Подробнее...

Не можешь найти то что нужно? Мы можем помочь сделать! 

От 350 руб. за реферат, низкие цены. Просто заполни форму и всё.

Спеши, предложение ограничено !

За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль малого підприємництва в умовах ринкових відносин
Малий і середній бізнес в ринковій економіці відіграє провідну роль, визначає темпи економічного зростання, структуру і якість валового національного продукту (ВНП). В усіх розвинених країнах на частк...
Подробнее...
За деньгиЗа деньги (5 руб.)

Роль лизинга в обновлении технической базы предприятия
В настоящее время различными исследователями сформулировано большое количество определений лизинга, которые относят его к известным различным классическим видам финансово-хозяйственной деятельности. О...
Подробнее...

Страницы: 1219 220 221 222 223299 |
  Cодержание / Экономика

Вход в аккаунт:

Войти

Перейти в режим шифрования SSL

Забыли ваш пароль?

Вы еще не зарегистрированы?

Создать новый Аккаунт


Способы оплаты:
Z-PAYMENT VISA Card MasterCard Yandex деньги WebMoney Сбербанк или любой другой банк SMS оплата ПРИВАТ 24 qiwi PayPal

И еще более 50 способов оплаты...
Гарантии возврата денег

Как скачать и покупать?

Как скачивать и покупать в картинках

Здесь находится аттестат нашего WM идентификатора 782443000980
Проверить аттестат


Сайт помощи студентам, без посредников!